आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 29, 2019

जुनी पत्र पोष्ट मन ची ! हस्ताक्षर !


हस्ताक्षर ! पोष्ट ने आलेली पत्र ! मी सतार परीक्षा पास झाल्या च पोष्ट च पत्र !
साल १९८९ ! एप्रिल ! सौ.वसुधा श्रीकांत चिवटे !
पूर्वी पट पट झट पट बातमी समजावी साठी तार करत असत !

आतां आतांशा संगणक फोन सुरु झालं आहे. त्यामुळे झटपट माहिती मिळते. पण जपून असं काहीं ठेवण्यासाराखं राहतं जवळ असं काहीं नसतं. पूर्वी पोष्टमन घरी पत्र आणून देत असतं. ठरावीक वेळ झाली कीं घरच्या माणसा सारखी . पोष्टमनची वाट पाहतं असतं मीच काय घरोघरी असं वाट पाहणं असें.

अजूनही माझ्याकडे जूनीं जपून ठेवलेली पत्र आहेतं. पोष्ट मन ने दिलेली ! माझे मलाचं छानं व आच्छर्य वाटतं, अशी पत्रं माझ्याजवळ आहेतं ह्याचं.

img_1365[1]
img_1364[1]
IMG_0086[1]

%d bloggers like this: