आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 19, 2019

वाळलेलं आलं / सुंठ केली !

नोव्हेंबर २०१८  मध्ये ओल आल आणलेलं.

पुष्कर  चिवटे येथे आले ले  असतांना आलं   आणलेलं !

मातीचे भांड मध्ये ठेवलेले.छान वाळले.सुंठ झाली.

छोटा दगडी खल बत्ता त आल वाळलेलं सुंठ झालेलं

कुटले.मिक्सर मधून काढले.थोडावेळ

उन्ह मध्ये ठेवले. १८ जानेवारी २०१९ ला !

कुटता कुटता सुंठ चा वास आला.

साठी छान आल आहे.सुंठ छान आहे.

चहा त किंवा भाजीत वापरले कि संपून जाईल !

img_1284[1]

img_1285[1]

आल चे सुंठ केली.

शाकाबंरी देवी / शाकाबंरी भाजी !

सध्या पौंष महिना चालू आहे . देवी चा महिना ! देवी चा महिमा !

पूर्वी च्या काळ मध्ये पाऊस कमी पडला.दुष्काळ पडला.

ऋषी मुनी आणि त्या काळातील लोक यांनी

देवी प्रार्थना केली.पाऊस पडू दे पिक येऊ दे.

तर पाऊस पडला पिक  आली. भाज्या ताज्या मिळाल्या.

ह्या दिवस मध्ये पण धान्य पेरतात.सर्व निट व्यवहार चालू झाले.

देवी मुळे घडल असं भावना मन आहे नवस मुळे !साठी

सर्व भाजी ला पण शाकाबंरी भाजी म्हणतात

देवी  ला शाकाबंरी देवी म्हणतात पौंष महिना भाजी देवी शाकाबंरी आहे !

 

IMG_6737[1]

कोल्हापूर येथील त्रिंबोली देवी आहे .टेंबला बाई देवी . उंच डोगर येथे आहे गावा बाहेर आहे. नमस्कार !

img_1218[1]

सौ सखू आजीबाई

%d bloggers like this: