आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 26, 2019

कसे जगावे ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं

कोण कुणा बद्दल बोलत आणि कोण
कुणाचा नाश करतो तेच समजत नाही
आणि का अस वृत्ती होते ती भयंकर वाईट !

दगड भेक गाड्या जाळणे टोचून बोलणे!
समाज ला अस काम करण कस आवडत!
त्यातून कोणाला च उपयोग तर होत नाही
पण नाश मात्र होतो!

घरी पण तस च असत!
आधी टोचून बोलणे वस्तू खराब करणे!
नको त्या वस्तू आणणे !
कोणाचा नाश करतां !
अस समजत नाही

काही ठिकाणी मात्र
बापा च दुकान चालवून वाढ करून
बापा च कमाई ठेवतात
एका पासून कित्ती तरी फायदा मिळवितात

काही जण स्वत: चा अभ्यास कलेला त्यात गुंगून
स्वत: ची छान प्रगती पण करतात
अस जास्त चांगल आहे.

याला व्यवहार आपल समजून
काम करण म्हणतात

कसे जगावे ज्याने त्याने ठरवावे!

वसुधा चिवटेकोल्हापुर करं!

IMG_2827
वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

आवळा झाड ! चिंच झाड ! चिं जोडी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !


आवळा झाड!
चिंच झाड!
ची जोडी!

phyllanthus-emblica-l-aml-indian-gooseberry-kemloko

ओम आवळा च झाड कोल्हापुर येथील भारत हॉल जवळ होत!

dscf3868 (1)

ओम चिंच झाड नर्सोबा वाडी येथील आहे! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं यांनी घेतलेला फोटो!

IMG_2839
ओम स्वागतम्|| कोल्हापुर घरं!

%d bloggers like this: