आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 24, 2019

लिखाण ! वाचण ! याचे फायदे ! वसुधा चिवटे !

तारिख २४ सप्टेंबर २०१९.

भाद्रपद कृष्णपक्ष !

फेस बुक वाचन केले ! असे च ८४ वर्ष चे वडील फिरायला बाहेर गेले .

बराच वेळ झाला आले नाहीत शोधा शोध झाली.ते ग्रहस्थ चुकून दुसऱ्या गावी गेले .

रिक्षा वाले म्हणाले कोठे जायचं तर पत्ता माहित नव्हता. सहज खिशात कागद होता .

त्यात फोन नंबर होता. रिक्षा  वाले निं फोन केला.घरी कळविले

.तेथे च फेस बुक चे ओळखीचे राहतात.त्यांची ओळख काढून सर्व शोध व

राहण्याची खाण याची सोय केली.घरचे तेथे रेल्वे णे तेथे पोहचले

आणि वडील यांना  घरी घेऊन आले . लिखाण व वाचन  मूळे कित्ती

छान काम होतात बघां ! मैत्रीणी ! मित्र ! मिळतात !

आज अस काम ची पोष्ट फेस बुक मध्ये माणूस कि ची चांगल काम याची पोष्ट सर्वजण

वाचून पसरत आहे . २०१९ च्या काल मध्ये पण माणस एक एक मेका ना साह्य मदत करतात .

असं आहे. जेष्ठ लोक फिरायला जातांना फोन नंबर जवळ ठेवत जा .खूप चांगल काम

आणि अडचण  तर असा उपयोग होतो .लहान मुलांनी पण फोन नंबर ठेवावा जवळ .

मी गावाला  जाते मोबाईल जवळ असतो.आधार कार्ड असते. कोल्हापूर येथे  फिरतांना

घरचा फोन जवळ ठेवते.मोबाईल नेत नाही.  माझ वय ७८ आहे .

नुसत्या  एक कागद आणि फोन नंबर णे ओळख व माणूस वडील घरी आले.

नुसत वाचून काटा आला अंगावर !तर त्या वेळेला घर चे कसे राहिले असणार !

भाद्रपद कृष्णपक्ष मध्ये आपल माणूस मिळाल. वाचन व ओळख ह्या मुळे !

आमची माझी आई ! वहिनी वाचता येत नव्हत ! पण कोणाकडून

पत्ता फोन लिहून  घेत असे आणि बाहेर गावाला एकटी जात असे !

कोणाला तरी फोन लावून द्या ! सांगून फोन करत असे .

मला पण तिचे फोन येत असत ! आठवण ! आई ची ! वहिनी !

जास्त महत्व आहे .खरं आणि बरं ! वसुधा चिवटे !

मराठी संगणक ब्लॉग वाल्या आजीबाई !

IMG_0837[1]

IMG_0835[1]

सर्वजण छान राहा !

 

 

%d bloggers like this: