आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 14, 2020

PONDICHERRY कमल मावशी चि तुळस ! ब्लॉगवाल्या आजीबाई !

तारिख १३ मे २०२० !

PONDICHERRY येथे  कमल मावशी राहतात !

तर तेथे  खुप तुळस आली आहे ! तर फोन मध्ये बोलतांना!

कमल मावशी म्हणाल्या खुप छान तुळस आहे!

मंजीऱ्या पण खूप आहेत !

मावशी सर्व बाग तुळस यांना पाणी घालतात !

मला  पण तुळस बघावी वाटली !

मी बोलले Whats App येथे फोटो द्या !

मावशी खुश होऊन ओळखी च्या कडून फोटो घेतले!

आणि माझ्या Whats App येथे  फोटो दिले! मी खुश!

मला मावशी पुष्पा बोलतात! तर मी त्यांचा छान

उच्छाह णे ब्लॉग करत आहे ! ब्लॉग चा उच्छाह काय आहे बघां !

Whats APP येथे फोटो मागवून ब्लॉग करत आहे !

वसुधा चिवटे!   ब्लॉग वाल्या आजीबाई!

Om namo Bhagwate Sri Aurobindaya
om namo namah Sri Mirrah Ambikaya. Tai Namaskar

1

b2c36dda-7ea4-4be1-92b7-0f817dfb8fa1

 

3609b131-7bce-4db3-a776-9f01db678a1d

3accf189-963c-4c9b-93fa-01a756fdd1f3

 

ॐ PONDICHERRY येथील कमल मावशी च्या अंगण मधील तुळस मंजीऱ्या !

9c7e59bd-61da-4499-8e0d-1298a8948564

ओम कमल मावशी यांची बाग !

3c7b1dda-e802-44a4-949f-3985b18ab842

ओम मस्त बाग !

c727f1b4-fbe8-493a-8b1c-d98b17bafbe1

07064e47-4bef-402b-b25a-e1ff915ef4c3

ॐ खुप छान कमल मावशी च घर !

IMG_20191026_100048735 (1)

ॐ कमल मावशी यांचे घर !  आणि हो वसुधा  चिवटे ब्लॉग वाल्या आजीबाई !

 

%d bloggers like this: