आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 30, 2019

टिपके च || श्री यंत्र || वसुधा चिवटे !

टिपके च  || श्री यंत्र ||

img_486221

IMG_7442[1]

कोल्हापूर महालक्ष्मी देऊळ  येथे आश्र्विन नवरात्र मध्ये  काढले ले || श्री यंत्र ||

दोन ओळी आठ ८ टिपके करायचे , नंतर सात ७  दोन हि बाजूने टिपके करायचे.

सहा ६ टिपके दोन हि बाजूने करायचे .

नंतर ३ मध्ये टिपके करायचे .

सर्व जोडायचे .

%d bloggers like this: