आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 9, 2020

शाकांबरी देवी ! जोडी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !


पौंष महिना त सर्व देवी णां!
शाकांबरी देवी म्हणतात !
देवी णे!

पूर्वी दुष्काळ मध्ये पाऊस पाडला!
धान्य भाजी फळ भरपूर दिले!
लोकं यांची प्रार्थना ऐकली!
देवी णे!ऐकली!
पौंष महिना ला!
शाकांबरी देवी नाव दिले आहे!

शाकांबरी देवी जोडी!
वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_6737[1]

ॐ त्रिंबोली देवी कोल्हापुर ची! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2633

ॐ तुळजा भवानी देवी!
उस्मानाबाद! सोलापुर! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2827
ॐ नमस्कार! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

खल बत्ता लोखंडी ! पाटा वरवंटा दगडी ! जोडी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

खल बत्ता! पाटा वरवंटा!
जोडी!

मिक्सर च्या काळ मध्ये पण
लोखंडी खलबत्ता घरी ठेवला आहे!
याच्यात कुटल जात तुकडे राहत नाहीत!

दगडी पाटा वरवंटा त वाटल जात!
बी फुटली जाते!

मी स्वत: कुटणे! वाटणे करते!
कोणा कडून करून घेत नाही!

वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_8217[1]

ओम मी स्वत: कुटलेले तिळ वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

img_68701
ओम खरडा मी स्वत: वाटला वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

%d bloggers like this: