आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 30, 2019

कर्डई चि भाजी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

ऋतु प्रमाणे भारत मध्ये भाजी फळ मिळतात!
थंडी त डिसेंबर जानेवारी पौंष महिना त

कर्डई ची पाले भाजी मिळते! भाजीवाले कडे
खूप कर्डई चि भाजी आहे!

कर्डई चि भाजी चि आठवण वेगळी च आहे!

असो क्षेम!

वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2858

ओम कर्डई चि महाराष्ट्र मधील पाले भाजी! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

img_50162
ओम वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

क्यामेरा आणि ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !


तारिख ३० डिसेंबर २०१९!

रोज राजारामपुरी आठवी गल्ली येथे!
भारत हॉल जवळ भाजी वाले!
दिवस संध्याकाळ पर्यंत बसतात!

मध्यंतरी सौ. आजीबाई चे भाजी चे फोटो घेतले!
ओं करून बोलावतात आणि फोटो घ्या कि बोलतात!
मी सांगते उद्या येते आज क्यामेरा नाही!

असे चं तेथे पुरुष पण भाजी वाले बसतात!
सौआजी चें फोटो पाहून!
आमचे पण फोटो घ्या कि बोलले!

तर आज भाजीवाले पुरुष चे फोटो घेतले!
धुवून देते बोलले !

रोज पाहणारे व्यक्ती बाजार करणारे!
व्यक्ती पण ओळख ठेवतात!

क्यामेरा वाल्या बाई!

सहज जगन आठवण ठेवण असतं !

वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2855

ओम रोज जगन मध्ये काम मध्ये आत्मविश्र्वास हवां!
वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2859

ओम नमस्कार! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

img_50942

पपई ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !

तारिख २९ डिसेम्बर २०१९ ला!
१० रुपये एक पपई आणली!

गोड आहे अगदी!
पपई त बी होत्या!

माझ्या आई (वहिनी) च्या काकू होत्या
त्यांना बी बोलत म्हणत!

याला म्हणतात आठवण!
आपल्याला कोणाची तरी आठवण येते!

उरल म्हणून नाही तर आपल म्हणून
कोण साठी खायला ठेवण याला मन म्हणतात!

वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2853
ओम छान पपई दोन चार दिवस लागेल संपायला!
नाही तर माझा मारुती आहे च त्याला देईन!

IMG_2803
ओम स्वागतम्|| वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

वन्स भावजय जोडी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !

पूर्वी चे हे श्रीकांत चिवटे असतांना चे फोटो

वन्स भाऊ च्या बहिण ला वन्स नणंद म्हणतात!
भाऊ च्या बायको ला भावजय वहिनी म्हणतात!

असे फोटो पूर्वी चे आहेत.

untitled

सौ सुनिती रे.देशपाण्डे भावजय! वसुधा चिवटे! वन्स!

dscf0481-1

ओम सौ.अलका अरुण पाटील वन्स! वसुधा चिवटे भावजय!

IMG_2839
ओम स्वागतम्||

%d bloggers like this: