आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 11, 2020

छान ! काळी साडी ! पांढरी साडी ! जोडी ! वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं !

काळी साडी! पांढरी साडी! जोडी!

भाड्याची मोटार घेऊन देव दर्शन ला!
जातांना नेसलेल्या!

काळी साडी! पांढरी साडी!
वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

dscf3413

ॐ गोंदवले येथे जातांना चि काळी साडी वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_1586[1]

ॐ नर्सोबा वाडी येथे जातांना चि पांढरी साडी वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

IMG_2896

ॐ नमस्कार वसुधा चिवटे कोल्हापुर करं!

%d bloggers like this: