आपले स्वागत आहे!

बातमी !

देऊळ मध्ये लहान मुलास गरम फरशीत बसवून मारले !

बातमी !

अति स्तोम्भ देऊळ याच !जाऊ नये देऊळ मध्ये !

पैसे द्या कपडे द्या काही उपयोग होत नाही !

घरी पूजा मनोभावे करावी ! जवळ पास कोणाला मदत करावी !

घरी जेम तें दोन चार माणस असतात हल्ली! पण !

माणस माणस निट बोलत नाही ! गुरुं अस शिकवितात !

अस सांगत बसून तस न वागण असत !

आपल काम आपल्या माणस याच काम सोडून देतात !

घरातिल मणसा बरोबर द्वेष भिती निर्माण करतात !

गुरुं  पुराण सांगून ! अति घर नाश करतात !

शिकविण्या पलीकडे गेले ले असतात .

त्यांचा वेळ जाणार नाही तेंव्हा त्यांना अरे आपण काय केल !

आपला वेळ फुकट घालविला अस होईल ! कोणी बोलल नाही कि !

माणसा  नं आपल काम करा ! काही कला अभ्यास करा !

तर च स्वत: च भल होईल ! स्वत:  ला सुध रावा !

काही पण करा ! शेवटी काय सांगणार !

मी देऊळ मध्ये जात असे पण हात जोडले कि बाहेर पडत असे !

गुरुं पण घरी ! त्यांचे उपदेश सांगत बसत नसे !

मी घर काम !शिंकाळी विणन ! सतार!

अस काम मध्ये वेळ घालविला आहे !

आत्ता संगणक लिखाण !

फेस बुक वाचन असा छान वेळ घालविते !

मी माझा !  बरं आणि खरं !

IMG_20190603_202412

IMG_1966[1]

 

Comments on: "देऊळ घर याच नुकसान करतात ! जात याच नुकसान करतात !" (2)

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: