आपले स्वागत आहे!

Archive for the ‘श्रीदत्त जयंती’ Category

‘ श्री दत्ताचा दरबार ‘

                                                        ॐ

               ‘ श्री दत्ताचा दरबार ‘

                                  दत्ताच्या दरबारी |                              
                                 आनंद दाटे उरी S S S  S
                                            दत्ताच्या दरबारी ||धृ ||
                                दत्ताच्या दरबारी |
                                आनंद दाटे ऊरी S S S S 
                                          दत्ताच्या दरबारी |
                               तिर्थ क्षेत्र  गाणगापुरी |
                               गुप्त वास श्री दत्त करी |
                               श्रध्दा भावे भक्ति जे करी |
                               दत्त दर्शन देई अंतरी S S S S 
                                                    दत्ताच्या दरबारी  |
                              आनंद दाटे उरी S S S S दत्ताच्या दरबारी ||१||
                              भीमामरज्या नदीच्या तिरी |
                              स्नान करुन संगमावरी |
                              करी प्रदक्षिणा औदुंबरावरी |
                              रोग मुक्त तो त्याला करी S S S S
                                                     दत्ताच्या दरबारी |
                              आनंद  दाटे उरी S S S S दत्ताच्या दरबारी ||२||
                              मध्यान्हीला दत्त मंदिरी |
                              पूजा = पाठ , पूर्ती जो करी |
                              भिक्षा – दानाने पुण्यपडे  पदरी
                              इच्छा त्याची तो करी पूरी S S S S
                                                      दत्ताच्या दरबारी |
                              आनंद दाटे उरी S S S S दत्तच्या दरबारी ||३||

                              थाट असे पालखीचा भारी |
                              बसे  ऐटीत गुरुंची स्वारी |
                              भजंनाने स्तुती –  स्तवन जो  करी |
                              दृष्टांताने त्याला अंगकिरी S  S  S  S
                                                             दत्ताच्या दरबारी |
                             आंनद दाटे उरी S S S S  दत्ताच्या दरबारी ||४ ||
                             दत्त भेटीचा ध्यास धरी |
                             मुखें अखंड नाम करी |
                             नित्य जाई जो गाणगापूरी |
                             जन्म –  मरणाची त्याला नसे फेरी S S S S
                                                               दत्ताच्या दरबारी |
                            आनंद दाटे उरी S S S S  दत्ताच्या दरबारी || ५ ||
                                                              दत्ताच्या दरबारी
                                                              दत्ताच्या दरबारी
                                                                          सौ. मेधा शरद देशपांडे
                                                                     ३० -११ – ९१
                                                                             गाणगापूर

DSCF0650

सौ. मेधा शरद देशपांडे

श्रीदत्त जयंती

दत्त जयंती: माझ्या भावाकडे छान दत्तजयंती चा ऊत्सव करतात. मी बरेचं वेळेला दत्तजयंती म्हणून माझ्या माहेरी भाऊ सौ. भावजय यांच्याकडे गेलेली आहे. तेथे बरेचं पाहुणे जमतात. माझ्या बरोबर कधी कधी आमचा मुलगा प्रणव पण येतो. परदेशातून माझा भाच्चा आकाश पण येत असतो. भावाच्या मुली पण असतात. ईतर नातेवाईकं जमतात. गुरुचरित्र पठन व पूजा सर्व यथासांग घरीच भाऊ करतात. सौ. भावजय व मी ईतर सर्वजण नैवेद्द स्वंयपाक घरीच सार्वजन मिळूण करतात. काय छान प्रसन्न सर्व वाटत. त्या दत्तजयंती दिवशी! नंतर काहीं जण मी प्रणव भाऊ सौ. भावजय भाच्ची दत्त मंदिरात जन्माला  जात. बारशे असल्यासारखे  पैठणी नेसूण मी व सार्वजन जात. संध्याकाळी ६ वाजता दत्त जन्म सोहळा झाल्यावर आह्मी पण प्रसाद म्हणूण मंदिराताच सुकामेवा काजु बदाम दिले. सर्व मानासारखं झाल्या सारखं वाटत. आजही!

मी व ह्यांणी औदुम्बर पाहिले आहे.

नर्सिंहवाडी

नर्सिंहवाडी

%d bloggers like this: