आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 14, 2019

शाई दोरा चे चित्र जोडी ! वसुधा चिवटे !

कागद चि एक घडी करायची!

दोरा शाई त बुडवाव याचा!

कागद घडी घालून!

दोरा दोनही बाजूने हालवाव याचा!

चित्र तयार होत शाळा करी मुल अस करतात!

दोन हि शाई चे चित्र आहे!

निळी शाई! काळी शाई!

ची जोडी चित्र!

वसुधा चिवटे यांनी पण!

शाई दोरा कागद मध्ये चित्र केल आहे! य! हम्म्म!

img_69121

ॐ वसुधा चिवटे निं केले ळ चित्र !

15965250_721043574739082_1295858154379804386_n

ॐ छान!

IMG_20191101_193006031

%d bloggers like this: