आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर, 2018

S r i Aurobindo / नमस्कार

तारिख ५ डिसेंबर

Sri Aurobindo

समाधी चा दिवस नमस्कार !

img_03341

img_03291

सरस्वती

सरस्वती

16406409_733769926799780_6290403596483682115_n

dscf03091

आषाढी कार्तिकी भक्त जण येती


३ डीसेंबर २०१६

आज कार्तिकी एकादशी च आहे.

पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचा स्मृति दिवस निमित्त नमस्कार !

कोल्हापुर नवीन देवलक्लब येथे संध्याकाळसाडे सहाते साडे आठपर्यंत
शौनक अभिषेक ह्यांनी गायन केले सलग दोन तास गायले
एकदा पण उठले नाहीत. तेथेच गुढगे उंच करून
मागे होऊन परत गायचे.भिमपलास, मालंकौस
ठुमरी गायले
आषाढी कार्तिकी भक्त जण येती अभंग
वां ऐकण्यात चं खर मन बसतं लिहिण्या पेक्षा !

15337621_697039867139453_1453493385710148214_n

22814380_897856103724494_1643374786473649684_n

देवल क्लब कोल्हापुर

देवल क्लब कोल्हापुर

22853395_899161546927283_2043449407788529889_n

IMG_7791[1]

घर कस भरलेल आहे

जेष्ठ अधिक महिना च अनारसा वाण
कस छान जपणूक आहे

आत्या सासूबाई

36241371_1038749739635129_1041965375316557824_n

नविन साडी


तारिख २० डिसेंबर २०१८ ला
पुणे येथे जाणार आहे.

लग्न ला जाणार आहे.

त्याच त्याच साड्या होतात होतात.
एक सहज हलकी नाही भारी नाही

साडी दिवाळी त पुष्कर असतांना घेतली आहे

छान रंग आहे.

नविन साडी

IMG_1050[1]

IMG_1047[1]

अन्नपूर्णा स्तोत्र

नित्यानन्दकरी वराS भयकरी सौंदर्यरत्नाकरी
निर्घुताखिलघोर पावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी |

प्रालयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरीमातान्नपूर्णश्वरी || १ ||

नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी
मुक्ताहारविलम्बमानविलसव्दक्षोजकुंभातरी |

काश्मीरागुरुवासिता रुचिकरा काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबकरी मातान्नपुर्णेश्वरी || २ ||

योगानन्करी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चन्द्राकार्नलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी|

सर्वैश्वर्यसमस्तवांछितकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपालंबनकरी मातान्न्पुर्णेश्वरी || ३ ||

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमाश.ड.करी
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ॐकारबीजाक्षरी |

मोक्षव्दारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ४ ||

दृश्यादृश्य प्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लिलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाड.कुरी|

श्रीविश्वेशमन: प्रसादानकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ५ ||

उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूश्वरी
वेणीनीलसमानकुंतलहरी नित्यान्नदानेश्वरी |

सर्वानंदकरी सदाशुभकरी काशिपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ६ ||

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शंभोस्त्रिभावाकरी
काश्मिरात्रीपुरेश्वरी त्रिनयनी नित्यांकुरा शर्वरी |

कामाकांक्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ७ ||

देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी
वामा स्वादुपयोधराप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी |

भक्ताभीष्टकरी दशाशुभहरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ८ ||

चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी
चन्द्रार्काग्निसमानकुंतलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी |

मालापुस्तकपाशसांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || ९ ||

क्षत्रत्राणकरी महा S भयकरी माता कृपासागरी
साक्षान्मोक्षकरी सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी |

दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी || १० ||

भगवति भवरोगात् पीडितं दुष्कृतोत्यात्
सुतदुहितृकलत्रोपद्रवेणानुयातम् |

विलसदमृतदृष्ट्या वीक्ष्य विभ्रान्तचित्तम्
सकलभुवनमातस्त्राहि माम् ॐ नमस्ते || ११ ||

माहेश्वरीमाश्रितकल्पवल्लीमहंभवोच्छेदकरीं भवानीम् |
क्षुधार्तजायातनयाद्दुपेतसत्वामन्नपूर्णे शरणं प्रपद्दे || १२ ||

दारिद्र्यदावानलदह्यमानं पाह्यन्नपूर्णे गिरिराजकन्ये |
कृपाम्बुधौ मज्जय मां त्वदीये तवत्पादपद्मार्पितचित्तवृत्तिम् || १३ ||

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शड.करप्राणवल्लभे |शंकरप्राणवल्लभे |
ज्ञानवैराग्यासिध्दयर्थं भिक्षां देहि च पार्वती || १४ ||

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर : |
भान्धवा: शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ||१५ ||

इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितमन्नपूर्णास्तोत्रम् सम्पूर्णम् |

IMG_0892[1]

24068022_913709018805869_8224638650111184842_n

नविन पर्स

नविन पर्स आणली. आमसुली रंग

पुणे येथे जावयाचे आहे.

IMG_1033[1]

IMG_1036[1]

%d bloggers like this: