आपले स्वागत आहे!

Archive for the ‘मराठी’ Category

उड्डाण

उड्डाण

मंद हवा कुरवाळते आहे
निसर्ग आलिंगन देण्यास उभा आहे
अशात ह्या पतंगावर आरोहण
फक्त आकाशा पर्यंत पोहोचण्यासाठी

एकटे उड्डाण वरती, हे नाही एकटेपण
हे तर एक आमंत्रण शेजारील निसर्ग शोभेत एक होण्यासाठी
उड्डाणाची जादू आणि उत्तुंग भरारी
आंतर्मन भरते क्रुतद्यतेने

एकटे उड्डाणाचा अनुभव
जसा निसर्ग म्हणतोय हेलो
हा अनुभव एव्हडा प्रचंड, जेंव्हा तो येईल
तेंव्हा विनम्रतेने माणूस झुकेलच, झुकेल

flysolo

कैलासपति झाड

नागचाफा ( कैलासपति ) झाड :
मुंबई माझे सौ भावजय व भाऊ असतात.
मी केंव्हा तरी त्यांच्या कडे जात असते.
माझ्या भावाने १९८३ साल ला नागचाफा (कैलासपति) फुला च्या झाडाच्या बिया प्लॉट मध्ये लावून झाड वाढविले आहे.
पाहिल फुल फूल २००० साल ला आल आहे.
२५ वर्षाच झाड आहे.१५ वर्षाने फुल येतात.
मी जेंव्हा गेले की ते झाड व फूल पाहत असते.व फुल हाताने निघत नाहीत
काठीला लोखंडी आकडा ने काढावे लागतात.
मी त्रिपुरी पौर्णिमा (कार्तिकी पौर्णिमा ला मुंबई त माझ्या सौ भावजय व भाऊ यांच्या
जाऊन आले.सहज तेथील फोटो छायाचित्र झेतले.व माहिती भाऊ यांना विचारली.
ऐकताना खूप २५ वर्षाच कैलासपति (नागचाफा ) झाड आहे समजले.एकदम मन भरून
माहिती लिहिली.वाळलेल्या बिया किंवा ओल्या बिया कैलासपति झाडाच्या लावल्या की
१५ वर्षाने कैलासपति झाडाला फूल येयात.
मुंबई ठिकाणी एवढे प्लॉट मध्ये २५ वर्ष याचा नागचाफा कैलासपति च माझ्या भावान
लावलेलं झाड याला पण महत्व आहे.

  

  

   kailaspati

अंगकोर

अंगकोर येथे जगात सर्वात मोठे हिंदू मंदिर आहे. हे मंदिर १२ व्या शतकात राजा सूर्यवर्मन याने यासोधारापुरा (आजचे अंगकोर) ख्मेर ची राजधानी, येथे बांधले.

पूर्वीच्या राज्यांच्या शैवि समा पासून दूर जात, हे मंदिर विष्णू ला समर्पित आहे. हे मंदिर ख्मेर स्थापत्य याचा सुंदर नमुना आहे.

हे एक कंबोडिया चे चिन्ह बनले असून ते त्यांच्या राष्ट्रीय झेंड्या वर पण दर्शविले आहे. हे कंबोडिया चे एक मुख्य आकर्षण आहे.

ॐकार वंदना

ॐ 

ॐकार वंदना 

भद्र भाद्रात प्रथमईशा लवूनी करतो वंदना 

तू शिवांकित गौरीवंदन पूर्ण साकार कामना 

दैवभास्करा कमलावरा मी करितो आवाहना 

रत्नजडीत किरीटधारी पूर्ण तूं चंद्रानना 

सूर्यप्रभा नयाने झरे तोषविसी या मना 

स्वरूप सुंदर कर्ण गजसे कर उदार सज्जना 

ॐकार उदरा मूषकधारा वर्णनी जो माईना

सकल विद्दा जाणिता तो सकल कला संयोजना 

अंतरीचे रूप मोहक सारखे लुचते मना 

तूंच इच्छा तूंच कर्ता तूंच साक्षात विश्वना 

विश्वातले मांगल्य तूंची साकार व्हावे पूजना 

भद्र भाद्रात प्रथम ईशा लवूनी करतो वंदना 

२४.८.९० श्रीकांत चिवटे

सर्व ओळीत शेवटी ना आले आहे.

DSCF2719

गणपती बाप्पा मोरया

गणपती बाप्पा मोरया!
घरातील गणपती.

 

विचार

दुसऱ्यांना समजणे म्हणजे हुशारी

स्वतःला समजणे म्हणजे बुद्धी,

दुसऱ्यां वर अधिपत्य म्हणजे बळ

स्वतः वर अधिपत्य म्हणजे ताकद

दिवे

दिवे वेग वेगळे, पण सर्वांचा प्रकाश एकच!

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३४ नंदननाम संवत्सर 
दक्षिनायन वर्षाऋतु नक्षत्र मूळ राशिप्रवेश धनु 
श्रावण शुक्लपक्ष सोमवार १२ सोमप्रदोष आहे.
श्रावण महिना तील दुसरा सोमवार आहे.व शुक्लपक्ष 
मधील पहिला प्रदोष सोमवार आहे.म्हणून दिवा याचा छान 
फोटो छायाचित्र मिळाले आहे.ते पाहण्यास नक्कीच आवडेल !
तसेच तारीख दिनांक ३० जुलै (७ ) २०१२ साल आहे. शिवमुष्टि 
(तीळ) आहे.अख्खे तीळ महादेव शिव हयांना वाहतात.

मनाचे श्लोक


|| श्रीहरि ||
मनाचे श्लोक ( मराठी )
श्रीसमर्थरामदासस्वामीविरचित

जनीं सांगतां ऐकतां जन्म गेला |
परी वाद वेवाद तैसा चि ठेला |
उठे संशयो वाद हा दंभधारी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || ११२ ||
जनीं हीत पंडीत सांडीत गेले |
अहंतागुणें ब्रह्मराक्षेस जाले |
तयाहूंनि वित्पन्न तो कोण आहे |
मना सर्व जाणीव सांडूनि राहे || ११३ ||
फुकाचें मुखीं बोलतां काय वेचे |
दिसेंदीस अभ्यांतरी गर्व सांचे |
क्रियेवीण वाचाळता वेर्थ आहे |
विचारें तुझा तूं चि शोधून पाहें || ११४ ||
तुटे वाद संवाद तेथें करावा |
विवेकें अहंभाव हा पालटावा |
जनीं बोलण्यासारखें आचरावें |
क्रियापालटें भक्तिपंथे चि जावें || ११५ ||
बहू श्रापितां कष्टला अंबऋषी |
तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी |
दिल्हा क्षीरसिंधू तया ऊपमानी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११६ ||
धुरू लेकरुं बापुडें दैन्यवाणें |
कृपा भाकितां दिधली भेटि जेणें |
चिरंजीव तारांगणीं प्रेमखाणी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११७ ||
गजेंद्रू महां संकटीं वास पाहे |
तयाकारणें श्रीहरी धांवताहे |
उडी घालती जाहला जीवदानी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११८ ||
अजामेळ पापी तया अंत आला |
कृपाळूपणें तो जनीं मुक्त केला |
अनाथासि आधार हा चक्रपाणी |
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || ११९ ||

 

 

 

मनाचे श्लोक


|| श्रीहरि: ||
मनाचे श्लोक ( मराठी )
|| श्रीसमर्थ रामदासस्वामीविरचित

क्रियेवीण नानापरी बोलिजेतें |
परी चीत दुश्र्चीत तें लाजवीतें |
मना कल्पना धीट सैराट धावे |
तया मानवा देव कैसेनि पावे || १०४ ||
विवेकें क्रिया आपुली पालटावी |
अती आदरें शुध क्रिया धरावी |
जनीं बोलण्यासारिखें चाल बापा |
मना कल्पना सोडि संसारतापा || १०५ ||
बरी स्नानसंध्या करी एकनिष्ठा |
विवेकें मना आवरी स्नानभ्रष्टा |
दया सर्व भूतीं जया मानवाला |
सदा प्रेमळु भक्तिभावें निवाला || १०६ ||
मना कोपआरोपणा ते नसावी |
मना बुधि हे साधुसंगीं वसावी |
मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागीं |
मना होइ रे मोक्षभागीं विभागी || १०७ ||
सदा सर्वदा सज्जनाचेनि योगें |
क्रिया पालटे भक्तिभावार्थ लागे |
क्रियेवीण वाचाळता ते निवासी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || १०८ ||
जनीं वाद वेवाद सोडूनि द्दावा |
जनीं सुखसंवाद सूखें करावा |
जगीं तो चि तो शोकसंतापहारी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || १०९ ||
तुटे वाद संवाद त्यातें म्हणावें |
विवेकें अहंभाव यातें जिणावें |
अहंतागुणें वाद नाना विकारी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || ११० ||
हिताकारणें बोलणें सत्य आहे |
हिताकारणें सर्व शोधूनि पाहें |
हिताकारणें बंड पाषांड वारी |
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || १११ ||

ब्लॉग पोस्ट ७०५

ॐ 

ब्लॉग पोस्ट ७०५ वां: दिनांक तारीख १२ जुलै (७ ) २०१२ ला ब्लॉग पोस्ट सातशे पाचवां ७०५ होत आहे. करुणाष्टके,आषाढ एकादशी, आषाढ पौर्णिमा, अन्नपूर्णा स्तोत्र संस्कृत व मराठी भाषांतर लिहिले आहेत. तसेच कडवे वाल उसळ आमटी, रवा याचे लाडू पण लिहिले आहेत. हे सर्व मी स्वत: वाचून लिहिले आहे.पौर्णिमा चा श्र्लोक मी संगणक चा वापर करून तो लिहिला आहे.तसेच रांगोळी ने पण लिहिला आहे. कागद पेन याचा वापर करून लिहिला आहे.एकच श्र्लोक तीन पध्दती ने लिहिला आहे. हे मुद्दाम मुध्दाम सांगावेसे लिहावेसे वाटत आहे. आत्ता पर्यंतच्या भेटी – ५८,५७४.

आपण सर्वांनी वसुधालय ब्लॉग पोस्ट वाचून प्रतिक्रिया दिल्यात भेटी दिल्यात 
त्या बध्दल बद्दल धन्यवाद ! धंयवाद !

संगणक मराठी मध्ये कांही दिवस वर्ष ह्यांनी 
अन्नपूर्णा स्तोत्र ! सार्थ श्रीरामरक्षा ! श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम् !
व मी कांही अजुन स्त्रोत्रम् लिहिली आहेत त्याचीं पुस्तक संगणक 
मध्ये मराठी मध्ये होतील ! असे मला वाटतं ! बघू !

अन्नपूर्णास्तोत्रम्

अन्नपूर्णास्तोत्रम् |
श्रीमच्छंकराचार्यविरचितम्
दृश्यादृश्यप्रभूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाड.कु री |
श्रीविश्वेशमन: प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपुर्णेश्वरी || ५ ||
भाषांतर – हे आई अन्नपूर्णे तू दृश्य आणि अदृश्य अशा
सगळ्यांचा चरितार्थ चालविणारी आहेस.तुझ्या पोटात हे त्रैलोक्य
सामावलेलं आहे,तू संसाररूपी नाटकाचा सहजतेने नाश करणारी आहेस,
तू विज्ञानाच्या दिव्याला प्रज्वलीत करणारी आहेस, तू श्रीविश्वनाथाचे मन
प्रसन्न करणारी आहेस, काशी नगरीची अधीष्ठात्री देवता,कृपेचा आधार
असलेली,अन्न पुरविणारी, मला भिक्षा दे. || ५ ||

ज्योतिर्लिंग १२ – औंढा नागनाथ

हिंगोली जिल्ह्यात मधील औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंगाचा अनुभव अगदी विस्मयकारी होता. लिंग जमिनीच्या खाली स्थापन करण्यात आले आहे. लिंग पर्यंत जाण्यासाठी वाकून ३-४ पायऱ्या उतरून जावे लागते. खाली गेल्यावर देव दर्शन साठी व बसण्यासाठी छोटीशी गुहे सारखी जागा आहे. मन अगदी पवित्र होते. ही जागा स्वतः जाऊन अनुभवण्यास पाहिजे.

नागनाथ म्हणजे नागांचा देवता. मनुष्याची कुंडलिनी योनी हि एका सर्प  सारखी मानली जाते. कुंडलिनीतील उर्जा व सर्प यांचा देवता म्हणजे नागनाथ.

आत्ता पर्यंत दर्शन झालेले सर्व ज्योतिर्लिंग यांचा अनुभव अगदी संस्मरणीय व पवित्रात्मक होता. देव कृपेने सर्व दर्शन व लिखाण पार पडले.

शिवो हं… शिवो हं!

ज्योतिर्लिंग ११ – वैजनाथ

परळी वैजनाथ येथील वैजनाथ शिव मंदिर हे ११ वे ज्योतिर्लिंग आहे. अगदी प्रसन्न वातावरण आहे, मुख्य मंदिरा कडे जाताना थोड्या पायऱ्या चढून जावे लागते. मंदिरा च्य जवळच एक सुंदर असे छोटे दुसरे गोलाकार शिव मंदिर असून मध्यभागी लिंग आहे. अगदी छान गाभारा आहे.

वीरशैव समाजाने बांधलेल्या ह्या मंदिर वीरभद्र ची एक मोठी मूर्ती सुध्धा आहे. जेंव्हा आपल्या वडिलांकडून यज्ञाचे निमंत्रण शिव व सती यांना मिळाले नाही, तेंव्हा सती ने रागाच्या भरात यज्ञात उडी घेतली. हे ऐकून, रागावलेल्या शिवाने आपला एक केस उपटून जमिनीवर फेकला व त्यातून वीरभद्र, शिवाच्या रागाचे प्रतीक म्हणून निर्माण झाला. अशी आख्याईका आहे.

शिव शिव!

ज्योतिर्लिंग १० – घृष्णेश्वर

 
औरंगाबाद जवळ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग च्या दर्शना साठी सकाळी ७ वा. पोहोचलो. काळ्या दगडांनी बांधलेले हे मंदिर नेटके व छान दिसले.
 
आम्ही फुलं, नारळ व इतर पूजा साहित्य घेऊन मनाप्रमाणे लिंग दर्शन घेतले. लिंगास हात लावून नमस्कार करून अगदी जवळून आपल्याला कृतज्ञ होता येते. पुरुषांना शक्यतो  वरती उघड्या अंगाने गाभार्यात जावे लागते. असे म्हणतात की मेस्र्दंड उघडा असल्यास उर्जा स्वीकारण्यास सोपे जाते.
 
ओम  नमः शिवाय!
 

ज्योतिर्लिंग ९ – रामेश्वर

 
तामिळनाडू मध्ये रामेश्वरम येथील  रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग  मंदिरास तीन नारायणांनी  प्रतिभा आणली आहे. हे तीन नारायण म्हणजे – अपार, सुंदरर आणि तीरुग्णन सम्बंदर हे होत. हे मंदिर १२ व्या शतकात बांधले आहे. ह्या मंदिराचा गाभारा सर्व हिंदू मंदिरांमध्ये मोठा असल्याचे म्हंटले जाते.
 
ज्योतिर्लिंग म्हणजे ज्योतीचे लिंग किंवा एक स्तंभ जो ताठ आणि निश्चल उभा आहे, म्हणून त्याला ज्योतीचा स्तंभ असेही संबोधतात. हे रामेश्वर चे मंदिर १२ ज्योतिर्लिंग पैकी ९ वे  ज्योतिर्लिंग आहे.
 

ज्योतिर्लिंग ८ – त्रंबकेश्वर

महाराष्ट्रातील नाशिक जवळ त्रंबक गावात गोदावरी काठी त्रंबकेश्वर चे प्रसिध्द ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी हि भारतातील सर्वात मोठी नदी. त्रंबकेश्वर नाशिक पासून अतिशय सहज जाण्या सारखे आहे.

त्रंबकेश्वर मधील लिंगा मध्ये आणखीन तीन लिंगं आहेत. त्यांना ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश असे मानतात. हे तीन देव इथे वसले म्हणून नाव त्रंबकेश्वर. हि जागा गजबजलेली आहे, आणि दर्शन घेण्यास वेळ लागू शकतो पण अतिशय उत्साहवर्धक वातावरण आहे.

आम्ही पहिल्यांदी महाकुंभ येथे हात पाय ओले केले, येथे दर १२ वर्षांनी शिव पूजक एकत्र जमतात. महाकुंभातील पाणी गोदावरी च्या उगमस्थाना पासून येते असे म्हणतात.

नंतर केदारेश्वराचे दर्शन घेतले. केदारेश्वराच्या बाबतीत ५ व्या ज्योतिलिंग ह्या ब्लॉग मध्ये लिहिले होते. त्या केदारेश्वराची प्रतिमा त्रंबकेश्वर येथे आहे. नंतर चिंतामणी पाषाण (गणपती) चे दर्शन घेऊन त्रंबकेश्वर चे मनापासून दर्शन झाले.

ज्योतिर्लिंग ७ – काशी विश्‍वनाथ

उत्तर प्रदेश मध्ये वाराणशी येथील  काशी विश्‍वनाथ शिव मंदिर अत्यंत पवित्र मानले जाते. आयुष्यात एकदा ह्या मंदिराची तीर्थयात्रा घडो अशी भक्तांची इच्छा असते. हे सातवे ज्योतिर्लिंग आहे.
 
येथे मुख्य प्रतिमा विश्वनाथ किंवा विश्वेश्वराय म्हणजे विश्वाचा ईश्वर ह्यांची आहे. हे शहर ३५०० वर्षान इतके जुने असून, जगातले सर्वात जुने गाव मानले जाते.
 

ज्योतिर्लिंग ६ – भीमाशंकर

 भीमाशंकर हे सहावे ज्योतिर्लिंग शिरढोण जिल्ह्यात पुण्यापासून १२७ किलो मीटर वर आहे. आम्ही हायवे सोडून घाट व गर्द  झाडांच्या सुंदर रस्त्या तून चाललो होतो. छान रंग दरी व उंच डोंगरांमध्ये दिसत होते. रस्ता छोटा व खड्यांचा होता. पण आमच्या ज्योतिर्लिंग च्या दर्शनाची आस साक्षात भगवान शिव ने उलाखाली असे वाटले जेंव्हा त्याच्या दूता सारखा एक सर्प आमच्या रस्त्यात आला. त्याच्या साठी थांबून आम्ही  रस्ता दिला प्रथम त्याचे दर्शन झाले व पुढे निघालो.
 
काळ्या दगडात  बांधलेले हे मंदिर एका छोट्या दरीत वसले आहे. साधारण पणे २०० पायऱ्या खाली उतरून जावे लागते. ह्या मंदिराच्या समोर एक नांदी व एक १७२९ सालची घंटा आहे. शिव लिंग अंधारात साधारण पणे ५ फूट जमिनी खाली आहे. खाली पायऱ्या उतरून जावे लागते. शिव लिंगाचे दर्शन आणि स्पर्श ज्योतिर्लिंगाचे तेज अंतर मना वर बिंबवते.

जोतिर्लिंग ५ – केदारनाथ

हिमालयातील रांगा मध्ये गढवाल येथे भगवान शिव चे अत्यंत पवित्र असे केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदीच्या काठी वसलेले आहे. खराब हवामानामुळे हे मंदिर फक्त एप्रिल पासून कार्तिक पौर्णिमे पर्यंतच उघडे असते. हिवाळ्यात केदारनाथ मधील मूर्ती उकिमठ येथे आणून पुजल्या जातात. केदार खांदा चा भगवान असे म्हणून शिव ह्याला पूजले जाते.

गौरीखंड येथून १४ किलो मीटर चा खडतर प्रवास करून केदार नाथ जा जावे लागते. केदार नाथ हे १२ ज्योतिर्लिंगा पैकी ५ मानले जाते.

ज्योतिर्लिंग ४ – अमरेश्वर

ओंकारेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगा पैकी चौथे ज्योतिर्लिंग. शिवपुरी ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नर्मदा नदीच्या काठावरील एका बेटावर हे ज्योतिर्लिंग वसले आहे. ह्या बेटाचा आकार ॐ अक्षरा सारखा आहे असे म्हणतात.

इथे दोन देवळे आहेत. एक भगवान ओंकारेश्वर याचे. ओंकारेश्वर म्हणजे ॐ ह्या आवाजाचा ईश्वर. ॐ हे एक पवित्र अक्षर आहे, शक्यतो प्रार्थने नंतर याचे उच्चारण करतात. ॐ ह्या पवित्र अक्षराला प्रणव असेही म्हणतात.

दुसरे देऊळ अमरेश्वर ह्या शिव रूपाचे आहे. अमरेश्वर म्हणजे अमरत्व चे भगवान.

ज्योतिर्लिंग १ – सोमनाथ

 सौराष्ट्र गुजरात येथील सोमनाथ हे १२ ज्योतिर्लिंग पैकी पहिले ज्योतिर्लिंग मानले जाते. सोमनाथ म्हणजे, चंद्र देवाचा रक्षणकर्ता.  हे भगवान शिव चे मुख्य  निवास स्थान मानले जाते. आत्तापर्यंत हे मंदिर १६ वेळा उद्वस्त झाले व परत बांधले गेले आहे. बारा ज्योतिर्लिंग यांची थोडक्यात माहिती मी पुढे १२ वेगळ्या ब्लॉग मध्ये देईन

वहिनी !

वहिनी !

वहिनी, आम्ही सर्व भावंडे आईस वहिनी म्हणत असू. ओळखीचे पण  व गावातील नातेवाईक पण वहिनीच म्हणत असत. म्हणतो ! माझी आई.

वहिनी नेहमी म्हणत असे पुष्पा पहिल्या झटक्यात S . S .C . पास झाली.
त्यावेळेला H .S . C . असे ! मला S  . S  . C  . (H  . S . C  .) पन्न्नास (५०) वर्ष झाली आहेत.

कणिक कधी तेल मीठ शिवाय भिजवू नये सांगत.

विडा चं पान ह्यावर सूर्य चक्र काढत ते मी शिकले . साटोरी छान करत असे मी पण साटोरी करण्यास शिकले. कपडे स्वच्छ ठेवत मी पण कपडे नीट ठेवते. फुलाचे गजरे घालण्यास तिला आवडत आम्हाला ही आणून देत असतं.

केळी दुधाची पिशवी त्यावेळी बाटल्या असत ते ती धूत असे. भाजी पण चांगली धुवून करीत असे.

एकदा ती व मी पुरण पोळी व मी बटाटे वडे केले होते.एकाच गॅस शेगडीवर असल्यामुळे तिने पुरणाचा तवा माझ्या बाजूला ठेवला व वडा चं कढई तिच्या बाजूला ठेवली. म्हणजे तू गोड कर. असे असा खूप आठवणी जवळ आहेत !

चला पुढे चला !

डिस्कवरी अंतरीक्ष विमान

अमेरिकेने डिस्कवरी नावाचे अंतरीक्ष विमान निवृत्त केले.

ह्या विमानाला वॉंशिंग्टन येथे स्मिथसोनीयन संगहालयात ठेवणार आहेत.

एक नेहमीचे विमान ह्या अंतरीक्ष विमानाला फ्लोरिडा ते वॉंशिंग्टन संग्रहालयात घेऊन गेले

त्याची हि सुंदर दृश्ये बघण्यासाठी ह्या लिंक वर क्लिक करा

५०६ वा ब्लॉग पोस्ट

५०६ वा ब्लॉग पोस्ट : दिनांक तारीख ९ एप्रिल (४) २०१२ साल ला माझा ब्लॉग पोस्ट पाचशेसहा ५०६ वा ब्लॉग पोस्ट होत आहे. खरचं खूप लिखान वाचण्यास व लिहिण्यास मला मिळाले आहे. कांही घरगुती वयक्तिक सतार शिंकाळ मानिल्यंट पाककृती असे असे भरपूर विषय माझ्या ब्लॉग मध्ये आहेत. मी फोन मध्ये बोलतांना मी डांगर केले सातूचे पीठ केले असे कांही सांगितले की आम्ही पण करतो असे सांगून त्यांनी पण सातूचे पीठ घरी केले आहे.एकदम मस्त वाटलं !ताकातील हिरवी मिरची पण सर्वांनी केली.सहज रोजच जेवण पण चवदार वाटतं. येशू दर्गा सज्जनगड उज्वल त्रिकोण मी छायाचित्र फोटो काढून दाखविले आहे.घंटा सुबत्ता असे मनाचे विचार लिहिले आहेत. माझा ब्लॉग आपण वाचन करून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत भेटी पण दिल्या आहेत त्या बध्दल बद्दल धंयवद ! धन्यवाद !

भेटी ४३,९२५

DSCF2442

उज्वल त्रिकोण

सर्वात चमकदार ग्रह आकाशात एकत्र येत आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात शुक्र आणि गुरु ग्रह चंद्राच्या जवळ आकाशात दिसतील.

सूर्यास्ता नंतर घर बाहेर जा आणि जरूर बघा हा उज्वल त्रिकोण!

मी काढलेले कॅमेरातून फोटो छायाचित्र हे रात्रीचे काढलेले काही फोटो.

DSCF2356DSCF2355

लोखंड

ॐ 

लोखंड : लोखंड याचा रंग तांबूस काळसर असतो.लोखंड याचा उपयोग घर बांधतांना लोखंडी सळी चा उपयोग करतात. खिडकी चे गज करून लोखंडी सळी लावतात.गेट च दार पण लोखंड सळी नेच करतात.सुरी विळी फळ भाजी कापण्याकरता लोखंड चं वापरतात आता आता स्टील च पॉलीस देतात.स्वंयपाक याची लोखंड वर स्टील पॉलीस असते.तीवई पूर्ण लोखंड याची मिळते. हल्ली लोखंड स्टील पॉलीस ची तीवई मिळतात. खुर्च्या पण लोखंड रंगवून मिळतात.चालविणार वाहन सायकल गाडी बस रेल्वे पण लोखंड बोट विमान पत्राला पॉलीस करून रंगवून तयार करतात.इलेट्रीक वस्तू लोखंड ह्यापासून बनवतात. झाड टांगण्या करता लोखंड याचा आधार घेतात.पंखे फ्रिज पण लोखंड याचे रंगवुन वापर करतात. काही ठिकाणी लोखंड याचा शोभे चा वस्तु तयार करतात घोडा हत्ती रेल्वे गाडी बैलगाडी.मानसांचे पूतळे पण लोखंड करून स्टील पॉलीस करतात. तसेच कला कौशल्य म्हणून लोखंड याचे झाड तयार करतात. 

लोखंडी झाड असलेतरी तया लोखंडी झाडा ला मूळ फांद्या देठा सगट पान आहेत. आणि ताठ उभे आहे. पसरलेले लोखंडी झाड आहे.त्यामुळे लोखंडी झाड घरातं शोभून दिसते.

घंटा

घंटा: घंटा मी कांही ब्लॉग पूर्वी मध्ये दाखविली आहे.  घंटा पितळी स्टील चांदी मातीची पण शोभे साठी घंटा असते.

घरातील देवातं डाव्या हाताने घंटा व उजव्या हातात आरती असते.घंटा वाजवून आरती करतात. गणपती देवी दत्त महादेव बरेच देवळात घंटा टांगलेली असते.

उजव्या हातील चार बोटांनी देवळात घंटा वाजवितात. 

घंटे चा आवाज नाद मधुर असतो. घंटे ला हातातील बोटांचा स्पर्श व घंटा याचा आवाज घुमतो. घंटा ऐकून ब्रह्मांड जवळ गेल्या सारखे सारखं वाटतं.

कोल्हापूर महालक्ष्मी च्या देवळात सकाळी पाचं ५ वाजता काकड आरातीच्यावेळी घंटा वाजवितातं तो आवाज महाद्वार पर्यंत ऐकु जातो. एवढी मोठी घंटा व घंटा चा आवाज असतो. कोणी कोणी हॉल मध्ये टांगून ठेवतात. बाहेर जातांना घंटा वाजवून घंटा याचा आवाज ऐकून बाहेर पडतात. 

सतार वाजवितांना तारांचा आवाज ऐकू चांगला येतो. खूप रियाज झाला की ब्रह्मांड पर्यंत माणूस जातो. मी खूप सतार वाजविली आहे.रियाज केला आहे. कोणतही वाध्य याचा आवाज बराचं वेळ घुमतो. घर देऊळ शाळे मध्ये पण तासाला घंटा वाजवितात. तो पण आवाज घुमतो. घंटे चा आवाज, वाध्य याचा आवाज घुमून नाद मधुर होऊन ब्रह्मांड सापडतं. घर देऊळ भरून जात. घरोघरी घंटा असते.

 

मेथी व कांदा भाजी

मेथी व कांदा भाजी: मेथी ची जुडी पेंडी मोकळी करावी. थोड देठासगट मेथी ची पान घ्यावीत. मेथी निवडुन झाल्यावर निवडलेली मेथी धुवून घ्यावी.बारीक चिरावी. मी विळीने भाजी चिरते.

एक कांदा बारीक चिरावा.मेथिची भाजी व कांदा वेगवेगळे ठेवावेत. तेल व मोहरी ची फोडणी करावी.

प्रथम कांदा फोडणीत घालून परतून घ्यावा.मेथी चिरलेली कांदा मध्ये घालावी परत कांदा व मेथी परतून घ्यावी.मेथी कांदा मध्ये हळद तिखट मिठ हिंग घालावे. कळत न कळत पाणी घालावे.मेथी व कांदा मसाला घातलेले पाणी थोड घातलेले हलवून वाफ आणावी.

छान मेथी व कांदा भाजी तयार होते.

भाकरी पोळी बरोबर खान्यास द्यावी.

घरोघरी मेथी व कांदा भाजी तयार करतात खातात.

घरोघरी मेथी व कांदा भाजी करतात.

DSCF2237  DSCF1222

रथसप्तमी

ॐ 

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर उत्तरायण शिशिरऋतु नक्षत्र अश्र्विनी सात सोमवार माघ शुक्लपक्ष रथसप्तमी आहे. रथधिष्ठित सूर्य याचे पूजन करतात. तसेच दिनांक तारीख ३० जानेवारी (१) ला रथसप्तमी आहे. 

ॐ 
रथसप्तमी म्हणून मी तिळग़ूळ याची पोळी केली आहे.
प्रथम तिळ भाजून घेतले.
मिस्कर मधून बारीक करून घतले. 
ग़ूळ किसून बारीक करून घेतला.
खोबर किसून घेतले. 
खोबर तिळ कूट ग़ूळ सादूक तूप लावून सर्व एकत्र केले. 
कणिक तेल मीठ घालून पाण्यात.भिजवून गोळा केला. 
ग्यस पेटविला तवा ठेवला.
ओट्यावर पोळपाट लाटणं ठेवले.
कणीक याचा छोटा गोळा घेतला हातानेच मोठ्ठा केला कणीक गोळ्या मध्ये तिळ गूळ खोबर तूप याच सारण भरलं पोळी प्रमाणे लाटून पेटलेल्या ग्यास च्या तव्यावर तिळ गूळ पोळी भाजून घेतली.दोन्ही बाजूने परत तूप सोडले. छान खमंग व कुरकुरीत झाली. तूप व तिळ गूळ पोळी डीश मध्येकाढून खाण्यास दिली. तिळगूळ पोळी कोणी कोणी डाळीचे पीठ भाजून तिळ गूळ मध्ये घालून पण पोळी करतात. कोणी कोणी नुसता गूळ घालून गुळा ची पोळी करतात.ज्याला जशी आवडेल तशी तिळ गूळ पोळी करतात. घरोघरी तिळ गूळ पोळी करतात.

मी कसा ब्लॉग तयार करते?

मी कसा ब्लॉग तयार करते:

मी प्रथम गूगल ट्रानस्लीटरेशन वर जाते.
तेथे मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराथी अशा सर्व भाषा असतात.
मी संस्कृत वर जाते. ॐ लिहिते.
मग मराठी भाषा निवडते, इंग्रजी तून मराठी स्पेलिंग करते (फोनेटिक इंग्रजी).
सर्व लिखाण झाल्यावर सिलेक्ट ऑल करते. कॉपी करते. हॉटमेल वर जाते. तेथे पेस्ट करते.
टु वर जाते. इमेल वर माझ्या ब्लॉग चा पत्ता घालते. सेंड करते.
सर्वांना मराठी वाचायला मिळते.

सर्व संगणक मध्ये गुगल प्लस ची सोय आहे.
फक्त भाषा प्रमाणे आपण स्पेलींग करून तयार करावे लागते. एवढच
सराव प्रमाणे मराठी स्पेलींग करण्यास वेळ लागतो.
सराव घाला की लगेच लगेच स्पेलींग तयार होतात.
रस्व दीर्घ पाहिजे असल्यास ट्रानस्लीटरेशन वर पोपप पट्टी येते त्यावर क्लिक करणे. म्हणजे रस्व दीर्घ पण बरोबर येते.

अशा प्रमाणे लिखाण करून ब्लॉग तयार करू शकतो.

तिळगुळ घ्या गोड बोला !

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर उत्तरायण हेमंतऋतु नक्षत्र हस्त कृष्णपक्ष पौष महिना सप्तमी रविवार १५ जानेवारी (१) २०१२ तारीख दिनांक ला मकरसंक्रांति भानुसप्तामि आहे.

ह्यादिवसा पासून माघशुक्लपक्ष रथसप्तामि संक्रांति च महत्व आहे तिळगुळ हलवा तिळा ची गुळ घालून केलेली पोळी करणे हळद कुंकू करणे काही वस्तू किंवा धान्य पदार्थ देण्याची पध्दत आहे. मी तिळगुळ याची वडी व लाडू केले आहे. तीळगुळ दडी व लाडू : प्रथम तीळ भाजून घ्यावे गुळा चा कळतनळत पाणी घालून गुळ विरघळू द्यावा पाणी घातल्यामुळे गुळ जळत नाही.पाक घट्ट करावा.पाकामध्ये तीळ टाकावेत किसलेले खोबर घालावे कोणी शेंगदाने पण घालतात.मी तीळ किसलेले खोबर घातले आहे.थोड सादुक तूप तीळ पाक ह्यात घालावे. पोळपाट ला तूप लावाव. हाताने सारखे करून घ्यावे सुरुने वड्या पाडाव्यात.किंवा गोल लाडू करावे.खुपदिवस तीळ गुळा चे लाडू व वड्या राहतात.

घरोघरी तिळगुळा चे लाडू वडी पोळी असे पदार्थ करतात. तिळगुळ घ्या गोड बोला असे म्हणतात.

तिळगुळ घ्या गोड बोला !

कै. बा. भ. बोरकर

आज ३० नोवेंबर ! कविवर्य कै. बा भ. बोरकर यांचा आज १०१वा जन्मदिन. त्यानिमित्त त्यांच्या एका काव्याने झालेले परमेश्वराचे आणि त्यांचे स्मरण !

लोण ——-

पाणी दांड्याने हाणीता त्याची उरे काय खूण
वार झेलूनही तसे माझे अच्छोदक मन
तुझ्या स्मरणासरशी फुटे आंत निळा झरा
तोच आपोआप होतो डंखा विखारा उतारा
आधी व्याधी उपाधीची त्यांत निरसती सले
संसाराच्या पाशातही चित्त मोकळे मोकळे
तुझ्या ठायी जीवा थारा धीर आधार आसरा
संसार हा मिटे फुले जसा मोराचा पिसारा
लय लाभल्याने तुझी त्रितापांचे तपत्रय
तुझ्या अखंड सांगाते झालो निश्चिंत निर्भय
तुझ्या माझ्या आट्यापाट्या आनंदाच्या क्रीडेसाठी
माझ्या धावा पोंचवाया तुझे लोण तुझ्याहाती

—— कै. बा. भ. बोरकर

श्री योगेश्वरी देवी – अंबाजोगाई

अंबाजोगाई ह्या महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील गावात एक अतिशय सुंदर असे श्री योगेश्वरी देवीचे मंदिर आहे तेथे सर्व महाराष्ट्रातून मुख्यतः कोकण भागातून खूप लोक येतात. आम्हांस थोड्याच दिवसांपूर्वी येथे जाण्याचा योग आला. छोट्या प्रवेशद्वार मधून आत गेल्यावर एक अतिशय प्रसन्न असा अनुभव येतो. मन देवी कडे आकर्षित होऊन येथेच ध्यानस्थ बसावे असे वाटते. मंदिराचा गाभारा अतिशय प्रसन्न व उबदार वाटतो. देवीचे तेज व देखणी मूर्ती डोळ्यात भरून राहते.

योगेश्वरी मुकुंदराज, संत दासोपंत खोलेश्वर व इतर देवस्थानावरून अंबाजोगाई ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात येते. जयवंती नदीच्या तिरावर वसलेल्या योगेश्वरी च्या नावावरून अंबाजोगाई हे नाव रूढ झाल्याचे शिलालेखा वरुन समजते. पूर्ण हेमाडपंथी मंदिर असलेल्या योगेश्वरी मंदिराचा देवी अवतर ण्यात निरनिराळ्या आख्यायिका आहेत लेण्यावर आधारित कथा आहेत. मंदिराच्या वायव्य दिशेस नाडिकाठी शिवालेने आहे दगडाच्या कोरीव सभामंडपात दाराशी दोन दगडी हत्ती आहेत मंडप याच्या मध्यभागी गुहेत शंकराची मूर्ती मंडप याच्या समोर नंदीची मूर्ती आहे. मंडप यातून परळीच्या वैद्दनाथ गेलेले भुयार आहे. आश्विन व मार्गशीष महिनात योगेश्वरी चे वार्षिक उत्सव साजरे केले जातात.

श्री योगेश्वरी देवीची पालखी दर शुक्रवारी मंदिराच्या आवारात फिरते. पालखीतील उत्सव मूर्ती भक्तांना दर्शन देते व या वेळी राजराजेश्वरीचा उदो उदो व त्रिपुरसुंदरीचा असा जयघोष उत्स्फूर्तपणे केला जातो.

काळ्या दगडात बध्लेल्या ह्या मंदिरात अगदी शांततेने बसून  दर्शन घेता येते, आम्हास कोणी हि व्यक्ती मागे लागून देवीचा अभिषेक करा किंवा पैसे द्या वगैरे म्हणून मागे लागले नाहीत. देवीच्या सानिध्ध्यात तिच्या शक्तीचा अतिशय छान अनुभव आला. आपल्यास जमेल तेंव्हा जरूर अंबाजोगाई चे दर्शनास होईन या.

पुष्कर ब्रह्मदेव मंदिर

ॐ 

पुष्कर ब्रह्मदेव मंदिर: राजस्थानातील अजमेर जिल्ह्यात पुष्कर गावात श्री ब्रह्मा चे प्रसिध्द मंदिर आहे. पुष्कर गाव भारतातील एक सर्वात पौराणिक जागां पैकी एक असून ही पुष्कर तळया च्या काठी बसलेले आहे. तेथे लहान मोठी अशी पाचशे मंदिर आहेत पुष्कर येथील ब्रह्मदेवाचं मंदिर हे प्रमुख देवस्थान आहे. हे मंदिर दोन हजार वर्ष जुनं आहे. महर्षी विश्र्वामित्रानं हे बांधलं असल्याचं भाविक मानतात. स्वत: ब्रह्मदेवानं ही जागा निवडली अशी भाविकांची श्रध्दा आहे. या मंदिरात आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिराच्या गर्भगृहात फक्त संन्यस्त ब्रह्मचारीच जाऊन पूजाअर्चा करु शकतात.

कार्तिक पौर्णिमे ला तेथे उत्सव साजरा केला जातो. याच काळात कालावधीत कॅमक फेअर’ नावानं ओळखला जाणारा उंटाचा मेळाही तिथं भरतो.

अभयारण्य

क्रुगर अभयारण्य (Kruger ) – दक्षिण आफ्रिकेतील ट्रान्स वालच्या परिसरात १९,४८५ चौरस किमी क्षेत्रात पसरलेलं हे अभयारण्य आफ्रिकेतील वन्य जीवनाचं प्रतीक च आहे. जिराफा चित्ता पांढरा गेंडा मगर हे प्राणी येथे मोठ्या प्रमाणात दिसतात.नैसर्गिक गुहा व साकव आढळतात.

सेरेंगेटी अभयारण्य (Serengeti ) – आफ्रिकेतील टांझानिया येथील हे अभयारण्य प्रसिध्द आहे.प्राण्यांच्या स्थलांतराकरिता आणि भक्ष्य शोधकार्याकरिता ! झेब्रा, हत्ती ,काळा गेंडा, जिराफ, विविध जातीची हरणं व पक्षी पाहावयास मिळतात. टांझानियातिल कराटू या गावातून या अभयारण्यात जाण्याचा रस्ता आहें

लोएंगो अभयारण्य (Loango ) – आफ्रिकेतील एक छोटासा आणि अपरिचित असा देश म्हणजे ग्येबोन. या देशाचा ७० टक्के भाग जंगालात व्यापलेला आहे. छोट्याशा गेबोन मध्ये हे लोएंगो हे अभयारण्य आहे. अज्ञात असलेले हे अभयारण्य तिथे आढळणाऱ्या वन्यसृष्टी मुळे प्रकाश झोतात येत आहे. या अभयरण्यात गोरिला , चिपांझी, हत्ती असे अनेक पशुपक्षी पाहण्यास मिळतात. अभयरण्यात संपन्न सांस्कृतीक आर्थीक वारसा लाभला आहे .

कोजागिरी पौर्णिमा

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर दक्षिणायन शरदऋतु आश्र्विन शुक्लपक्ष १५ कोजागिरी पोर्णिमा आहे तसेच आक्टोबर ११ .१० .२०११ तारीख ला कोजागिरी पौर्णिमा आहे.

पाऊस नुकताच थांबलेला असतो आकाश स्वच्छ दिसतं ! आकाशात चंद्र स्वच्छ दिसतो चंद्र खूप दिवसा नंतर पाहिल्या मुळे सर्वजन चंद्राची पूजा करतात.दुध साखर ह्याचा नैवेद्द दाखवितात.दुधात चंद्र पाहुन ते दुध पितात. जागरण करुन उत्सव करतात. पहिला जेष्ठ मुलगा वा मुलगी ह्यांना ओवाळतात.

रात्री लक्ष्मी इंद्र पूजन आग्रयण कुलधर्म नवान्नप्राशन आकाश दीपदान अशी पूजा करतात.

कोल्हापूर येथे महालक्ष्मी देवळात महाप्रसाद आमटी भात ह्याचा प्रसाद देतात. मी खूप वर्षी हा प्रसाद खालल्ला आहे.

चंद्र

मी स्वतः पौर्णिमेच्या चंद्राचा फोटो कॅमेऱ्याने फोटो काढला आहे.

दुर्वांचे उपयोग

दुर्वांचे उपयोग : गणपतीला दुर्वा आवडतात. दर मंगळवार व चतुर्थी व गणेशउत्सवात गणपती ला दुर्वा वाहतात. दुर्वा ही विशिष्ट जातीची हरळी च आहे. गडद काळपट हिरवा रंग यांचे प्रत्येक पात्याला तीन फाटे असलेली हरळी म्हणजे दुर्वा. ३ / ५ / ७ असलेली हरळी दुर्वा एकत्र करुन २१ दुर्वा ची जुडी वाहण्याची प्रथा आहे. तसेच २१ / २१ /२१ दुर्वा व ५१ दुर्वा जुडी १०८ जुडा चां हार करुन गणपती ला वाहतात. दुर्वा चे उपयोग उपचार म्हणुन करतात. दुर्वा चा रस थंड प्रकृती चा असतो. उष्णतेचा विकार हया वर उपयोग करतात.
मधुमेह ह्यांना अर्धा तास हिरवळी वर चालण्यास सांगतात. अर्ध शिशी साठी नाकात दुर्वा चा रस घालतात.
बुध्दीमत्ता यावर सकारात्मक परिणाम दुर्वा चा रसाचा उपयोग होतो.

ही सर्व माहिती पुढारी बुधवार ३१ .८ ऑगस्ट .२०११ मध्ये आली आहे.
हल्ली सार्वजण सल्लानुसार पथ्य करतात.

aca1f8502b4e

ऋषीपंचमी

  ॐ

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षा ऋतु शुक्रवार स्वाती नक्षत्र तुला रास ऋषीपंचमी , जैन संवत्सरी आहे.तसेच २ सप्टेंबर २०११ तारीख ला ऋषीपंचमी आहे. त्यादिवशी सवाष्णी स्वत: कष्टांच खातात . बैल यांनी नांगरेल धान्य खात नाहीत. तो दिवस इतर धान्य व भाज्या मिळतात ते धान्य व भाज्या खातात. अभिमान स्वत : कष्टाचा जरूर असावा. पण मानी नसावा.

ऋषीपंचमी ला तसेच ३ सप्टेंबर ला सौ .आकाश वाहिनी यांचा वाढदिवस आहे. सौ .आकाश वाहिनी यांना माझा नमस्कार व सर्व शुभेच्छा!

DSCF1496  DSCF0483

DSCF1414  DSCF0575

श्रीगणेश चतुर्थी

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्रपद शुक्लपक्ष श्रीगणेश चतुर्थी गणेश पूजन ४ गुरुवार आहे.चित्रा नक्षत्र तुला रास चंद्र दर्शन निषेध तसेच १ सप्टेंबर २०११ तारीख ला गणपती सार्वजनिक व घरगुती बसवतात . लोकमान्य टिळक यांनी प्रथा पाडली आहे .१०० वर्ष १२५ वर्ष झाली आहेत प्रथा सुरु झाली आहे.तसेच गौरी पण आणतात. गणपती घरोघरी ५,७,१० दिवस असतात. गौरी ३ दिवस असतात. मातीचे किंवा (PLASTER OF PARIS प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस ) चे असतात. लोक एकत्र येण्या करता मत ऐकण्या करता ही प्रथा पाडली आहे. मी आता आमच्या घरातील कांही गणपती ची छायाचीत्र दाखवीत आहे.

DSCF0384  DSCF1235

DSCF1049  DSCF1048

DSCF0920  aca1f8502b4e

DSCF0281  DSCF1838

श्रावण शनिवार

श्रावण शनिवार : शनिवार मारूती चा वार .तसेच श्रीनृसिंह चा वार प्रल्हाद याचा वार.

शनिवार ला शनि ला व मारूती देवळात तेल घालतात. तसेच शनि ची पत्री रुई ची पत्री चा हार घालतात. मुंजा मुलगा जेवणास बोलावतात. गोड खायला जेवन देऊन त्याला दक्षिणा देतात. प्रल्हाद वडील यांना सगळीकडे देव आहे. लाकडी खांबात पण देव आहे.

व लाकडी खांबातून देव येतो. देवावर श्रध्दा भक्ती ठेवली की मानासारखं होत. घडत.

लहान मुलांच पण मोठ्या मानसानीं ऐकायला हव.

मुलाचं सांगण आई व वडील यांनी ऐकायला हव.

ही साठां उत्तरांची कहाणी पांचां उत्तरी सुफळ संपूर्ण.

आम्ही हे व मी शनीला तेल सात वर्ष दर शनिवारला तेल घातलं आहे. शाहूपुरीत असतांना.

DSCF1866  DSCF1853

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक

टिळकांचा जन्म २३ जुलै इ.स. १८५६ मध्ये रत्‍नागिरीमधील मधल्या आळीत, एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. टिळकांच्या वडिलांचे नाव गंगाधर आणि आईचे नाव पार्वतीबाई होते. टिळकांचे पूर्वज सात-आठ पिढ्यांपासून रत्‍नागिरीजवळील चिखलगावाचे खोत होते. गंगाधरपंतांचे ते तीन मुलींनंतरचे चौथे अपत्य होते. त्यांचे खरे नाव केशव ठेवले असले तरी सर्वजण त्यांना बाळ या टोपणनावानेच ओळखत असत.

त्यांचे वडील गंगाधर रामचंद्र टिळक प्रसिद्ध शिक्षक आणि संस्कृत पंडित होते. लहानपणापासूनच टिळक अत्यंत हुशार विद्यार्थी होते आणि त्यांना गणितामध्ये विशेष गती होती.

सार्वजनीक गणेशोत्सव

इंग्रजांचे अंधानुकरण करणार्‍या भारतीयांबद्दल टिळकांना अत्यंत चीड होती. ते म्हणत, “आपले काही तथाकथित शिक्षित देशबांधव साहेबांची पिण्यात बरोबरी करू शकतात, पण साहेबांची भारताच्या राज्यकारभारातील जागा मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा ते बाळगू शकतात का?” त्यांच्या मते भारतीयांच्या दुर्बलतेची कारणे त्यांचा हरवलेला आत्मविश्वास आणि एकीची भावना ही होती आणि जोपर्यंत लोकांचा त्यांच्या धर्म, संस्कृती आणि इतिहासाबद्दलचा आदर परत वृद्धिंगत होत नाही तोपर्यंत राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणे व्यर्थ आहे. मध्ये त्यांनी जुन्या काळापासून प्रस्थापित गणेशोत्सवाचे नव्या स्वरूपात पुनरूज्जीवन केले. हिंदूंमध्ये घराघरांत गणेशोत्सव अनेक शतकांपासून साजरा केला जात असे. पण टिळकांनी त्याला एका दहा दिवस चालणार्‍या सामाजिक महोत्सवाचे स्वरूप दिले.

पत्रकारिता

टिळकांनी आगरकर, चिपळूणकर आणि इतर सहकार्‍यांच्या मदतीने १८८१ साली केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रे सुरू केली. यापैकी केसरी हे मराठीतून प्रसिद्ध होत होते तर मराठा हे इंग्रजीमधून.

Bal_G__Tilak  DSCF0392

वक्तीमत्व

मी ब्लॉग पोस्ट लिखाण केले आहे. वर्तमानपत्र व साप्ताहिक मासिक व मी काढलेले रांगोळ्या महात्वाचं श्रीयंत्र कागदावरचं रंगीत श्रीयंत्र तसेचं काचेवर मेंदीन काढलेले चित्र. सतार शिकले ह्याची माहिती दिली आहे .पाककृती मी केलेली लिहिली आहे.घरातील पुस्तकं इतारांच घरगुती लिखानं घरगुती ईतर थोर व्यक्ती यांची छायाचित्र तसेच लिखान करताना कांही छायाचित्र लावली आहेतं. घरातील कुंडीतील झाड ईतर फूल व बरेचं छायाचित्र व ईतर माहिती मी पोस्ट मध्ये लिहिली आहे. ह्यामुळे मी केलेलं वाचनं मी केलेलं कलाकोशल्य मी केकेली पाककृती घरातील राहणीमान नातेवाईक समाजातं वावरतांना माझं वक्ती मत्व दिसून येतं. हे सर्व लिहिताना वेळ आहे म्हणून लिहिले आहे असं वाटणारं ! एवढं वाचन कला पाककृती घर सजावटं जवळ असल्यामुळे मला हे सर्व लिखाण करायला मिळालं आहे.ह्याचं मला स्वत: ला खूपचं समाधान अभिमान वाटतं आहे. मी S.S.C.पास झाले आहे. मी मराठी टाईपराईटर वर मराठी टाईप केले आहे. परीक्षा पण दिली आहे. साडी,रुमाल पेंटिंग केले आहे. हे नक्कीचं ! ब्लॉग पोस्ट २४४ झाले आहेतं. व प्रतिक्रिया व भेटी ११०७६ झाले आहेत. आजपर्यंत तारीख २८ जुलै (७) २०११.

तुळस

आषाढ महिना चालू आहे. विठोबा विठ्ठल याला तुळस आवडते.आषाढ एकादशी ला विठ्ठल याला तुळशी चा हार घालतात.
तसेच पंढरपूर येथे विठोबा च्या विठ्ठल याच्या दर्शन याला वारी दिंडी बरोबर जातांना बायका पाटावर तुळशी वृंदावन नेतात.
हवा शुध्ध राहण्याकरता व तुळस ऑक्सीजन सोडते त्याचा ऊपयोग वारी दिंडी बरोबर ऊपयोग होतो.
तुळस विठ्ठल व कृष्ण यांना आवडते. आता श्रावण एईल! कृष्णजन्म एईल! एरवी पण अंगणातं कुंडीत तुळस लावतातं.

मी आमच्या घरात कुंडीत तुळस लावलेली आहे. कांही जुनी व नवीन लावलेली आहे.

DSCF0827  DSCF0825

तुळस  DSCF1827

कालीदास

कालीदास : आषाढ शुक्लपक्ष प्रतिपदा १ हा दिवस कालीदास यांचा मानला जातो. कालीदास यांनी मेघदूत, रघुवंशम्, कुमारसंभवम्, अभिज्ञानशाकुंतलम् ,मालविकाग्नीमित्रम् ही कालीदास यांनी संस्कृत मध्ये लिहिलेली आहेत.नाटके देखील प्रसिध्द आहेत. महाकव्यांचे कर्ता म्हणून कालीदास सुपरिचत आहेत. पाचं शतक ते सहावे शतक या काळात अथवा गुप्त साम्राजाचा काळखंडात कालीदास होऊन गेले असावे असे मानले जाते. साहित्यातील ‘उपमा’ द्यावितर ती कालिदासाने असे विव्दान म्हणतात.

पूर्वी T.V. मध्ये कालीदास यांचा महिमा पाहिला आहे. नागपूर मराठवाडा ढग कशे जातात असे वर्णन पाहिली आहेत लिखानात हवामान निसर्ग यांच वर्णन नकाशा न बघता केलेल आहे. कसा अभ्यास केला असणार !

DSCF1767  DSCF1748

व्यासपोर्णिमा

स्वस्ति श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर दक्षिणायन ग्रीष्मऋतु आषाढ शुक्लपक्ष १५ शुक्रवार आषाढ पोर्णिमा गुरुपोर्णिमा व्यासपोर्णिमा झाली आहे. गुरुपोर्णिमा म्हणजे व्यास ऋषी यांनी गणपती ला एकादमात महाभारत सांगितले व गणपती ने एकादमात सर्व महाभारत लिहून काढले.हे तर महत्वाचे आहेच.

पण गुरु म्हणजे शिक्षक व विद्दार्थी जेंव्हा गुरु चा अभ्यास ध्यानात लक्षात ठेवुन आपण काय शिकलो काय विद्दा शिकलो याचं स्मरण ध्यानन लक्षात ठेवण गुरुंना नमस्कार करुन मान देण वंदन करण हे गुरु पोर्णिमा चं महत्व आहे. तसेच ५ सप्टेंबर पण शिक्षक दिन मानतात.

५ सप्टेंबर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ह्यांचा वाढदिवस असतो.

शिक्षकदिन मानतात.व शिक्षक यांना त्यादिवसात पुरस्कार पण देतात.

DSCF1736

छायाचित्र

छायाचित्र

DSCF0380  DSCF1298

DSCF0429  DSCF1046  DSCF0581  DSCF0445

कैरीचा साखर आंबा

कैरी चा साखर आंबा: कैरी सालासगट किसून घ्यावी.जेवढा कैरीचा किस असेल तेवढी दुप्पट साखर घ्यावी. साखर व कैरीचा किस एकत्र करावं करावे. छान हलवत शिजवित राहवं रहावे.

थोडस पातळ रस राहिल ईतक शिजवावं शिजवावे.

कैरी व साखर आंबट गोड चव नक्कीचं चांगली लागते. पोळी बरोबर खाण्यास पोट भरतं.

डबा किंवा प्रवासातं छोट्या बाटलीत कैरीचा साखर अंबा नेता येतो. काचेच्या बरणीत भरपूर दिवस कैरीचा साखर अंबा चांगला टिकतो राहतो.

DSCF1709

सालासगट किसलेला कैरीचा साखर आंबा

दुधी हलवा

असेच पांढरा दुधी भोपळा किसुन दुध साखर एकत्र करुन पण दुधी हलवा तयार करता येतो.

उपास सोडतांना गोड खावं !

गाजर हलवा : गाजर कीसून घ्यावेत घ्यावीत साखर दुध किसलेली गाजर एकत्र करुन छान शिजवावं कुकर मध्ये ठेवु नये दुध गाजराच्या किसाच्या दुप्पट दुध घ्यावं साखर गाजराच्या किसाच्या निम्मी घ्यावी.एकत्र थोड शिजवितांना गाजराच्या किसा मध्ये दुध राहील असं सर्व शिजविलेल गाजराचं एकत्र शिजविलेल हलवा तयार करावा. वाटल्यास बारीक केकेले केलेलं गाजर हलवा मध्ये घालावे.घालावं. वेलची पुड घातली तरी चालते. हरकतं नाही. मुळातच नुसता साखर दुध गाजर किसलेलें शिजविलेले चांगल लागतं पोळी बरोबर गोड खाण्यास चांगलाचं लागतो.

DSCF1703

वटपोर्णिमा

श्रीशालिवाहन शक १९३३ खरनाम संवत्सर उत्तरायण ग्रीष्मऋतु ज्येष्ठ शुक्लपक्ष १५ बुधवार वटपोर्णिमा वृषभपूजन नक्षत्र ज्येष्ठा २५|०५ १५ जून(६) बुधवार २०११ वटपोर्णिमा ज्येष्ठ पोर्णिमा वडपोर्णिमा वडाच्या झाडाची पूजा करतात. पोर्णिमा असली की चंद्र ग्रहण असते ह्यावर्षी खग्रास चंद्रग्रहण आहे. वडाच्या पानांची वाडाच्या झाडाची पूजा करतात.गुरुजी व सवाष्ण सुवासिनींना आंबे वाण करतात. कांही ठिकाणी बैलाची पूजा ज्येष्ठ पोर्णिमा लाचं करतात.

DSCF0431  DSCF0923

DSCF0744  DSCF0810DSCF0790  DSCF0818DSCF0980  DSCF0925

मराठी स्पेलींग

मी संगणक शिकायला सुरुवात केली पुस्तक मधील पण लिखाण निट येत नसतं.नव्हतं. एक एक शब्द मी ओळीत लिहायला शिकले.
उदा :सतार सतार सतार सतार सतार
जासवंद जासवंद जासवंद जासवंद जासवंद
तुळस तुळस तुळस तुळस तुळस
दुर्वा दुर्वा दुर्वा दुर्वा दुर्वा
फोन फोन फोन फोन फोन
मराठी पुस्तक पाहून शब्द स्पेलींग करायला शिकले. श्र्लोक लिहिले. आता मला सर्व चांगल मराठी स्पेलींग करता येतात यावयाला लागले आहेत. त्यामुळे माझ लिखान पटकन लवकर तयार होत आहे. लिखान करण्यास ही चांगल वाटत आहे. मी आधी इंग्रजी पुस्तक संगणक मध्ये लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. नंतर शब्द तयार करुन हळुहळू मराठी करायला शिकले आहे. आता मला पूर्ण मराठी संगणक मध्ये लिहिता येईल अशी खात्री वाटली ! नंतर मी ब्लॉग लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. आता माझे ब्लॉग २२७ झाले आहेत .मला खूप हलकं समाधान मस्त वाटतं आहे हे नक्कीचं.

DSCF1699

मी स्वतः वाचन व लिखाण केल्याच मला स्वतःला छान व चांगलं वाटत आहे.

%d bloggers like this: