आपले स्वागत आहे!

Archive for the ‘पाककृती’ Category

मेथीमीठहिंगमिरची

                                    ॐ
हिरवी लवंगी मिरची 5 पाच रुपये ची आणली.धुतली.
मेथी चे पिवळे दाणे 100 शंभर ग्र्याम घातले.मीठ चवी प्रमाणे घतेले.
हिंग वासाला थोडा घतेला. मेथी चे दाणे मिक्सर मधून बारीक पूड
करुन घातले.त्यात मीठ हिंग घालून एकत्र केले.
मिरची देठा सगट मध्य कापून घातली मिरची मध्ये मेथी ची पूड हिंग मीठ एकत्र
केलेले मिरची मध्ये भरले.अशा भरपूर हिरव्या मिरच्या बरल्या .आता छान
ऊन येते त्या मिरच्या चाळणीत ठेवून उन्हात वाळवत ठेवल्या. अशा मेथी मीठ
तळलेली मिरची दही ह्यात घालून हाताच्या चा बोटाने करुन दहित घालतात.
दही मेथी मीठ हिंग याची चव तोंडी लावण्यास मस्त लागते.
हिंग भरलेली हिरवी मिरची वाळवून तळून तोंडी लावण्यासाठी तयार करतात.

DSCF3687 DSCF3689

शाकंभरी भाजी

                                        ॐ
शाकंभरी भाजी
एक काकडी घेतली.दोन गाजर घातले.ढोबळी मिरची दोन घेतल्या.
लंनंगी मरची दोन घेतल्या मटार दाणे सोलून थोडे घेतले.आल किसून घेतले.
बटाटा दोन घेतले कच्चे शेंगदाणे थोडे घेतले.भाजी धुवून विळिने चिरून घेतली.
गयास पेटवून प्यान थेवले.तेल मोहरी ची फोडणी केली. त्यात सर्व भाजी घातली
पाणी भरपूर घालून शिविली.एकीकडे गव्हाचा रवा भाजुन घेतला. भाजी शिजली.
त्यात गव्हाचा रवा भाजलेला घातला. मीठ हळद हिंग घातले.
परत थोडे पाणी घातले.गव्हाचा रवा व भाज्या मीठ हळद हिंग शिजवुन
गव्हाचा उपना भाज्या सगट तयार केला.
असा उपमा मी व ही बेंगलोर येथे श्री गोंदवले महाराज यांचे देऊळ आहे.
वाडयात आहे.तेथे प्रथम असा उपमा खाल्ला !
आमची सौ सूनबाई अनु असा उपमा फार च चांगला तयार बनवते.

DSCF3683 DSCF3684

DSCF3686 DSCF3665

                                          ॐ
काही भाजी राहिली ती भाजी दुसरे दिवस ला अशा प्रकारे चिरुन शिजविली.
त्यात शेंगदाणे न टाकता तीळ भाजलेले याचा कूट घातला. लाल तिखट मीठ
हिंग हळद घातली. बाजरी ची भाकरी केली. तीळ न लावता केली.भाजी त
खूप तीळ भजलेले कूट घातला आहे.ती तिळ कूट ची चव बाजारी च्या भाकरी ला
पुरे होते. !लिंबु थेवले. भाजीत दोन टम्याटो चिरून दोन्ही भाजीत घातले आहे.
लिंबू ची चव व टम्याटो ची चव वेगळी लागते त्यासाठि लिंबू पण वापरले आहे.
कदिपत्ता चा वास पण चांगला आला आहे.आल याची चव पण वेगळी च
मस्त लागली आहे. दोन दिवस मस्त शाकंभरी भाजी करण्यास मला
खुप मना पासून चांगले वाटले !
खाण्यास पण भाजी उपमा ! भाजी बाजरी ची भाकरी गोड चव आता हि
लागते. !

DSCF3692 DSCF3693

                 DSCF3664

गोड धिरडी

                                        ॐ
गोड धिरडी
छोटा गूळ याचा खडा घेतला .किसनी ने किसला.
एका पातेल्यात गूळ याचा किसलेला किस घातला थेवला.
थोड पाणी एक वाटी पाणी गूळ हयात घातले. अर्धा तास पाणी गूळ
पातेल्यात भिजत ठेवले.त्यात कणिक गव्हाचे पीठ घातले.दोन डाव
गव्हाचे पीठ घातले.पातळ सर ठेवले ही धिरडी जाडसर च चांगली लागतात.
पातळ हवी असल्यास कणिक गूळ याचे पीठ पातळ करावे.मी जाडसर ठेवले
आहे.मऊ छान होतात. गयास पेटवून पेटलेल्या ग्यास वर तवा ठेवला.
तवा तापू दिला.तूप तवावर टाकले.उलथन्याने च तूप पसरविले.
डावाने कणिक व गूळ याचे एकत्र केलेले पातळ पीठ डावा ने घातले.
उलथन्याने ते पीठ तवा त पसरविले.दोन्ही बाजूने छान भाजले.
मस्त जाळी धीरड याला पडली आहे.
हे धिरडे धिरडी दूध बरोबर काण्यास चांगली लागतात.
वाटल्यास दूध हयात गूळ घालून जास्त गोड खाता येते करता येते.
पण जास्त गोड फार जात नाही थोड्या वेळ चांगले लागते.फार गूळ ही
फार खाऊ नये .
मस्त गूळ पाण्यात बिजवून कणिक गव्हाचे पीठ पातळ सर करून
त्याची धिरडी गावन डोसा तयार केला आहे मी !
असेच तांदुळ याचे नुसते पीठ पाण्यात पातळ करून डोसा करतात.
त्यात गूळ घालु नये व तो दूध गूळ एकत्र करून ह्या बरोबर तांदूळ पीठ
याचा डोसा खातात.मी आपला गव्हाचे पीठ कणिक याचे धिरडी गूळ एकत्र
करून दुध व थोडा गूळ घालून तयार केले आहे.

DSCF3669 DSCF3671

शंगदाणे गूळ तूप गोड

                         ॐ
शंगदाणे व गूळ याचे गोड दाणे
मुठभर कच्चे शेंगदाणे घेतले थोडा मूठभर गूळ घेतला.
दोन चमचे सादूक तूप घेतले.गयास पेटविला त्यावर पातेले
ठेवले.दोन चमचे तूप घातले.गूळ घातला पातळ करुन घेतला.
त्यात कच्चेच सालासगट शेंगदाणे घातले. तूप व गूळ कच्चे शेंगदाणे
ला गूळ लागे पर्यंत सारखे केले.शेंगदाणे गूळ व सादूक तूप सारखे एकत्र
केले चिकी केली नाही .सुटे शुटे शेंगदाणे खाता येतील असे ठेवले.
एक एक गूळ तूप लागलेला शेंगदाणा निघाला
गूळ तूप तळलेला चिकट थोडा गोड सादूक तूपाचा खमंग पणा
गोड गूळ लावलेला चांगला चविष्ट लागतो गोड लागतो.
आता 14 जानेवारी १४ ला आली आहे तीळ गूळ याचे चकी लाडू
रेवडी पोळ्या केल्या जातील व वाटणे लुटणे होईल !
तरी पण गूळ तूप कच्चे शेंगदाणे गोड खाण्यास चांगले एक एक
तोंडात टाकण्यास नक्कीचं आवडणार ! फार तीळ खाऊन उष्ण
होण्याची शक्यता असते !

DSCF3585 DSCF3586

                             DSCF3578

मुळा पाला थालिपीठ

                                      ॐ
मुळा व मुळाचा पाला याचे थालिपीठ :
एक मुळा पाला सगट 8 / ८ आठ रुपये ला घेतला आणला.मिळाला .
मुळा व पाला धुतला पाला विळी ने बसून कापला चिरला.मुळा किसनी ने किसला.
त्यात पाणी न घालता ज्वारीचे पीठ हरबरा डाळी चे पीठ अंदाजाने घातले.
मीठ लाल तिखट हिंग हळद कच्चतेल मोहन म्हणून घातले.सर्व एकत्र
गोळा केला.तवा वर तेल हाताने लावून पसरविले.त्यावर मुळा चा केलेला गोळा
ठेवून हाताने पसरविला भोक पाडली. ग्यास पेटवून तवा थालीपिठा चा ठेवला दोन्ही
बाजूने मुळा चे थालीपीठ भाजले भाजून घेतले मस्त मुळा पाला ज्वारीचे पीठ हरबरा डाळीचे
पीठ मीठ हिंग लाल तिखट कच्च तेल तवा वर ग्यासवर भाजलेले थालीपीठ तयार झाले केले.
दही बरोबर खाण्यासा मुळा व पाला याची चव एकदम छान आली आहे.

DSCF3574 DSCF3575

DSCF3576 DSCF3577

ढोभळीहिरवीमिरची मेथी पुऱ्या

                                 ॐ
ढोभळी हिरवी मिरची व मेथी च्या पुऱ्या
दहा १० रुपये च्या ढोभळी मिरची आणली.
एका जुडी मेथीची पेंडी दहा रुपये १० ला आणली.
मेथी निवडून घेतली मेथी व मिरची धुवून घेतले.घेतली.
बसून विळीने मेथी व ढोभळी मिरची चिरून कापून घेतली.
मिक्सर मध्ये घालून थोडेसे पाणी घालून बारीक पातळ सर केले.
त्या मेथी व मिरची मध्ये मीठ हळद हिंग घातले व कणीक व
हरबरा डाळीचे पीठ घातले.गोळा केला त्याचे छोटे गोळे करून
पुऱ्या केल्या ग्यास वर कढई त तेल ठेवून तेल तापवू दिले तेलात
मेथी व हिरवी ढोभळी मिरची चे केलेले पुऱ्या तळून काढल्या.
मेथी व ढोभळी मिरची हिरवी असल्यामुळे कणिक हरबरा डाळीचे पीठ व
हिंग मीठ मोहन तेल हळद सर्व तयार केलेले पुऱ्या तळून हिरव्या गार केल्या
झाल्या. ढोभळी मिरची व मेथी ची मीठ हळद हिंग याने चव चांगली आली येते.

DSCF3545 DSCF3546

DSCF3550 DSCF3429

बटाटा भाजी पोळी

                                       ॐ
बटाटा भाजी पोळी : चार पाचं ४ / ५ बटाटे कुकर मध्ये पाणी घालून
गॅस पेटवून कुकर ठेवला चार / पाचं ४ / ५ शिट्या दिल्या.कुकर गार केला.
बटाटे बटाटे पातेल्यात ठेवले.बटाटे गार केले.साल काढली. मध्यम बारीक
विळीने चिरले. गॅस पेटवून पातेले ठेवले. पातेल्यात तेल मोहरी ची फोडणी केली.दिली.
फोडणीत चिरलेले बटाटे घातले.मीठ, लाल, तिखट, हिंग, हळद घातले.टाकले.हिरवी मिरची
घरात आहे.लाल तिखट चव चांगली येते.अशा प्रकारे वाफ आणून बटाटा भाजी झाकण ठेवून
तयार केली.झाली.
पातेल्यात कणिक घेतली.तेल,मीठ घातले.पाणी घालून कणिक तिंबली.भिजविली.एक गोळा
घेतला पोळपाट ह्यात लाटण्याने लाटला,तेल लावले घडी केली.परत लाटला तेल लावले.घडी केली.
त्रिकोणी घडी तयार झाली.केली.लाटण्याने पोळपाट ह्यामध्ये गोल पोळी केली.
गॅस वर तवा तापलेला होता दोन्ही बाजूने पोळी भाजली.दोन पोळ्या केल्या.
डिश मध्ये पोळ्या,बटाटा भाजी,लिंबू लोणचं मीठ तूप साखर ठेवले,वाढले.नैवेद्द दाखविला.
छायाचित्र काढले.मी रोज चा नैवेद्द रोज दाखवीत आहे.आतल्या दिवस करून ठेवत नाही.
व रोज लिहिते पण आधी लिहित नाही.
मला कसहोईलअसे असं वाटतं राहत.

    dscf27193 DSCF2910

DSCF2939 DSCF2938

उकडी चे मोदक

                                        ॐ
उकडी चे मोदक : एक नारळ याचे खोबर खोवून घेतले.
एक बाउल खोबर कीस एक बाउल केले झाले.त्यात एक बाउल
गूळ घातला. खोबर गूळ व खोबरातील पाणी एका पातेल्यात घेतले.
नारळ याचे पाणी प्यायले तर नैवेद्द उष्टा होतो. व नारळ याचे पाणी
सर्वांना मिळते.नारळ खोबर गूळ नारळ याचे पाणी पेटत्या गॅस वर पातेले
ठेवले.चांगले शिजविले फार घट्ट केले नाही.कडक होते.
दुसऱ्या पातेल्यात एक बाउल पाणी घातले.थोड मीठ घातले.तेल एक चमचा
घातले. पाणी उकळू दिले.एक बाउल तांदूळ याचे पीठ घातले.चांगली वाफ आणली.
झाकण ठेवले.
तांदूळ पीठ याची उकड चांगली केली.झाली.
एका ताटात थोडी थोडी तांदूळ याची उकड घेतली.तांदूळ याचा गोळा करून त्यात
नारळ याचे खोबर गूळ नारळ याचे पाणी याचे केलेले सारण भरले.अकरा ११ मोदक
केले झाले. दोन २ कारंजी केल्या.हे सर्व कुकर मध्ये पाणी घालून भांड्यात तांदूळ याचे
उकडी चे मोदक याला कुकर चे झाकण ठेवून वाफ आणली शिट्टी दिली नाही.
अशा प्रकारे तांदूळ पीठ नारळ खोबर नारळ पाणी गूळ सर्व एकत्र मोदक तयार केले.
झाले. मी केले ! आकार हाताने च मोदक यांना दिला.नीट नाही आला.
पण आमचा प्रणव म्हणाला मोदक चं छान झालेत ! आणि काय हवे ! हवं !

             DSCF2918 DSCF2913

 DSCF2914 DSCF2915DSCF2910

अधिकमास

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
दक्षिणायन वर्षाऋतु अधिक भाद्रपद अधिकमास
अधिक महिना.तसेच ऑगस्ट २०१२ साल आहे.
पुरुषोत्तम म्हणजे कृष्ण याची भक्ती पूजा करतात.


अधिक महिना म्हणून गव्हाची खीर नैवेद्द म्हणून केली आहे.
दोन रुपये याचे गहु घेतले आणले.सकाली ७ वाजता एका पातेल्यात
गहु टाकले घातले. पाणी लावून भिजत थेवले. एक (१) तासाने गहु
ओले सगट मिस्कर मधून मध्यम बारीक केले. कुकर मध्ये पाणी झातले.
कुकर च्या डबा ह्यात ओले बारीक केलेले गहू घातले. अर्धा भांड पाणी घातेले.
गव्हा मध्ये.कुकर मध्ये गव्हाचा डबा ठेवला.कुकर चे झाकण लावले.गॅस पेटवून
कुकर गॅस शेगडी वर कुकर ठेवला. ४ /५ शिट्या दिल्या.कुकर गार गार झाल्या नतंर
गहू डबा बाहेर काढला. दुसऱ्या पातेल्यात सादुक तूप घातले. बारीक केलेले शिट्या दिलेले गहू
तुपाच्या भांड्यात घातले. शिजविले असल्यामुळे परत शिजविण्याची गरज नाही.शिजलेल्या गव्हात
दुध , शोटासा गुळ याचा खडा बारीक करून घातला.वाटीभर दुध घातले.केशर घातले.बदाम काजी जायफळ
असे काही घातले नाही.गुळ , केशर ,शिजलेले गहू, तूप , दुध याची गव्हाची खीर तयार केली.झाली.गोड पण
व्यवस्तीत झाली. कमी गोड नाही व गोड पण नाही.गुळाचा व केशर तूप याचा वास छान आला.दाताला गहू
शिजले असल्यामुळे मऊ छान लागले. लागतात.

DSCF2763 DSCF2765

कांद्याचीपात

                                                ॐ
कांदा याची पात : कांद्याचीपात : कांदाचीपात भाजी पाच (५)एक जुडी पेंडी मिळाली.
मी एक पेंडी घेतली.कांदाचीपात धुतली.बारीक विळीने चिरली.कांदा व कांदाचीपात दोन्ही
एकत्र केली.गॅस पेटवून पातेले ठेवले तेल मोहरीची फोडणी केली.त्या फोडणीत चिरलेली
कांदा व कांदाचीपात घातली.टाकली.कळत न कळत पाणी घातले.झाकण ठेवले.चांगली
कांदा व कांदाचीपात शिजली.मीठ, लाल तिखट, हळद,हिंग घातला नाही.कांदा याचा वास चांगला येतो.
परत परतून घेतले.हरबरा डाळीचे पीठ लावतात.मी लावले.नाही नुसती परतून चांगली लागते.एक चमचा
शेंगदाणे कूट घातला परत झाकण ठेवून कांदा कांदाचीपात मीठ,लाल तिखट शेंगदाणे चा कूट एकत्र करून वाफ
आणली.चांगली कांदा व कांदाचीपात याची भाजी तयार झाली.केली.डिश मध्ये काढून छायाचित्र काढले मी चं!
कोणताही पदार्थ मध्ये मीठ तिखट तेल मोहरी पाणी याची चव असते.मूळ चं भाजी उसळ यांना चव असते.तीच
चव ठेवावी म्हणजे पदार्थ याला चव येते असते.
माझ्या सौ.सासूबाई नेहमी म्हणत कोल्हापूर ला पदार्थ याला चं चव आहे.पूर्वी सकाळ चे सकाळी व रात्रीचे
रात्री पदार्थ पोळी पण संपत.संध्याकाळी भाकरी इतर भाजी असे.फ्रीज घरी नसायचे चं.

                         

                         DSCF2735    DSCF2736

श्रावण अमावास्या

                                         ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षाऋतु
आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशिप्रवेश शुक्रवार श्रावण कृष्णपक्ष ३० दर्श पिठोरी अमावास्या
तसेच दिनांक तारीख १७ ऑगस्ट २०१२ साल आहे.
पोळा मातृदिन आहे.
हा दिवस पोळा अमावास्या भारतीय पंचाग प्रमाणे मातृदिन साजरा करतात.
बैल याची पूजा करतात.शेवया ची खीर करतात.साधी कणिक याची पुरी करतात.
मुलगा व मुलगी यांना आई दोरे याला हळद कुंकू लावून वाण देते.शेवया ची खीर पुरी देते
अशा प्रकारे पोळा श्रावण अमावास्या मातृदिन साजरा करतात.

                    DSCF2733 शेवया

                  DSCF2723    DSCF0356

मुळा

                                         ॐ
मुळा : सकाळी ८ वाजतां मुगाची डाळ भिजत टाकली. घातली.
संध्याकाळी ६ वाजतां पर्यंत मुगाची डाळ चांगली मऊ झाली.भिजली.
राहिलेला मुळा विळीवर बसून विळी च्या पाताने भाजी सारखा चिरून घेतला.
गॅस ची शेगडी पेटवून भांडे ठेवले तेल मोहरी ची फोडणी केली.तेल मोहरी च्या
फोडणीत भिजलेली मुगाची डाळ घातली.टाकली.हरबरा डाळ पण चालते.हरबरा डाळीचे
पीठ मुळाच्या पाला याला लावले.आता मुग डाळ वेगळी चव असावी.मुगाच्या डाळीत पाणी
घालून मुगाची डाळ शिजविली.मुळा चिरलेला भाजी मुगाच्या डाळीत घातला.परत थोड पाणी
घालून मुळा व मुगाची डाळ शिजविली.पचण्यास व चावण्यास सोपे जाते.पांचट होत नाही.
नंतर हळद मीठ लाल तिखट घातले. झाकण ठेवून वाफ आणली.थोडे पाणी रस मुळाच्या व
मुगाच्या डाळीत तिखट मीठ हळद तेल मोहरी फोडणी सर्व वाफ झाकण ठेवून आणली.
छान मुळा मुगाची डाळ तिखट मीठ हळद तेल मोहरी ची फोडणी सर्व एकत्र भाजी बाऊल मध्ये
काढली.फोटो काढला. मीच !

                                        DSCF2726

मुळा व मुळा चा पाला

                                         ॐ
मुळा व मुळा चा पाला : मुळाचा पाला सगट पांच रुपये (५) एक मिळाला.
मी १० दहा रुपये चे दोन पाला सगट मुळा आणला. घेतला.मुळा चा पाला एकत्र केला.
धुतला.विळी वर बसून ताटात मुळा चा पाला विळी च्या पातीने बारीक चिरून घेतला.
गॅस पेटवून पातेले ठेवले.तेल व मोहरी ची फोडणी केली.फोडणीत चिरलेला मुळा चा पाला
घातला.पाणी अर्धा भांड मुळाच्या पाल्याच्या भाजीत घातले.चांगले.शिजवू दिले.मुळाचा पाला
शिजल्या नंतर लाल तिखट मीठ हळद घातली.हिंग घातला नाही.मुळा चा वास चांगला येतो.
सर्व हलवून घेतले.त्यात डाव भर चना हरबरा डाळीचे पीठ घातले.परत मुळा चा पाला हरबरा डाळीचे
पीठ लाल तिखट मीठ हळद एला मोहरी ची फोडणी सेवा एकत्र हलवून वाफं आणली.परत हलवून वाफं आणली.
मुळा चा पाला याची भाजी चांगली केली.तयार झाली.बाऊल मध्ये मध्ये काढली.मुळा चा पाला ची भाजी शिजे पर्यंत
पांढरा मुळा किसणीने थोडा किसाला.त्यातील पाणी पिळले नाही.मुळाच्या किसा मध्ये मीठ शेंगदाणे याचा दोन चमचे कुट
घातला तिखट घातले नाही.मुळा तिखट असतो तेवढा व ती चव चांगली लागते .मुळाची कोशिंबीर तयार केली.
मुळाचा पालाची भाजी व मुळा ची कोशिंबीर तयार केली.त्याचे छायाचित्र फोटो काढला मीचं !

                   DSCF2720 DSCF2721  DSCF2722

श्रावण पौर्णिमा

                               ॐ
स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर
श्रावण शुक्लपक्ष बुधवार १४ नारळी पौर्णिमा आहे.
तसेच १ ऑगस्ट २०१२ साल आहे.
त्या निमीत्त मी नारळ साखर तांदूळ तूप व इतर एकत्र करून नारळ याचा
नारळीभात केला आहे.
पाऊण बाऊल आंबेमोहर बारीक तांदूळ घेतले एक नारळ फोडून विळी वर बसून खोवून
खोऊन घेतले.पाऊण बाऊल साखर घेतली.लवंग ४/५ घेतल्या.सादुक तूप अर्धी वाटी घेतले.
बदाम थोडे घेतले.चारोळी,केशर रंग,जायफळ असे थोडे घेतले.
तांदूळ भांड्यात काढून धुतले.कुकर च्या ठेवण्याच्या भांड्यात तूप व लवंग गरम केले.
धुतलेले तांदूळ तूप व लवंग ह्यात घातले.थोडे परतले कुकर मध्ये पाणी घातले.
गॅस पेटवून कुकर ठेवला.कुकर च्या पाण्यात तांदूळ तूप लवंग हे पातेले ठेवले त्यात
दोन बाऊल पाणी गरम घातले.भात तांदूळ नेहमी सारखे चार शिट्या देऊन शिजवून घेतले
घेतला.कुकर गार झाल्या नंतर दुसरे पातेले गॅस पेटवून ठेवले.त्यात पण सादुक तूप ,लवंग ,
खोवलेले खोबर नारळ घातले.सर्व एकत्र केले.त्यात शिजलेले भात घातला.रंग ,जायफळ ,केशर ,
बदाम,चारोळी व साखर घातली.सर्व एकत्र हलवून वाफ आणली.साखर खोबर नारळ ओल असल्यामुळे
व भात पण ओला असल्यामुळे पाणी घालण्याची गरज नाही.छान वाफ आणली.परत चांगली वाफ आणली.
मस्त साखर भातात विरघळून नारळ,साखर,तांदूळ,तूप,लवंग,जायफळ,रंग व केशर यांचा एकत्र नारळा चा
नारळीभात गोड हवा तेवढा केला. झाला.मी नारळीभात केला आहे.जास्त गोड हव असल्यास साखर थोडी वाढवावी.
पण जास्त फार गोड झाल्यास जास्त भात जात नाही.म्हणून जेवढे तांदूळ तेवढीच साखर पुरते.

                        DSCF2705

                                      DSCF2709

मटकी ची उसळ

                                                  ॐ
मटकी ची उसळ : १०० ग्रॅम मटकी आणली आठ (८ ) रुपये पावशेर मिळाली.
दिवस व रात्र चोवीस तास (घंटा) भिजत पाण्यात पातेल्यात भिजत ठेवली.
दुसरे दिवस मटकी चांगली भिजली.चाळणीत भिजलेली मटकी घातली.टाकली.
मटकी तले पाणी सर्व काढून टाकले.एका स्वछ कपड्यात भिजलेली मटकी घातली.
बांधून ठेवली.दुसरे दिवस ला मटकी ला छान चांगलेच मोड आलेत.मोड आलेली
मटकी मध्ये कच्चे शेंगदाने मुठ भर घातले.गॅस पेटवून पातेले ठेवले.पातेल्यात तेल
मोहरीची फोडणी केली दिली.फोडणीत भिजलेली मोड आलेली मटकी व कच्चे मुठभर
शेंगदाने घातले.भांडभर पाणी मटकी शेंगदाने ह्यात घातले.झाकण ठेवून मोडआलेली
मटकी व कच्चे शेंगदाने शिजवू दिले.चांगलेच शिजले.त्यात मीठ,लाल तिखट ,हळद,हिंग
घातले. घातला.परत मोड आलेली मटकी,कच्चे शेंगदाने,मीठ,तिखट.हळद,हिंग शिजवीले.
चांगली चं वाफ आणून थोडे उसळीत पाणी ठेवले.अशा प्रकारे मटकी ची उसळ घरी मोड आणून
तयार केली. मी !

               DSCF2697    DSCF2699

रवा खोबर याचे लाडू

रवा नारळ ( खोबर ) याचे लाडू :

एक बाऊल रवा घेतला. अर्धा बाऊल साखर घेतली. एक नारळ घेतले.मूठभर बदाम घेतले. साजूक तूप डेचक (भांड) घेतले. थोडे पाणी घेतले.जायफळ थोडे घेतले. प्रथम नारळ विळी बसून दोन्हीं हाताने ताटात खोवून खोऊन घेतले.

प्रथम रवा नुसता भाजला. तुपा बरोबर भाजला जात नाही.फुलतो. फसफसतो. रवा छान तांबूस भाजून घेतला. त्यात खोवलेले खोबर घातले.परत रवा खोबर भाजून घेतले.खोबर ओल असल्यामुळे वाफ आली.छान परत रवा भोबर.

नंतर सादूल तूप रवा व खोबर भाजलेल्या मध्ये घातले. परत एकसारखे रवा खोबर सादूक तूप एकत्र केले.पातेले गॅस बंद करून खाली ठेवले.

पातेल्यावर झाकण ठेवले रवा सर्व भाजलेले छान वास उडू नये म्हणून झाकण ठेवले.तो पर्यंत बदाम जायफळ मिस्कर मधून बारीक केले.दुसऱ्या पातेल्यात साखर घेतली.घातली.साखर भिजेपर्यंत पाणी घातले. गॅस पेटवून साखर व पाणी पातेले ठेवले.साखर पाणी उकळू दिले.पाक एक तारी केला.पाक रवा वर टाकून गोळा झाला का? पाहिला.

सर्व साखरेचा पाक रवा खोबर तूप बदाम जायफळ हे सर्व भाजलेले एकत्र केलेले ह्यावर साखरेचा पाक घातला. थोडा दबू दिला. सर्व एकत्र झालेले रवा लाडूचे मिश्रण याचे लहान मोठे लाडू वळले. लाडू तयार केले.मस्त रवा ओल खोबर तूप बदाम पावडर
जायफळ याचे भाजून लाडू तयार झाले.केले.

पूर्वी आह्मी पुण्यात दिवाळीत जात असू.सर्वांचे लाडू एकत्र  केले (आत्या सासूबाई आक्का यांनी) फराळाचे आलेले लाडवांचा व नंबर लावला. त्यांनी पुण्याचा लाडवाला १ पहिला नंबर तिला.माझ्या लाडवाला दुसरा नंबर दिला.मी त्यावेळा पांढरे लाडू दिसावे
म्हणून कमी भाजले होते.आतां सवय झाली.

अन्नपूरणा स्तोत्र पूर्ण लिहून झाले.वाटले गोड कांही करावे व रवा ओंल खोबर साखर तूप भाजून बदाम पावडर जायफळ याचे लाडू

चांगले मस्त झालेत!

DSCF2678 DSCF2679

कडवे वाल

                                                   ॐ
कडवे वाल : पूर्वी वाल मिळत असतं ते पाण्यात भिजवुन दुसरे दिवसला मोड आणत.
गरम पाण्यात टाकून सोलून उसळ करत असतं आता मी कडवे वाल डाळ चं आणली.
२५ रुपये पावकिलो तुरीची डाळ कशी शिजवितात तसेच कडवे वाल शिजविले.पातेल्यात
थोडे कडवे वाल घेतले.कुकर मध्ये पाणी घातले पातेल्यातील कडवे वाल धुतले.पाताल्यात
पाणी हळद टाकले.कुकर मध्ये कडवे वाल पाणी ह्याचे पातेले ठेवले. कुकर ला झाकण लावून
प्रेशर ठेवून गॅस पेटवून कुकर ठेवला. चार ४ पाच ५ शिट्या दिल्या.कुकर गार झाल्या नंतर
गॅस शेगडी वर दुसरे पातेले ठेवले तेल मोहरीची फोडणी केली शिजलेले कडवे डाळ फोडणीत
घातले.लाल तिखट मीठ हिंग घातले .गोड कांही साखर गूळ घातले नाही.तसेच शिजवलेले
कडवे वाल लाल तिखट मीठ हिंग तेल मोहरी ची फोडणी सर्व उकळू दिले .व कडवे वाल याची
उसळ किंवा आमटी तयार केली. झाली.नंतर बाउल मध्ये वाढली.काढली.व छायाचित्र काढले.
कडवे वाल याची आमटी उसळ चवीला पण चांगली झाली.पोळी भाकरी भात कशा पण बरोबर 
खाण्यास चांगली लागते.

                             DSCF2662

                              DSCF2666

जवस व कारले चटणी

जवस व कारले याची चटणी : जवस लाल असतात.कारले काळे असतात. मी जवस व कारले पाव पाव किलो आणले २५ पंचवीस रुपये पाव किलो मिळाले.दोन्ही २५ / २५ रुपये. पातेल्यात थोडे जवस घेतले. गॅस पेटवून जवस याचे पातेले ठेवले जवस उडे पर्यंत जवस भाजले.ते पातेले तसेच ठेवले दुसऱ्या पातेल्यात कारले थोडे घेतले. ते पण गॅस पेटवून कारले चे पातेले ठेवले उडे पर्यंत कारले भाजले. मिक्सर मध्ये प्रथम जवस घातले लाल तिखट मीठ घातले चांगले भाजलेले जवस लाल तिखट मीठ एकत्र करून मिक्सर चालू केला पूड झाल्या नतंर मिक्सर बंद केला बाउल मध्ये जवस याची चटणी काढली.भाजलेले कारले मिक्सर मध्ये घातले त्यात पण लाल तिखट मीठ घातले मिक्सर चालू केला भाजलेले कारले लाल तिखा मीठ सर्व एकत्र पूड झाली कारले याची चटणी तयार झाली.कारले याची चटणी बाउल मध्ये काढली. फोटो छायाचित्र काढले जवस कारले चटणीचे !नतंर काचेच्या बरणीत भरून ठेवले भरपूर दिवस अशा चटण्या राहतात.तेल घालून चवी साठी खातात.

 

खिचडी !

तांदूळ व पिवळे मुग याची खिचडी : तांदूळ व पिवळे मुग सम प्रमाणात पातेल्यात घेतले. मुगाची चव चांगली लागते. म्हणून सारखेच तांदूळ व मुग घेतले. धुतले. गॅस पेटवून कुकर ठेवला. कुकर मध्ये तेल मोहरी याची फोडणी केली. धुतलेले तांदूळ मुगडाळ फोडणीत टाकले. लाल मिरची फोडणीत टाकली. गरम पाणी तांदूळ व मुगडाळ मध्ये टाकले. काला मसाला हिंग मीठ चावी साठी लाल तिखट टाकले. हळद टाकली. प्रथम नुसते छान तांदूळ मुगडाळ याची खिचडी शिजवून घेतले. नंतर वाफ येण्या करता कुकरचे झाकण लावले.व खिचडी पण छान दबली. तो पर्यंत लिज्जत पापड भाजला भाजलेला ची चव चांगली लागते. तळण्यापेक्षा ! नंतर बाऊल मध्ये तांदूळ मुगडाळ याची तयार झालेली खिचडी वाढली काढली. तेल मोहरीची फोडणी खिचडीवर वाढली टाकली खिचडीला तुपा पेक्षा तेल मोहरी ची फोडणी चांगली लागते. मसाला मिरची तळली ती ठेवली वाढली. अशा प्रकारे तांदूळ पिवळे मुगडाळ काला मसाला मीठ लाल तिखट लाल मिरची पाणी हळद सर्व घालून
खिचडी छान चवदार केली. लागते. बरोबर भाजलेला पापड ! तेल मोहरीची फोडणी ! मस्त बेत मेनू ! खाण्याचा !

 

साबुदाणा चं थालीपीठ

                                          ॐ
                           साबुदाणा चं थालीपीठ
साबुदाणा चं थालीपीठ : साबुदाणा एक भांडभर पातेल्यात घेतला.
साबुदाणा धुतला ४ /५ तास चार / पाच तास भिजवू दिला. चार पाच छोटे
गॅस पेटवून बटाटे कुकर मध्ये पाणी घालून चार / पाच शिट्या दिल्या.
गॅस बंद केला कुकर गार झ्या नंतर उकडलेले बटाटे पातेल्यात काढले.
बटाटाची साल काढली. बटाटा मध्ये भिजलेला साबुदाणा थोडा घातला .
शेंगदाणे याचा कूट अर्धी वाटी घातला.हिरवी मिरची दोन वाटलेली घातली
मीठ चवी पुरत घातलं.साबुदाणा बटाटा शेंगदाणे कूट हिरवी मिरची मीठ सर्व
छान एकत्र हाताने केले.खर तर करण्याची सवय इतकी झाली की माप घ्यावयाची
गरज च नसते.अंदाजाने सवय खूप झाली आहे तरी अंदाजाने मापं लिहित आहे.
सर्व साबुदाणा थालीपीठ याचं एकत्र केलेले केलेलं लोखंडी तवावर तूप लावून साबुदाणा
थालीपीठ च सारण थापले.गॅस पेटवून दोन्ही बाजूने भाजले.गॅस बंद केला बरोबर
शेंगदाणे कूट वाटलेली हिरवी मिरची मीठ दही एकत्र केलेले ठेवले.अशा प्रकारे
साबुदाणा थालीपीठ व दही मिरची मीठ खाण्यास दिले.मी लोखंडी तवा वरील वरच
साबुदाणा थालीपीठ दाखवीत आहे.

                               DSCF2634

बटाटा चा किस

                                  ॐ
बटा टा चा किस : दोन मोठे बटाटे घेतले.धुतले.
किसनिने ताटात किसले परत थोड पाणी घालून धुतले .
खर तर परत किस धुत नसतात.मोकळा होण्याकरता धुतला.
गॅस पेटवुन पातेले गॅस वर ठेवले .तूप जिरे याची फोडणी केली.
हिरवी मिरची दगडी खलबत्ता त ठेचून घेतली.चिरलेली मिरची व ठेचलेली मिरची
ह्यात चव वेगळी लागते.हिरवी मिरची ठेचलेली तूप जिरे फोडणीत घातली.टाकली.
किसलेला बटाटा टाकला झाकण ठेवून किसलेला बटाटा ठेचलेली हिरवी मिरची तूप जिरे ची फोडणी
सर्व वाफ आणल्या नंतर मीठ घातले.शेंगदाने याचा कूट घातला लिंबू पिळले.परत एक वाफ आणली .
बरोबर शेंगदाने कूट लाल तिखट मीठ घालून चटणी केली.
किसलेला बटाटा शेंगदाने कूट ठेचलेली हिरवी मिरची मीठ तूप जिरे याचा बटाटा कीस तयार केला.झाला.

                                   DSCF2626

रवा याचा सांजा

                                                 ॐ
रवा याचा सांजा : रवा एक भांड भर घेतला .दोन कांदे विळीने चिरून घेतले.
दोन हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या थोडी कोथीबींर चिरून घेतली.रवा पातेल्यात
पातेल्यात घेतला. गॅस पेटवून रवाचे पापेले ठेवले. रवा उलथ नाने हलवून रवा तांबूस
भाजून घेतला. दुसरे पातेले गॅस पेटलेल्या शेगडीवर ठेवले. तेल तापवून मोहरीची फोडणी
केली. फोडणी मध्ये चिरलेला कांदा हिरव्या मिरच्या घातल्या टाकल्या.कांदा तांबूस झाल्या
नंतर भांड भर पाणी घातले .पाणी उकळू दिले हळद मीठ हिंग घातले टाकले.भाजलेला रवा
उकळलेल्या पाणी ह्यात घातला टाकला.रवा कांदा मीठ हळद हिंग हिरवी मिरची लिंबू पिळले .सर्व उकळू दिले.
वाफ आणली.रवा पाणी व सर्व मसाल्यात चांगला शिजला.हळद टाकली की सांजा म्हणतात व बिन
हळदीचा याला उपमा म्हणतात. सुक खोबर किसून घेतले. सांजात कडेला घातले.सादुक साजूक तूप
सांजा त घालून वाफ आणली.डिश मध्ये सांजा घेतला .सुक खोबर घातले.अशा प्रकारे सांजा तयार केला मी !

                                              DSCF2622

पेरुच रायत

                                            ॐ
                                         पेरु

पेरुच रायत :पेरु दहा रुपयाला चार ४ पेरु आणले.पेरु धुतले .

पेरु दाताने पण खातात.दोन हातात दाबुन फोडतात. चिरून पण पेरू

खातात.पेरूचं रायत कोशीबींर पण करतात.मी पेरू प्रथम दगडी खलबत्ता त

बारीक ठेचून घेतले.बी साल सगट पेरू ठेचले बारीक केले.दोन हिरव्या मिरच्या ठेचल्या

दगडी खलबत्ता तच हिरव्या मिरच्या ठेचून बारीक करून घेतल्या.एका काचेच्या बाऊल मध्ये

पेरूच्या सालासगट व बिया सगट ठेचलेले पेरू हिरवी मिरची ठेचलेली काचेच्या बाऊल मध्ये घातले .

ठेचलेल्या पेरू मिरचीत चवी प्रमाणे मीठ हिंग घातले. दुधाची साय व दही घातले. ठेचलेला पेरू ठेचलेली हिरवी मिरची

मीठ हिंग दही दुधाची साय सर्व एकत्र केले पेरू चे रायत किंवा कोशींबीर केली.दगडी खलबत्ता घरी असल्यामुळे दगडी खलबत्ता

त करण्यास चांगल वाटतं ! मिस्कर मधून पण असे करता येते.

                                       DSCF2615

                  DSCF2618

कार्ले याची भाजी

कारले कार्ले याची भाजी : दहा रुपये याची दोन २ कारली कार्ली आणली. कारलेकार्ली धुवून घेतली.विळीने गोल गोल बिया सगट कापली.चिरली.फोडी काप कार्ले भाजीचे केले.कारले कार्ले काप ला मीठ लावून अर्धा तास ठेवले. गॅस पेटवून पातेले ठेवले.तेल व मोहरी ची फोडणी केली.मीठ लावलेले कारले  कारले कार्ले व मीठ ह्यातील पाणी न पिळता फोडणीत टाकले.कारलेकार्ले शिजण्याकरता  पाणी भांड भर टाकले.कारले कार्ले लावलेले मीठ पाणी शिजवू दिले.त्या शिजलेल्या कार्ल्यात
लाल तिखट हळद टाकली परत मीठ टाकले नाही.कारले कार्ले याला लावलेले मीठ बरोबर  आहे.होते.ते पुरले. पुरते.अशा प्रकारे मिठाचे कार्ले चे पाणी न पिळता पाण्यात शिजवून हळद  लाल तिखट घालून कार्ले कारले चिंच गूळ न घालता कार्ले कारले याची भाजी चांगली लागते.  कार्ले कारले जरूर महिना तून एकदा खावेतं.परतून पण कार्ले याची भाजी करता येते चावण्यास  त्रास होतो म्हणून थोडी शिजवून खावी.

 

कोकमं

                                             ॐ
कोकमं : कोकमं हे फळ आहे. ते वाळविले की अमसूल बनतात.
ओले कोकम मी १५ रुपये पावकिलो आणले. कोकम याचे हातानेच
कापून तुकडे करतांना त्यातील बी बिया काढून टाकल्या.कोकम याचे
केलेले हाताने कालेले तुकडे बरणीत घातले.त्यात पाव किलो साखर घातली.
आठ दिवस साखर व हाताने केलेले कोकम चे तुकडे भिजवू दिले.साखर व
कोकम छान भिजले. कोकम व साखर याला पाणी सुटले.आले.ते कोकम व
साखर याचे पाणी ग्लास मध्ये चमचा भर घेतले.त्यात चव येण्या करता कोकम
व साखर याच्या रसात मीठ घातले.पाऊण ग्लास गार पाणी कोकम साखर रसात
मीठ ह्यात ग्लास मध्ये घातले.मस्त कोकम सरबत तयार झाले केले मी.अजून
काहेच्या बरणीत कोकम साखर याचा रस आहे.केव्हां ही कोकम सरबत करता
येते.कोकम साखर याचा रस पाणी भरपूर दिवस राहते टिकते.

                   DSCF2569

               DSCF2571

                        DSCF2575

हरबराडाळीचेसांडगे याची आमटी

                                             ॐ
                    हरबरा डाळीचे सांडगे याची आमटी
हरबरा डाळीचे सांडगे अंदाजाने घेतले.छोटे दोन कांदे बारीक
विळीवर चिरून घेतले.थोडा शेंगदाने कुट घेतला. हरबरा डाळीच्या
सांडगे तिखट मीठ असल्यामुळे थोडे घेतले देठा सगट लाल मिरच्या
घेतल्या.हळद हिंग घेतले.गॅस पेटवून पातेले ठेवले.तेल मोहरीची फोडणी केली.
प्रथम फोडणीत लाल मिरच्या टाकल्या. चिरलेला कांदा परतून घेतला हरबरा डाळीचे सांडगे परतून घेतले.
भांड भर पाणी कांदा व हरबरा डाळीच्या सांडगे ह्यात घातले झाकण ठेवून छान
बरपूर हरबरा डाळीचे सांडगे व चिरलेला कांदा शिजवू दिला. शिजल्यात शेंगदाने कुट
घातला थोड मीठ लाल तिखट हिंग हळद टाकली.सर्व भरपूर शिजविले.
हरबरा डाळीचे सांडगे चांगले शिजले.मस्त लाल देठा सगट मिरची चिरलेला कांदा हरबरा डाळीचे सांडगे
शेंगदाने कुट मीठ लाल तिखट सर्व याची हरबरा डाळीची आमटी तयार झाली.केली. मी.

                               DSCF2597

                                   DSCF2599

वरणातील फळ

वरणातील फळ

वरणातील फळ : प्रथम तुरीची डाळ एक वाटी भांड्यात घेतली धुतली. कुकर मध्ये पाणी घातले. भांड्यात तुरीच्या डाळीत पाणी व हळद घालून गॅस पेटवून कुकर गॅस वर ठेवला चार ४ पाच ५ शिट्या दिल्या. कुकर गार होई पर्यंत कणिक घेतली त्यात तेल मीठ घालून पाण्यात कणिक तींबवली. भिजविली तो पर्यंत कुकर गार झाला. कुकर मधील तुरुची डाळ शिजली.

दुसरे पातेले पेटत्या गॅस वर ठेवले. तेल मोहरी ची फोडणी केली फोडणीत शिजलेली तुरुची डाळ घातली. तिखट मीठ हिंग चिंच घातली. आमटी वरण उकळू दिले.तो पर्यंत कणिक याचे थोडे थोडे गोळे घेतले व त्यांना द्रोणाचा आकार दिला कडा पातळ केल्या व मध्ये जाड सर ठेवून कणिक याचे फळ केली.कणिक याचे फळ उकळलेल्या तुरीच्या डाळी वरणात आमटीत घातले परत वरण कणिक फळ उकळू दिले.

मस्त वरणात कणिक याचे फळ शिजली. खाण्या करता बाऊल मध्ये काढली.

थोड सादुक तूप वाढले घातले. मस्त वरणातील फळ तयार झाली केली मी.

आता मॅगी सर्रास करतात.पण वरणातील फळ जुनी पध्दत आहे.

कैरी चा साखर आंबा

                       ॐ
कैरी चा साखर आंबा : प्रथम एक कैरी घेतली.
धुवून धेतली.कैरीचे साल खाढले.किसनीने कैरी
किसली.एक पातेले घेतले.त्या पातेल्यात किसलेली
कैरी घातली.पाऊण वाटी साखर पातेल्यात कैरी मध्ये
घातली.अर्धा भांड पाणी घेण्यासाठी मी एक गडू ठेवला आहे.
तो वापरून पाणी स्वंयापाक करतांना वापरतं असते.अर्धा गडू
पाणी किसलेल्या कैरी च्या व साखर घातलेल्या पातेल्यात घातले.
गॅस पेटवून किसलेली कैरी साखर पाणी एकत्र केलेले.ठेवले.
सर्व शिजविले.पाणी खिसालेल्या कैरी व साखर ह्यातील पाणी
अटवून गेले.पातळ साखर व कसलेली कैरी राहिली.कैरी चा साखर व
जायफळ साखर आंबा तयार झाला केला,मी.

                   DSCF2565DSCF2566DSCF2567

पडवळ याची भाजी

पडवळ याची भाजी : १० रुपये पाव किलो पडवळ आणले धुवून घेतले साला सगट पडवळ विलीने लांब २ दोन भाग केले. परत एका भागाचे लहान लहान काप तुकडे विळीने केले. गॅस पेटवून पातेले ठेवले.पातेल्यात तेल मोहरी ची फोडणी केली. तेल मोहरी च्या फोडणीत पडवळ चिरलेले घातले.पाणी भांड भर घारले. झाकण ठेवून शिजविले.थोडे पाणी शिजण्य्या करता ठेवले.पडवळ पाणी तेल मोहरी च्या फोडणी लाल तिखट मीठ हळद हिंग शेंगदाने याचा कूट घातला. परत थोड्यावेळ पडवळ सर्व मसाला घातलेले.शिजविले.पडवळ याची भाजी तयार झाली केली.थोडा पडवळ शिल्लक ठेवला ती भाजी मुगाची डाळ रात्री भिजत टाकून दुसरे दिवसाला पडवळ व मुगाची भाजी केली तेल मोहरी ची फोडणी केली.त्यात चीरालीला पडवळ मुगाची भिजलेली डाळ घातली.पाणी भांड भर घातले लाल तिखट मीठ हळद हिंग मुगाची भिजलेली डाळ पडवळ सर्व शिजवून दुसरे दिवस याला पडवळ ची भाजी केली. हरबरा डाळ भिजत घालून पण पडवळ याची भाजी करतात. माझ्या स्वंयपाक मध्ये तिखट पदार्थ तिखट चं असतो.त्यात साखर गूळ नसतो.व गोड पदार्थ गोड चं असतो त्यात मीठ नसते.

   

कायरस

                            ॐ
कायरस : कैरी एक घेतली.धुतली.साल काधले.
मोठ्या जाड फोडी केल्या. कांही पातळ मोठ्या कैरीच्या
फोडी केल्या.गॅस पेटवून त्यावर पातेले ठेवले तेलं मोहरीची
फोडणी केली.तेलाच्या मोहरीच्या फोडणीत जाड फोडी कैरी च्या
फोडणीत घातल्या.एक ग्लास भर पाणी कैरी च्या फोडीत घातले.
मीठ लाल तिखट हिंग हळद शेंगदाने याचा कुट घातला. सर्व छान
भरपूर पाणी आटे पर्यंत शिजविले.कैरी पाण्यात व शेंगदाने याचा
कुट असल्यामुळे आंबट पणा कमी होतो.तेवढा आंबट पणा कैरी शिजलेली
खाण्यास चांगला लागतो.कैरी शेंगदाने कुट मीठ लाल तिखट हिंग हळद पाणी
तेल व मोहरीची फोडणी सर्व शिजवून कायरस केला आहे.मी.

                                DSCF2556

              DSCF2562

पालक पाले भाजी ची भजी


पालक पाले भाजी ची भजी : प्रथम पालक पाले भाजी देठा सगट निवडून घेतला.
चाळणीत पालेभाजी ठेवून पाणी याने धुवून घातला. विळी भाजी चिरतो तसा पालक
चिरून घेतला.एका पातेल्यात चणा डाळीचे पीठ घेतले.त्यापिठात हळद हिंग मीठ
लाल तिखट तापलेले तेल घातले.त्यात चिरलेला पालक घातला.गॅस पेटवून त्यावर कढई
ठेवली तेल घातले. तेल तापल्या नंतर चिरलेला पालक चणा डाळीचे पीठ हळद हिंग मीठ
लाल तिखट तापलेले तेल सर्व एकत्र केलेले याचे भजी तळून काढली.कांही पालक भाजी ची पान
याला डाळी च्या पिठात घालून ते पण पालक याची पान तळून काढली.हात गाडीवाले यांच्या कडे
चिरलेल्या पालक भाजी ची भजी चांगली मिळतात.म्हणून अशा प्रकारे चिरून पण भजी केली.पूर्वी
पानाला डाळी चे पीठ लावून करत असतं त्या प्रकारे पण पालक भाजी ची भजी मी तयार केली आहे.
बरोबर हिरवी मिरची वाटलेली मीठ दही चटणी केली.दही असल्यामुळे तिखट फार लागत नाही.

 

काकडी ची कोशींबीर

काकडी ची कोशींबीर : काकडी धुवून घेतली. काकडी चे प्रथम साल काढून घेतले.
विळीवर चोचून घेतली.काकडी चिरून पण करतात.चोचणे चोचण्याची पध्दत
असते.दोन्ही हातात काकडी धरायची विळी च्या पात्यावर हळू हळू गोल फिरवत चोचून
चिरून घ्यावयाची परत चोचून घ्यावयाची परत चिरून घ्यावयाची.असा प्रकारे चोचून काकडी
घेतली.तेल मोहरी ची फोडणी गार करायला ठेवली.चोचल्या काकडी मध्ये हिरवी मिरची वाटलेली
घातली.मीठ घातले.शेंगदाने याचा कुट घातला.तेल व मोहरी ची फोडणी घातली.दही घातले.
काकडी चोचलेली दही मीठ वाटलेली हिरवी मिरची शेंगगाणा कुट तेल मोहरी ची फोडणी सर्व एकत्र
केले. काकडी ची कोशींबीर तयार मी केली आहे.

 

कैरी व शेवगा ची आमटी

कैरी व शेवगा च्या शेंगा ची तुरीच्या डाळीची आमटी : प्रथम दोन मोठ्या जाड सर शेवगा च्या शेंगा घेतल्या.धुतल्या.विळीने लहान लहान काप केले.कुकर मध्ये थोडे पाणी घातले.त्या कुकर च्या पाण्यात काप कलेले शेवगा च्या शेंगा घातल्या. दोन शिट्या दिल्या. कुकर गार झाल्या नंतर त्या शेवगाच्या शेंगा पातेल्यात पाण्या सगट ठेवल्या.परत तुरीची डाळ धुवून हळद व पाणी घातले.कुकर मध्ये पाणी घालून तुरीच्या डाळीचे हळद पाणी चे पातेले कुकर मध्ये ठेवले. चार ४ शिट्या दिल्या. कुकर गार नंतर पातेले दुसरे घेऊन गॅस पेटवून त्यावर पातले ठेवले.तेल तापवून मोहरी ची फोडणी केली.फोडणीत तुरीचे शिजलेले वरण घातले.कुकर मधील गरम पाणी घातले.रवीने एक सारखे केले.
त्यात कैरी च्या फोडी केलेया घातल्या.तुरीचे वरण कैरी च्या फोडी उकळू दिल्या.कैरी लगेच शिजते.फार मऊ करायला नको म्हणून तसे केले.परत शिजलेल्या शेवगा च्या शेंगा तुरीच्या डाळी वरणात घातल्या.नंतर लाल तिखट व मीठ अंदाजाने घातले.मस्त परत शेवगाच्या शेंगा कैरी च्या फोडी तुरीच्या डाळी चे वरण हळद लाल तिखट मीठ सर्व परत उकळू दिले. मस्त कैरी च्या फोडी शेवगाच्या शेंगा तुरीच्या डाळी ची आमटी तयार झाली.भाता बरोबर व पोळी बरोबर खाण्यास चांगली लागते.

बटाटे वडे

बटाटे वडे : प्रथम छोटे बटाटे घेतले.धुतले त्याचे दोन भाग विळीने केले. कुकर मध्ये बटाटे घातले.बटाटे भिजतील इतके पाणी कुकर मध्ये घातले. गॅस पेटवून कुकर ठेवला. ४/५ चार/पाच शिट्या दिल्या.कुकर गार झाल्यानंतर कुकर चे झाकण काढले.उकडलेले बटाटे एका पातेल्यात गार करण्यास ठेवले. बटाटे गार झाल्या नंतर उकडलेल्या बटाटे याचे साल काढली.अंदाजाने मीठ हिरवी मिरची वाटलेली लसून वाटलेला चिरलेली कोथिंबीर असं सर्व उकडलेल्या बटाटा मध्ये घातले.हाताने उकडलेला बटाटा व सर्व मिश्रण एकत्र उकडलेल्या बटाटा मध्ये एकत्र केले.त्याचे छोटे छोटे गोळे लाडू केले.दुसऱ्या पातेल्यात डाळीचे पीठ अंदाजाने घेतले. डाळीच्या पिठात लाल तिखट मीठ हळद हिंग कच्च तेल घातले.पातळ करण्या करता पाणी घातले.सर्व डाळीचे पीठ तयार केले. गॅस पेटवून तेल कढई सगट पेटत्या शेगडी वर ठेवले.एक एक बटाटा गोळा चपटा केला डाळीच्या पिठात बुडवून तापत्या तेलात तळून काढला.असे सर्व बटाटे वडे तयार केले.मस्त चव आली.उकडलेल्या बटाटा मध्ये मीठ हिरवी मिरची बारीक केलेली लसून बारीक केलेला कोथिंबीर चिरलेली गरम तेलात डाळीच्या पिठात मीठ लाल तिखट कच्च तेल हळद सर्व घातलेले ह्यात बुडवून तापत्या तेलात तळलेले बटाटे वडे मी तयार केले. तसेच बटाटे याच सारण थोड बाजूला ठेवले. कणिक घेतली कणिक मध्ये लाल तिखट मीठ कच्च तेल हळद घातली. पाण्यात सर्व कणिक भिजवून ठेवली.गॅस पेटवून तवा ठेवला.पोळपाट लाटणे घेतले.कणिक याचा गोळा घेतला कणिक मध्ये बटाटा सारण भरलं.पोळी सारखे लाटून तापत्या तव्यावर पोळी व बटाटा सारण एकत्र केलेले पराटा दोन्ही बाजूने भाजून तेल लावले.बटाटा पराटा तयार केला.कणिक मध्ये मीठ लाल तिखट कच्च तेल ह्यामुळे पापुद्रा याला पराटा याला चव चांगली आली.

   

कैरी व शेंगदाणे चटणी

कैरी व शेंगदाणे याची चटणी : प्रथम शेंगदाने भाजून घेतले.
साल काढली. त्यातील थोडे शेंगदाने घेतले. कैरी चिरून किसून घेतली.
अंदाजा प्रमाणे मीठ घेतले ४ चार हिरव्या मिरच्या घेतल्या.फोडणी करून
गार करण्यास ठेवली.मिक्सर मध्ये प्रथम शेंगदाणे पाणी थोडसं घालून
बारीक वाटून घेतले.परत हिरवी मिरची कैरी मीठ घालून परतएक सारखे
मिक्सर मधून बारीक केले. चांगली एकत्र शेंगदाने कैरी हिरवी मिरची मीठ सर्व एकत्र
शेंगदाने चटणी केली मी.नंतर फोडणी कांही चटणी मध्ये घातली.बिन फोडणी ची चटणी
पण चांगली लागते.मूळ कैरी ची चव येते शेंगदाने चटणीला.व ही चटणी उपवास याला पण चालते.
वापरतात.खाली वस्त काचेची डिश काचेचे सट छान वाटतं बघायला. वाढायला.हे सर्व कोल्हापूर
येथे मिळतात. मी वस्त्र विणल आहे.

   

हारोळी

                                             ॐ
हारोळी : कणिक म्हणजे गव्हाचं पीठ घेतले.त्यात रोजच्या पेक्षा
जास्त चव येईल असे असं मीठ घातले.तेल पण जास्तच घातले. रोजच्या
पेक्षा घट्ट कणिक तिंबली तिंबले.भिजविली.थोड्यावेळ ठेवून हातानेच कणिक मोठी
केली.त्याला तेल लावले.परत घडी केली.परत तेल लावले परत घडी केली.पेटलेल्या ग्यास वर
चिमटा त हारोळी धरून दोन्ही बाजूने चांगली भाजून घेतली.भरपूर तेल घालून ही हारोळी नुसतीच
खातात.माझी आजी आई ची आई अशा प्रकारे हारोळी चुली च्या बाजूला भाजून आम्हाला खाण्यास देत असे.
मी थोडी जाड सर कणिक घेऊन लाटण्याने लाटून तव्यावर पण भाजून हारोळी केली आगे.कांही जणांना ग्यास चा
वास आवडत नाही.फुलके आधी तव्यावर भाजून ग्यास शेगडीवर भाजतात.

                                          DSCF2504

              DSCF2483

अंबाडा ची भाजी

                                       ॐ
अंबाडा ची भाजी: उन्हाळा मध्ये आंबाडा आंबंट भाजी पाले भाजी
म्हणून मिळते.आंबांडा भाजी ची पाने निवडून घेतली.धुवून घेतली.
मध्यम अशा प्रकारे चिरून घेतली.पातेल्यात आंबांडा भाजी चिरलेली घातली.
थोड पाणी घातले. पेटत्या ग्यास वर भाजी पाणी एकत्र केलेले पातेले ठेवले.
चांगली लगेच चं आंबांडा भाजी शिजली.आधी कुकर मध्ये तुरीची डाळ हळद पाणी घालून
चार शिट्या देऊन शिजवून घेतली.कुकर गार झाल्या नंतर आंबांडा भाजी शिजलेली डावाने हटवून
घेतली. तुरीचे डाळीचे वरण हटवून घेतले.आंबांडा भाजीत वाटीभर वरण घालून लाल तिखट मीठ थोडी हळद
कारण तुरीच्या डाळीच्या वरणात हळद घातली आहे.म्हणून थोडी हळद घालून सर्व आंबांडा भाजी तुरीचे डाळीचे वरण
तिखट मीठ हळद एकत्र हटविले,शिजवून परत एकत्र केले. नंतर तेल मोहरी याची फोडणी करून लाल मिरची घातली.
आंबांडा भाजीत घातली.भाकरी केली.भाकरी आंबांडा भाजी मस्त चवदार जेवण केले.झाले.आंबांडा भाजीचे पाणी काढून
टाकले नाही.तो आंबांडा भाजीचा आंबट पणा चांगला लागतो. उन्हाळा मध्ये चा आंबांडा भाजी मिळते. उन्हाळा मध्ये
आंबट खातात.कैरी आंबांडा भाजी.लिंबू सरबत इत्यादी.

                                               DSCF2484

पोकळा ची भाजी

                                         ॐ
पोकळा ची भाजी : पोकळा पालेभाजी आहे. कोल्हापूर येथे
पोकळा पालेभाजी बारा महिने मिळते,या भाजीला लाल देठ असतात.
पानं पाने हिरवी असतात.लाल माठ पाले भाजीला लाल देठ व पानं पण लाल
असतात.पोकळा पालेभाजी देठा सगट निवडून घेतली. धुवून घेतली. विळीने बारीक
चिरली कोणी कोणी देठा सगट पोकळा भाजी न चिरता करतात. ग्यास पेटवून ग्यास वर
पातेले ठेवले तेलाची मोहरी घालून फोडणी केली चिरलेली पोकळा भाजी फोडणीत घातली.
थोडस शिजण्या करता एक बाउल पाणी घातले.पोकळा भाजीला वाफ आणली हरबरा डाळीचे
पीठ लावले.हळद हिंग लाल तिखट मीठ घालून सर्व पोकळा भाजी हलविली.परत दोन वाफ आणली.
पोकळा हरबरा डाळीचे पीठ लाल तिखट मीठ हिंग हळद तेल मोहरी ची फोडणी सर्व एकत्र पोकळा भाजी
तयार केली मी.कांदा घालून परतून पण पोकळा भाजी तयार करतात.      DSCF2482

                                DSCF2476DSCF2480

हरबरा डाळीचे सांडगे


हरबरा डाळीचे सांडगे : अर्धा किलो हरबरा डाळ रात्री ९ वाजताकुकर मध्ये हरवरा डाळ व
भरपूर पाणी घेतले हरबरा डाळ घुवून घेतली.भरपूर पाणी कुकर मध्ये हरबरा डाळीत घातले.कुकर चे
रिंग न लावता झाकण लावले.दुसरे दिवस कुकर चे झाकण काढून हरबरा डाळीचे पाणी काढून टाकले.
परत एकदा हरबरा डाळ घुवून घेतली. सकाळी सहा ६ वाजता.नंतर मिक्सर मधून हरबरा डाळ वाटून जाड
सर वाटून घेतली.पातेल्यात वाटलेली हरबरा डाळ घेतली.वाटलेल्या हरबरा डाळीत हळद हिंग तिखट मीठ
अख्खे जिरे थोड कच्च तेल घातले.हरबरा डाळीचे सांडगे करण्या सारखे हरबरा डाळ झाली.पोळपाट व ट्रे ला
तेल लावले.छोटे छोटे गोळे केले. सांडगे तयार केले. झाले.ते उन्हात वाळविले की वाळून तळून खातात.व फोडणी
घालून पाणी घालून पाण्यात तिखट मीठ घालून सांडगे याची आमटी करतात.घरोगरी हरबरा डाळीचे सांडगे करतात.

DSCF2408DSCF2412DSCF2409DSCF2411

सुधारस !

                                                     ॐ
सुधारस : एका भांड्यात अर्धा बाऊल साखर घेतली.अर्धा बाऊल पाणी घेतले .
भांड्यात साखर व पाणी एकत्र सम सारखे घेतले.ग्यास पेटवून साखर व पाणी
एकत्र केलेले ऊकळविले पातळ पण ठेवला.
साखर व पाणी भांड्यात पाक केलेला गार करण्यास ठेवला. साखर व पाणी याचा
पाक भांड्यात गार झाला.लिंबू सुरीने कापून अर्धा लिंबू साखर व पाणी भांड्यात केलेला
पाकात पिळले.चारोळी घातली. जायफळ बारीक करून पाकात घातले रंग पण घालतात.
मी रंग घातला नाही.साखर व पाणी पाकात चारोळी चं चांगली लागते.बदाम पिस्ता काजू याची
चव वेगळी असते म्हणून मी साखर पाक ह्यात चारोळी घातली आहे.साखर पाणी एक सारखे
घेऊन एकतारी पाक करून गार झाल्या नंतर लिंबू अर्धा पिळले चारोळी जायफळ घालून सुधारस
तयार केला.झाला.मी सुधारस तयार केला आहे यं !

                                            DSCF2449

सुरणवडी

                       ॐ
सुरणवडी : हरबरा डाळीचे पाव वाटी पीठ घेतले.
पातळ सर केले.अंदाजाने मीठ घातले.हळद हिंग
तेल कांही घातले नाही.हरबरा डाळीचे पीठ पातळ केल्या
नंतर अंदाजाने मीठ घातले ग्यास पेटवून पातेल्यात पाणी
घेतले मध्यम पातेले घेतले पातेल्यात दोन मोठे बाउल पाणी घातले
पेटलेल्या ग्यास शेगडीवर पातेल्यातील पाणी उकळू दिले.छोट्या ताटात
हरबरा डाळीचे पातळ केलेले पीठ थोडेसं घातले दोन्ही हातात ताट धरून हरबरा
डाळीचे पीठ हलवून ताट भर केले.पाताल्यातील उकळलेल्या पाणी ह्यावर सरळ
ताटातील पसरलेले डाळीचे पीठ व ताट ठेवले ते शिजले पाणी पीठातील कमी नाहीसे झाले.
परत डाळीच्या पिठाचे शिजलेले ताट उलटे उकळत्या पाण्यावर ठेवले दोन्ही बाजूने डाळीचे पीठ
शिजले गेले.नंतर ताट व हरबरा डाळीचे पीठ शिजलेले ताटात गार झाल्या नंतर दोन्ही हातातील
बोटांनी गुंडाळी होते का पाहिली छान गुंडाळी झाली.मला एकदम छान मस्त वाटलं गुंडाळी होते
म्हटल्या वर मी सुक खोबर किसलेलं कोथिंबीर चिरलेली सुरणवडी करायच्या आधी किसलेलं खोबर
चिरलेली कोथिंबीर घातली.काराबरा डाळीच्या पिठाची मीठ घालून किसलेलं खोबर चिरली कोथिंबीर
याची सुरणवडी तयार केली.झाली.नंतर अशा प्रकारे चार पाचं ताटातून उकळलेल्या पाण्यावर ताट ठेवून
हरबरा डाळीचे पिठाच्या सुरण वड्या केल्या.कांही किती पातळ आहेत हे बघण्या करता हरबरा डाळीचे
पिठाचे लांबच लांब शिजलेले डाळीचे पीठ दाखविले आहे.पाहण्यास चांगले वाटणार.

                             DSCF2445.DSCF2446

चित्रान्न !

                                                       ॐ
चित्रान्न : प्रथम कुकर च्या लावायच्या भांड्यात एक बाऊल तांदूळ घेतले.
दुसऱ्या भांड्यात तूरडाळ एक बाऊल घेतली.कुकर मध्ये थोडे पाणी घातेले.
कुकरची चाळणी ठेवली.तूरडाळ धुवून घेतली.दोन बाऊल पाणी तूर डाळीत
ठेवले अर्धा पाव चमचा हळद तूर डाळीत व पाणी ह्यात घातली.दुसरा भांड्यात
तांदूळ घेतलेले धुवून घेतले दोन बाऊल पाणी तांदूळ ह्यात घातले. कुकरची रिग
झाकण लावले.प्रेशर ठेवले.४ चार शिट्या दिल्या.कुकर गार करायला ठेवला.तो
पर्यंत तेलाची मोहरी घालून फोडणी केली.फोडणीत कडीपत्ता घातला.कच्चे शेंगदाणे
परतून घेतले.त्यात डाळ घातले.फोडणी गार करण्यास ठेवली. तो पर्यंत कुकर गार झाला.
कुकर मधील भात एका पातेल्यात काढला. भात गार करण्यास ठेवला भात गार झाला नंतर
भातात हळद मीठ तेल मोहरी कडीपत्ता शेंगदाणे डाळ केलेली फोडणी भातात घातली एक लिंबू
चिरून कापून भातात पिळले.सर्व भात उलथन न्याने हलविला.हलविले.गार भात तेल मोहरी ची
फोडणी कडीपत्ता तळलेले कच्चे शेंगदाने डाळ हळद मीठ हिरवी मिरची लिंबू सर्व असा भात एकत्र केला
चित्रान्न तयार झाले.केले.खरचं चित्रान्न याची चव भाताला आली.
फोडणी चा भातात कांदा फोडणी परतून सर्व डाळ घालत नाहीत असा भात करतात. ती चव वेगळी व चित्रान्न
याची चव वेगळी मी चित्रान्न केले आहे.दाखविले आहे.कांही जणांना कोरड आवडत नाही.मी तुरीचा डाळीची
तुरीचा वरणाची आमटी केली आहे. तेलाची फोडणी केली कडीपत्ता घातला तूरीच हळद घातलेले शिजविलेले
वरण फोडणीत घातले. मीठ लाल तिखट कोथिंबीर चिंच याचं बुटकळ घातले.सांबार मसाला घातला नाही.
चिंच कडीपत्ता लाल तिखट मीठ कोथिंबीर यानच आमटीला तुरडाळ आमटी ला चव आली.कडीपत्ता व चिंच
मीठ लाल तिखट मस्त तुरीची डाळीची आमटी व भात खाण्यास चव आली.हैद्राबाद ची आमटी ची चव आली.

                                DSCF2436 

   DSCF2437

कांदा पोळी

                                            ॐ
कांदा पोळी : कणिक घेतली कणिक मध्ये तेल मीठ घातले.
पाण्यात कणिक मीठ तेल एकत्र केलेले भिजविले. तिंबले.नेहमी
प्रमाणे गोल पोळी लाटली तेल लावले कणिक लाटलेली घडी केली
परत तेल लावले. त्रिकोणी घडी केली. नंतर गोल पोळी लाटली पोळपाट
लाटणं यांनी गोल पोळी केली.ग्यास पेटलेला तापलेला तत्वावर पोळी दोन्ही
बाजूने भाजली. पोळी चांगली. फुगली.अशा सर्व पोळ्या करून घेतल्या.
त्यातील दोन २ पोळ्या घेतल्या. गार केल्या. हाताने कुसकरल्या बारीक केल्या.
एक बारीक कांदा घेतला.विळीने बारीक चिरला.कुसकरल्या पोळीत घातला.टाकला.
मीठ अंदाजाने घातले पोळीत मीठ असते ते लक्षात ठेवून घातले.लाल तिखट घातले.टाकले.
कच्च तेल घातले.टाकले.कुसकरलेली पोळी कांदा मीठ लाल तिखट कच्च तेल सर्व हाताने
कालविले.एकत्र केले.कच्चा कांदा जास्त खावां.कच्च तेल पण खावं म्हणून कच्च कांदा व कच्च
तेल घातले घातलं वापरलं आहे.अशीच तेल मोहरीची फोडणी देऊन करून कांदा चिरलेला
परतून कुसकरलेली पोळी फोडणीत घालून हिरवी मिरची किंवा लाल तिखट घालून पोळी
फोडणीत घालून कुरकुरीत करतात.वाफं आणतात त्याला फोडणी ची पोळी म्हणतात.कशा
प्रकारे पोळी कांदा लाल तिखट मीठ तेल घालून कांदा पोळी करतात.

                                           DSCF2434

साबुदाणा याचा पापड्या

                                               ॐ
साबुदाणा याचा पापड्या: दोन बाऊल साबुदाणा घेतला. रात्री ९ नऊ वाजता
पातेल्यात घेऊन पाण्यात भिजत ठेवला.पाणी साबुदाणा मध्ये थोडसं चं ठेवले.
दुसरे दिवस सकाळी साबुदाणा चांगला भिजला.हाताला चांगला मऊ लागला.
दोन बाऊल साबुदाणा भिजल्येल्या साबुदाण्यात पाणी घातले.टाकले.थोड अंदाजाने
मीठ घातले.टाकले.ग्यास पेटवून साबुदाना भिजलेला पाणी मीठ एकत्र केलेले ग्यास
च्या शेगडी वर ठेवले डावाने हलविले.थोडसं पातळ राहील असे असं अटविले.धुतलेल्या
नव्या पंचा वर साबुदाणा पापड डावाने पातळ असे असं घातले.उन्हातच वाळवितात.सकाळी
सात ७ आठ ८ वाजता च्या मध्यात घातले साबुदाणा याचे पापड नऊ वाजता उन्ह येते चांगले
उन्हात भिजलेला साबुदाणा पाणी मीठ सर्व एकत्र शिजविलेले साबुदाणा पापड्या तयार होतातं.
वाळल्या नंतर तुपात साबुदाणा पापड्या तळून खातात. मी भिजलेला साबुजाना पाणी मीठ शिजवून
साबुदाणा पापड्या केल्या आहेतं.

     DSCF2431  DSCF2429

DSCF2432

पोहे याचे पापड

                                                  ॐ
पोहे याचे पापड: चार बाउल पोहे घेतले मिक्सर मधून बारिक करून घेतले.
पिठ केले.पोहे हया पीठात लाल तिखट मीठ हिंग अंदाजाने घातले.कच्च तेल
कळत न कळत घातले पोहे चे पीठ तिखट मीठ हिंग तेल सर्व हाताने एकत्र केले.
गरम पाणी उकळलेले पोहे ह्यात घातले.गोळा केला.वाफं आणली. झाकण ठेवले.
परत थोड्या वेळा नंतर वाफं आणली. पोहे याचे छोटे गोळे केले.पोळपाट वर ठेवला
लाटण याने हाताने पातळ लाटले.दुकानात खूप मोठे पोहे याचे पापड मिळतात.मला
एवढे जमले नाही नमुना करून पाहिला एवढं चं एवढें चं .घरात तच वाळविले.दुसरे दिवस
उन्हं दिले.चवीला मात्र पोहे याचे पीठ तिखट मीठ हिंग तेल सर्व एकत्र केलेले पोहे याचे पापड
चांगले झाले.आहेत.

                            DSCF2425  DSCF2426

उडीदडाळ व मुगडाळ याचे पापड

                                                  ॐ
उडीदडाळ व मुगडाळ याचे पापड : अर्धा किलो उडीद डाळ घेतली.५० पन्नास ग्र्याम मुग डाळ घेतली.
दोन्ही डाळ एकत्र केले.गिरणीतून दळून आणले.थोडसं उडीदडाळ व मुग डाळ एकत्र केलेले पीठ घेतले.
त्या पिठात वाटलेली हिरवी मिरची घातली. काळे मिरे व पांढरे मिरे घालतात.मी हिरवी बारीक केलेली मिरची
घातली.हिरवी मिरची ची चव चांगली येते दिसायला पण चांगल दिसते दिसतं.मीठ अंदाजाने घातले.पापड खार
अंदाजाने घातला. सोडा अजिबात घातला नाही.पापड खारामुळे पापड हलका होतो.कच्च तेल थोडसं घातले.
पाण्यात घट्ट भिजविले.कळत न कळत सैल केले.तेलाचा हात लावला. सर्व पापड याचे पीठ हिरवी मिरची मीठ पापड खार
तेल सर्व एकत्र छान गोळा केला. घाला.२ दोन तासा नंतर लाट्या केल्या.गोळे केले.लाटाचे पापड पीठ लावून लाटले.उन्हात
न ठेवता घरातच.ठेवले.ह्या पापडांना दुसरे दिवस उन्हं देतात.तेल लावून लाटी पापड याचा गोळा कच्चा पण खाण्यास चांगला लागतो.
लागतात.तसेच पापड याचे भिजविलेले पीठ लाटी गोळा जाड सर लाटून पुरी सारखा तळून पण खाण्यास चांगला लागतो लागतात.
उडीदडाळ मुगडाळ याचे पीठ करून हिरवी मिरची मीठ पापड खार तेल एकत्र करून पाण्यात भिजवून पापड याचे पीठ व पापड
तयार केले मी.

                         DSCF2419   DSCF2422

बटाटा व साबुदाणा याची चकली

                                                    ॐ
बटाटा व साबुदाणा याची चकली : एक बाउल साबुदाणा घेतला. रात्री पाणी थोडसं ठेवून भिजत ठेवला.
सकाळी बटाटे सहा ६ घेतले.धुतले.दोन २ भाग केले कुकर मध्ये बटाटे घातले बटाटे भिजतील असे पाणी
कुकर मध्ये घातले.ग्यास पेटवून ग्यास शेगडी वर कुकर ठेवला ४ /५ चार /पाचं शिट्या दिल्या.कुकर गार
झाल्या नंतर बटाटे पातेल्यात काढले. बटाटे गार झाल्या नंतर बटाटा याची साल काढली.बटाटे हाताने
मऊ करून घेतले.बटाटे मऊ केल्या नंतर भिजलेला साबुदाणा लाल तिखट मीठ अंदाजाने घातले.परत
बटाटा साबुदाणा तिखट मीठ एकत्र केले कालविले.सोऱ्यां ने बटाटा साबुदाणा तिखट मीठ याची चकली केली
चकली उन्हात वाळल्या नंतर तुपात तळून खातात.छान बटाटा साबुदाणा मिठ THIKAT याची चकली तळून
खाण्यास चांगली लागते. आशाचे तुपात तवा मध्ये थालीपीठ करतात.तळून वडे पण करतात.

                  DSCF2416     DSCF2417

गवले मालत्या पोहे नखुल्या

                                                        ॐ
गवले मालत्या पोहे नखुल्या : थोडी कणिक घेतली कणिक मध्ये कच्च तेल व मिठ घातले.
पाण्यात भिजविले.दुधात पण भिजवितात. नंतर छोटा पोळपाट घेतला.पोळपाट ला हळद कुंकू
लावले.एक कणीक याचा गणपती केला.थोडा कणिक याचा गोळा घेतला.गवले केले. परत कणिक
याचा गोळा घेतला पोहे केले.परत कणिक याचा गोळा घेतला.मालत्या केल्या.परत कणिक याचा
गोळा घेतला.नखुल्या केल्या.अशा प्रकारे पोळपाटा मध्ये गणपती गवले पोहे मालत्या नखुल्या सर्व एकत्र
पोळपाट याचात आहे.खीर याचे प्रकार आहेत मुहूर्ताला असे चार गवले पोहे मालत्या नखुल्या करतात.
याची रुखवत म्हणून पण करतात.दुध साखर तूप याची खीर करतात.शेवया फेणी पण करतात. हे सर्व मी
केले आहे.यं!

                             DSCF2401DSCF1030DSCF0404   DSCF2402

गव्हाच्या चिकाच्या कुरडाया

                                                   ॐ
गव्हाच्या चिकाच्या कुर्डाया कुरडाया : तीन दिवस कुकर मध्ये गहु व पाणी घालून भिजत थेवले.
चौथे ४ दीवसला गहू मिक्सर मधून वाटून घेतले.पाणी घालून.पिठाच्या चाळणीने पातेल्यात चिक
राहील पडेल असे गहुचा चौथा हलवून गव्हाचा चिक पाताल्यात ठेवला.चोथे दिवस चिक पातेल्यातच
ठेवला पाचव्या ५ दीवस ला सकाळी गव्हाचा चिक उलथन्याने काढला एक बाउल असा तयार झाला.
एक बाउल चिक व एक बाउल पाणी कळत न कळत पाणी जास्त घातले.मीठ अंदाजाने घातले.
ग्यास पेटवून पातेल्यात चिक पाणी मीठ एकत्र केलेले शिजविले अटविले.छान चांगले शिजल्याचा
गोळा गहुचा चिकाचा गोळा केला. झालां.शेवेच्या सोऱ्याने शेव सारखा आकार गव्हाचा शिजलेला चीकाला
दिला गव्हा ची चिका ची कुरडई तयार केली झाली.ती गव्हाची चिकाची कुरडई वाळवून तेलात तळून खातात.
मी गव्हाची चिकाची कुरडई शिजवून तयार केली आहे. गव्हाच्या चौथा च्या खारोड्या वाळवून तेलात तळून
खातात.खारोड्या भाजून पण खातात.

             DSCF2391DSCF2398DSCF2388DSCF2394

गव्हाच्या खारोड्या

                                                     ॐ
गव्हाच्या खारोड्या : अर्धा किलो गहु घेतले.तीन दिवस पाण्यात गव्हाच्या वर
भिजतिल असे पाणी कुकर मध्ये गहु व पाणी तीन दिवस भिजत ठेवले.कुकर स्टील
चा असल्यामुळे कळकंत नाही.झाकण पण रिंग न लावता ठेवल्यामुळे झाकून चांगले
राहिले.चौथे ४ दिवस नंतर पाणी गव्हातील काढून टाकले.परत थोडे पाणी दुसरे घेऊन
ते पण पाणी गव्हातून काढून टाकले.मिक्सर मध्ये थोडे थोडे गहू व थोडं पाणी घालून
मध्यम बारीक गहू केले.गव्हाच्या पिठाच्या चाळणीत बारीक केलेले गहू घेतले.चालणीच्या
खाली कुकर मोकळा झालेला ठेवला.चाळणीत गहू व पाणी चाळून घेतले असे तीन चार वेळा केले.
कुकर मध्ये गव्हाचा चिक राहिला व थोडे पाणी राहिले.गहुचा चोथा झाला तो गव्हा चौथा पातेल्यात
घेतला.गव्हाच्या चौथ्यात हळद हिंग तिखट मीठ कच्च तेल घातले.ग्यास च्या पेटत्या शेगडी वर पातले
ठेवले.गव्हाचा चौथा हळद हिंग तिखट मीठ कळत न कळत भांड भर पाणी घातले.छान चांगले शिजविले.
गव्हाचा चौथा हळद हिंग तिकट मीठ पाणी सर्व शिजविलेले ट्रे ला तेल लावून गरम गव्हाचा चौथा थोडे
थोडे घेऊन थापवून उन्हात वाळविले. अधून मधून दुसरी बाजू करत गेले.छान चांगले गव्हाच्या भिविलेल्या
चौथा याचा तिकट मीठ हळद हिंग शिवलेले च्या वाळविलेल्या गव्हा च्या खारोड्या केल्या मी.कोणी याला
भूस वडे पण म्हणतात.

                                       DSCF2379                      DSCF2386

                                                                                       DSCF2384

%d bloggers like this: