आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 9, 2019

छान रांगोळी ! वसुधा चिवटे !

तारिख ९.९.२०१९.! ९ सप्टेंबर २०१९.

भाद्रपद शुक्लपक्ष!

आज वसुधालय वाचक ! भेटी! यांनी!

जुनी रांगोळी पाहिली! कित्ती छान आहे . बघां !

आकाशवाणी केंद ची ओळख ! वसुधा आजी !

तारिख ९.९.२०१९. ! ९ सप्टेंबर २०१९ !

भाद्रपद शुक्लपक्ष !

४ / ५ वाजता संध्याकाळी राजारापुरी येथे सामान आणण्यास गेले !

गणपती उच्छव बघण्या साठी लोक येतात. तर खाद्य पदार्थ च्या

गाड्या लावलेल्या. तेथे कॉलेज च्या मुली कोण आयस्क्रीम खात होत्या.

मी पण एक कोण आयस्क्रीम घेतले. फक्त १० दहा रुपये !मज्जा आली !

मुली पण आजी आयस्क्रीम खातात बघत राहिल्या !

थोड पुढे गेले.आजी काय घेतले बऱ्या आहात ! कोण कोण जाणे!

ओळखीचे यांनी विचारले! कित्ती जण ओळखतात समजत नाही !

चालत घरी आले.शाहू तलाव जवळ मागच्या इमारतीत राहणाऱ्या

सौ. आडनाव माहित नाही! स्कूटर इकडे तिकडे करून मला थांबविले !

म्हणाल्या तुमचा रेडीओ ऐकला! आमचा रेडीओ इतका लांब ऐकू येतो.

मुलाखत ऐकली.हो! रोज मी सकाळी संगणक काम्पुटर ची माझी

मुलाखत लावते ती इतक्या लांब ऐकू आली. नाही खरी रेडीओ ची

ऐकली. परत लावली का त्यांनी ! नाही त्याच दिवस ला ऐकली !

छान उत्तर दिली त! हो ! हो ! आत्ता वर्ष होईल त्याला !

टी.. व्ही. त पण पाहिलं !

कित्ती माहिती आहे णां ! या घरी ! खाऊ देते !

रोज ग्यालरी तून दिसणाऱ्या स्वंयपाक खिडकीतून दिसणाऱ्या

सौ. आज बोलत बोलत सांगितलं! आणि मी सर्वांना

आमच्या आजी सगळी कडे पाठविली ! फोन मध्ये !

बघां कित्ती मराठी भाषा सगळी कडे पसरली आहे.

संगणक चं कौतुक ! आणि वयस्कर आजी चं पण कौतुक !

घरी येतात का बघते! बघू ! छान काम ! छान ओळख !

वसुधा चिवटे ! आजी ! ची ओळख !

IMG_2518

सौ. अलका आराध्ये ! वसुधा चिवटे !

तारिख ९ . ९ . २०१९ ! ९ सप्टेंबर २०१९ !

भाद्रपद शुक्लपक्ष !

नुकतेच घर चे गणपती ! महालक्षुम्या ! गौरी !

सण केला !

आज दुपारी २ वाजता सौ अलका आराध्ये माहेर च नाव!

आमच्या घरी आल्या.मला! वसुधा चिवटे! वहिनी ला!

भेटायला आल्या.

इसवी सन १९६७ साल ची कोल्हापूर येथील ओळख !

इतका घरोबा कि घर ची च वहिनी!

पुणे येथे राहतात ! चिंचवड ! नातवंड आहेत.

तरी कोल्हापूर येथे आल्या कि मला भेटतात !

जास्त बरं आणि खरं वाटतं !

माहेर वाशीण आहे ! खाऊ साठी शंभर रुपये दिले. मी !

हल्ली ओटी च्या फंदात जात नाही ! असो !

कित्ती बरं वाटलं मला सांगू !वहिनी !म्हणत

महालक्षुमी च्या दिवसात आल्या ! घरी

सवाष्ण नं बोलविता पाय लावून आल्या !

धन्य ! लक्ष्मी ! नमस्कार !

पुणे कोठे! त्यांच माहेर पण कोठे !आणि

मी ! वसुधा चिवटे ओळख ५० वर्ष पूर्वी ची !

येण! भेटण ! छान आहे सर्व आराध्ये नां !शुभेच्छा !

वसुधा चिवटे ! वहिनी !

IMG_2575

IMG_0788[1]

%d bloggers like this: