आपले स्वागत आहे!

पालक ट म्या टो भाजी !

                            ॐ               कोल्हापुर .
                                              7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                            बुधवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पालक ट म्या टो भाजी !
पालक पाच रुपये ला पेंडी जुडी मिळाली.
पालक चिरून घेतला धुतला ट म्या टो आधी धुतला सुरीने चिरला.
लोखंडी कढई त तेल मोहरी ची फोडणी ग्यास पेटवून केली. भाजी
ट म्या टो घातला हरबरा डाळीचे पीठ लावले पाणी घातले शिजवू दिले
लाल तिखट मीठ हळद घातली अंदाजाने सर्व मी करते. चमचा माप असे नाही
हाताला बोट यांना सवय झाली आहे
मस्त परत उकळू दिली भाजी मस्त शिजली ह्या वय ला पण मी
भाजी आणण्या पासून चिरून शिजवून करू शकते महत्व पूर्वक आहे
दोन पोळ्या बरोबर भाजी खाल्ली यम यम लागली खातांना !

बाकि ठिक छान
                                  वसुधालय

IMG_4949[1] IMG_4951[1]

IMG_4928[2] IMG_4862[2]

          

              ॐ                कोल्हापुर.
                                          7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                   बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रांगोळ्या वेग वेगळ्या रांगोळ्या आहेत.
काढतांना मजा   आपल्याला येक  प्रकारे रांगोळ काढता येते
याचे कौतुक समाधान वाटत असते .
बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

                   ॐ                       कोल्हापुर
                                       7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्न्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत्  २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु. बुधवार २ व्दितीया नक्षत्र पुष्प
योग विष्कंभ करण तैतिल चंद्र राशिप्रवेश कर्क

पौष कृष्णपक्ष

बाकि ठिक छान
                                    वसुधालय

 

 

IMG_4274IMG_4654

मनी माऊ

                        ॐ             कोल्हापुर
                                       6. 1 . ( जानेवारी ) 2015.
                                           मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

मनी माऊ

मनी माऊ चे फोटो खूप वेळा दाखविले आहेत .
मनी माऊ काळसर पांढरट आहे संध्याकाळी साडे सहा वाजता येते.
दिवस भर असते च पण मी मनी माऊ ला संध्या काळी दुध घालते. मी कुकर
मध्ये दुध ठेवते तिला ककर च झाकण उघड लेला आवाज जातो म्याव म्याव करते .
तिच्या छोट्या ताटात दुध घाले पर्यत आवाज करते.
पाया जवळ घोळत राहते मी तिला लांब पाठविते नख लागतील भीती वाटते
नंतर तिला दुध घालते परत येउन दुध पिउन जाते.

मला पण तिने दुध प्याली याचे मन भरते .
परत बराच वेळ उमरात बसते थोड्यावेळाने दुसरी कडे जाते मी पण कामाला लागते .
कसा मनी माऊ चा लळा लागला आहे बघा तिला पण कुकर चा आवाज येतो वेळ बरोबर कळते
याचे कौतुक वाटते .
बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

                    ॐ                   कोल्हापुर
                                           6. 1 ( जानेवारी ) 2015
                                             मंगळवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु
नक्षत्र पुर्नवसु योग वैधृति करण तैतिल चंद्र राशिप्रवेश कर्क
१ मंगळवार प्रतिपदा पौष कृष्णपक्ष

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

बोटं याची रांगोळी

                      ॐ                कोल्हापुर
                                      5.1 ( जानेवारी ) 2015.
                                             सोमवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

बोटं याची रांगोळी

पांढरी रांगोळी पसरविली. तीन बोट याने चित्र कमळ काढले .
बोट यांनी रांगोळी करतांना रांगोळी बोट यांना मस्त लागत होती.
रांगोळी काढतांना मस्त वाटलं.
  बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

                          ॐ                    कोल्हापुर
                                                 5,1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                         सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

                ॐ
दिनांक 5.1 ( जानेवारी ) 2015.ला
डॉ  आकाश सौ लिसा देशपांडे
यांचा मुलगा दीप यांचा वाढ दिवस आहे
दीप आता कॉलेज ला आहे शुभेच्छा

शुभ दिवस
स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र आर्दा योग ऐंद्र करण बालव
चंद्र राशिप्रवेश नं कर्क १५ इष्टि शाकंभरी पौर्णिमा माघा स्नानारंभ
सोमवार पौष शुक्लपक्ष

बाकि ठिक छान
                                 वसुधालय

 

 

                       ॐ              कोल्हापुर
                                         5. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                              सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रंगीत आठ याची सरस्वती काढली आहे .

आधी पांढरी रांगोळी ने पाच टिपके पाच रेषा काढून घेतले जुळविले.
नंतर शेजार ची सिद्धी ने रंग भरले माझा फोटो सिद्धी ने काढला.
मस्त वेळ गेला  व रांगोळी तयार केली.

बाकि ठिक
                                वसुधालय

 

ॐ रेषा ची रांगोळी पाच ते पाच टिपके दिले .

                            ॐ               कोल्हापुर
                                       4. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                       रविवार .

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

बाजरी ची पिठ  तिळ लावलेली भाकरी.

बाजरी चे पिठ मिठ घातले पाणी मध्ये तिंबले भिजविले
पोळ पाट मध्ये थापले थापता थापता तिळ लावले
ग्यास पेटविला लोखंडी तवा ठेवला त्यावर तिळ लावलेला भाग
तवा वर टाकला. पाणी लावले भाकरी दुसरी बाजू टाळली
परत तवा काढून तिळ भाग भाजला मस्त तिळ बाजरी ची भाकरी केली
दोन केल्या एक प्रणव यांना दिल्या. प्रणव यांना आवडल्या.
तूप लावून भाजी बरोबर खाल्ली. लोखंडी तवा मूळे भाकरी छान भाजली गेली .
तेच तेच लिखाण व भाकरी दाखविली जाते पण ७२ वय ला हि भाकरी थापून भाजता येते .
महत्व पूर्वक आहे

मस्त तिळ बाजरी ची भाकरी यम यमा यमा झाली .

जानेवारी चार ४ तारीख आली वसुधालय मध्ये बर्फ पडणे थांबले आहे
रोज थोडा वेळ बसून मी बर्फ पहात असे आज चुकल्या सारखे वाटते .

बाकि ठिक छान

                                                       वसुधालय

                                        

                                  ॐ           कोल्हापुर
                                               4. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                      रविवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, २७२ / 2, 272 वां
दोन हजार , दोनशे बहात्तर. वा

भेटी 233, 090 / २३३, ०९०.
दोन लाख तेहत्तीस हजार,  शून्य नव्वद
आपण ब्लॉग वाचन करता ! मी आभारी आहे !
मस्त भेटी होतात पण प्रतिक्रिया कमी आहेत.
आणि भेटी पण त्या मानाने कमी आहेत.
अजून भरपूर भेटी व्हावयाला हव्यात
ते च ते कंटाळा येतो वाटत पण नवीन लिखाण काय करावे.
पोथ्या पण लिहून झाल्यात
रांगोळी तिच पण काल ३तारीख ला काढली आहे मस्त
टिपके देऊन रेषा काढून जोडण्यास मजा व हात लांब लांब जातो
टिपके जुळविता ना मन शरीर एकाग्र होत हे च एक प्रकारे योग साधना आहे .

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

                       ॐ     कोल्हापुर
                               4. 1 ( जानेवारी ) 2015
                                            रविवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र मृग योग ब्रह्मा करण विष्टि
चंद्र राशि प्रवेश मिथुन १४ रविवार
पौष शुक्लपक्ष

रांगोळी मस्त मनात भरते.
बाकि छान ठिक
                                 वसुधालय

IMG_4710[1] IMG_4692[2]

IMG_4707[1] IMG_4697[1]

IMG_4677[1] IMG_4690[1]

तिळ चटणी

                            ॐ            कोल्हापुर
                                    3. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                       शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
तिळ चटणी

खूप वेळा लिहिली आहे !पण आज ताजी तिळ चटणी केली
साठी परत लिहित आहे

तिळ खमंग लोखंडी कढई त भाजले. मिक्सर मध्ये घातले
मीठ लाल कोल्हापूर तिखट घातले मस्त मिक्सर चालू केला.
बारीक तिळ चटणी केली करतांना तिळ याचा मस्त वास आला.
चटणी भाजी त पण घालता येते तेल तिळ चटणी खाता येते
तिळ भाजल्या मुले तिळ चटणी बरेच दिवस राहते.
बाकि ठिक छान
                               वसुधालय

 

1496637_237173846459393_332891551_n thanksgiving

                      ॐ              कोल्हापुर
                                    3.1 ( जानेवारी ) 2015
                                       शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंतऋतू नक्षत्र मृग योग शुक्ल करण गरज
चंद्र राशिप्रवेश नं. मिथुन घबाड १३ शनिवार
शुभ दिवस

बाकि छान ठिक
                                       वसुधालय

IMG_4700[1] 

 

ॐ                  कोल्हापुर
                      2. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                            शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

पुणे- ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वसंत गोवारीकर यांचे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात आज (शुक्रवार) निधन झाले. ते 81 वर्षांचे होते.

ओम ॐ खुप वाईट वाटले गोवारीकर यांना भाव पूर्ण श्र ध्दा जं ली

 

गोवारीकर यांचे हवामान संशोधनात मोठे योगदान होते. अवकाश व लोकसंख्या क्षेत्रात संशोधनात्मक अभ्यास होता. गोवारीकर यांना विविध पुरस्कार मिळाले होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे ते माजी कुलगुरू होते. शिवाय, विविध पुस्तके व निबंध त्यांच्या नावार आहेत. सन 1991 ते 93 मध्ये ते पंतप्रधानांचे सल्लागार होते.

 

5485999859856929004_Org IMG_4896

                             ॐ                       कोल्हापुर
                                                     2.1.( जानेवारी ) 2015.
                                                          शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पौष महिना चालू आहे. पौष महिना मध्ये बाजरी चा उपयोग करतात
बाजरी चा भात कारातात. बाजरी चे पीठ याचे तिळ लावून भाकरी करतात.
मी बाजरी चे पीठ हरबरा डाळ याचे पीठ भरपूर कोथिंबीर तिखट मीठ
हळद ताचे  केले.  थालिपीठ म स्त खमंग झाले. कुसकुसित झाले.

लोखंडी तवा याला तेल लावून ग्यास पेटवून भाजून काढले भोक
पाडल्या   मूळे    तेल सर्व कडे छान   लागले.

 

ॐ थालिपिठ ज्वारी बाजरी पीठ असते त्याचे भाजनी चेथालीपीठ करतात
भाजणी ज्वारी हरबरा डाळ तांदूळ गहू भाजून भाजणी दळून पीठ करतात
त्यात तिळ घालून तिखट मीठ भोक पाडून तवा वर भाजतात. पाले भाजी घालून
किंवा कोथिंबीर घालून थालीपीठ करतात. कांदा बारीक चिरून थालीपीठ करतात

पिज्जा त मैदा ची पोळी करून लांब लांब भाज्या ट म्या तो कांदा ढोबळी मिरची
कोबी फ्ला वर फळ भाज्या घालतात जाड लांब भाज्या चिरतात.
ओव्हन मध्ये य्ळूमिनियाम कागद मध्ये ठेवून भाजतात. दोन मधील फरक आहे
करण्यात चवीत .

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

            ॐ              कोल्हापुर
                         2. 1. ( जानेवारी ) 2014
                               शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र रोहिणी योग शुभ करण कौलव
चंद्र राशिप्रवेश वृषभ प्रदोष  १२. शुक्रवार
शुभेच्छा शुभ दिवस

बाकि छान ठिक
                                   वसुधालय

 

 

 

                        ॐ                   कोल्हापुर
                                           1. 1. ( जानेवारी ) 2015.
                                              गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

इसवी सन २०१४ साल चा वसुधालय पोस्ट  आढावा आला आहे .
हलवा याचे दागिने याला ३६ छत्तीस कॉ में ट आहेत
जरूर आढावा बघावा लिंक देत आहे.
सोन्या चे दागिने पेक्षा हलवा याचे दागिने जास्त लोकांना विशेष तह :
महिला यांना आवडले आहेत

गळा भरून हलवा याचे दागिने आहे हात भरून हलवा याचे दागिने आहेत.  

ॐ गुगल यांनी पण 2014 याचे फोटो आढावा घेतला आहे त्याची लिंक देत आहे

बाकि ठिक छान
                                    वसुधालय

https://vasudhalaya.wordpress.com/2014/annual-report/

https://plus.google.com/u/0/photos?pid=6099014735431294082&oid=116793699598072303174&authkey=CLjr08CT78GbHg

https://www.facebook.com/yearinreview/vasudha.chivate.9

halvyache-dagine

 

                                                  ॐ            कोल्हापुर
                                                             1.1. ( जानेवारी ) 2015.
                                                                      गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

श्री पु . ल . देशपांडे यांनी मैस चे वर्णन केले आहे.

मी माकड याचे खर माकड दाखवून वर्णन केले आहे आमच्या घर जवळ आलेले
माकड यांचा फोटो मी स्वत : घेतला आहे. मजा वाटली माकड याचा फोटो घेतांना.

आम्ही घर फ्ल्याट चे बांधले तेव्हा आय्म्कर बटन  लावले त्याचे वर्णन केले बटन दाखवून
पु . ल . देशपांडे यांनी वास्तू बांधतांना वर्णन केले मी पण तसे लिहिण्याचा प्रयत्न केला .
सेल्फ चे वर्णन फ्रीज चे वर्ण न केलेले आहे ब्लॉग वाचल्यास उत्तम

 

 

https://vasudhalaya.wordpress.com/2013/07/09/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%82/https://vasudhalaya.wordpress.com/2013/07/09/%E0%A4%AE%E0%A4%

BE%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%82/https://vasudhalaya.wordpress.com/2010/12/05/%E0%A4%85%E0%A4%81%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9F%E0%A4%A3/

 

https://vasudhalaya.wordpress.com/2014/11/01/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%A1/

 

dscf4012 5076549450088542238_Mid

img_394112 img_29283

img_29641 10309645_284294505080660_4579745175565055575_n

      

                ॐ            कोल्हापुर
                                     1. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                            गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

इंग्रजी महिना 1. 1 ( जानेवारी 2015 साल ला
नवीन वर्ष सुरु होत आहे.

नवीन वर्ष च्या शुभेच्छा !

 

IMG_4663[1] IMG_4661[1]

बोट यांना वळण

                     ॐ             कोल्हापुर.
                              31. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                       बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

संस्कार भारतीय रांगोळी.
छोटी छोटी संस्कार भारतीय रांगोळी काढली.
खूप रंग लागतात रांगोळी आकार वेगवेगळे यावे लागतात.
काढता आली.  रंग भरता आले. एवढ बसं घर भरलं.
माझी कला दिसली आली. बोट यांना वळण लागल
महत्व पूर्वक आहे.

बाकि ठिक छान .
                                      वसुधालय

 img_29641 IMG_4546
.

                                      ॐ                 कोल्हापुर
                                                     31. 12. ( डिसेंबर ) 2014.
                                                                बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ॐ वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, २६२ / 2, 262 वां.

दोन हजार दोनशे बासष्ट वां होत आहे.

ॐ भेटी 232, 332 / २३२, ३३२.
दोन लाख बत्तीस हजार , तीनशे बत्तीस

              ॐ भारत मधील अमेरिका येथे राहणारे त्यांना 25 डिसेंबर व संत याचे
महत्व तेवढे चं आहे सर्व संत याचे हि करत नाहीत व मेरी ख्रिसमस करत नाहि
लोखंडी तवा याचे थालिपिठ व पिज्जा काय सारखे च असते थालिपिठ करता च येत नहि
आराम भरपूर पैसा असतो राहतात.
आई बाप यांना पेन्सन पुरते भारत मधील राहणारे काहि पण करा म्हणतात
आई बाप मोकळे मूल मोकळे फोन वर गप्पा !

            ॐ मी भारत मधील संत एकनाथ ,गुरुनानक रामदास व
इतर संत यांची माहिती लिहिली आहे . दिवा फुल लावून पूजा केलेली आहे.
मेरी ख्रिसमस बिस्कीट फुगे दिवा रांगोळी चे झाड करून पूजा केली आहे
नुसत लिहित नाही भारत मधील अमेरिका येथे राहणारे यांच्या बद्दल !

मझे वय बहात्तर / 72  / ७२ पूर्ण आहे.मला bi. p /शुगर ची गोळी नाही
हात पाय दुखत नाहीत माझे आई वडील यांनी छान शरीर दिले.
मी व्यायाम रांगोळी जेवण व्यवस्थित करते. मस्त तब्येत ठेवली आहे.
आई वडील याचे मी आभारी आहे धडधाकट शरीर दिले साठी !

आपण ब्लॉग वाचन करता भेटी देता बद्दल मी आभारी आहे.
रोज बाई काहीतरी लिहून त्रास देते असे वाटत नसेल आपणास नक्कीच !

माझ्या कडून एवढे लिखाण होत आहे माझे अभिनंदन  ! अभिनन्दन !

बाकि ठिक छान
                                वसुधालय

 

                                   ॐ                 कोल्हापुर.
                                                    31. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                                             बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रेषा च्या कन्नड मद्रास मधील रांगोळी.
मध्ये दोन सारख्या रेषा मारल्या चार लहान लहान रेषा मारल्या.
दोन हि बाजूने केले. त्या एक एक जुळविल्या दिवा चा आकार दिला

दुसरी रांगोळी पाच टिपके दिले तीन दिले एक दिला
दिवाचा आकार दिला.

छान दिवे ची रांगोळी केली

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय.
.

                           ॐ                  कोल्हापुर
                                        31. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                  बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
तुप पोळी

कणिक भिजवितांना तेल मीठ घातलेले असते.
कधी कधी काय खाव असे होते. पोळी वर सादुक तूप घालायचे.
गुंडाळी करायची मी जवस चटणी ठेवली बरोबर खाण्यास.
पोळीत मीठ असल्यामुळे व वरून तूप घातल्याने खारे बिस्कीट
सारखी पोळी लागली व पोट पण भरलं. चहा मध्ये पोळी
बुडवून खाल्ली तरी चालते गोड चहा तूप पोळी छान लागते.
पोट भरतं. प्रत्येक वेळेला भाजी भाजी नको वाटते. साठी
तूप पोळी खावी मीठ असल्याने चव येते पोट भरतं.

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

IMG_4632[1] IMG_4633[1]

 IMG_4574[1] IMG_4536[1]

                                  ॐ                         कोल्हापुर
                                                                 31. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                                      बुधवार

ब्लॉग वाचक याना नमस्कार
ब्लॉग वाचक
अभिनंदन !अभिनन्दन !
इसवी सन २०१४ / 2014 साल मस्त भरल भरिव झाल आहे

कागद कलाकृति यंदा नवीन आहे रांगोळ्या संसदेतील बोलताना
कॉग्रेस अध्यक्षा जेष्ठ अडवानी यांचे छाया चित्र
डॉ माजी पंतप्रधान यांचा वाढ दिवस माझा वाढदिवस
प्रणव चा वाढदिवस कार्लसन जगज्जेते बुद्धिबळ 
खुप चं वर्ष गेल त्या बद्दल बध्दल बद्धल अभिनंदन ! अभिनन्दन

बाकि छान ठिक
                                 वसुधालय

 

IMG_2737[1] IMG_2824[1]

 

एक चित्त

                        ॐ                कोल्हापुर
                                          30. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
एक चित्त

रांगोळी काढतांना मन शरीर एकचित्त होत.
टिपके मोजावे लागतात. टिपके जोडावे लागतात. रांगोळी त
रंग भरतांना आंगठा चाफेकळी बोट मध्ये बरोबर रांगोळी
बसवून भरावी लागते डोळे देऊन लक्ष द्यावे लागते.
मी बहात्तर / ७२ वर्ष ची आहे मला सर्व जमत मला खूप
मस्त छान स्वाभिमान अभिमान नाही वाटतं !

८/ ८ आठ टिपके ते ८ टिपके दिले. ग़ोल गोल जुळविले.
जांभळा व लाल रंग भरून रांगोळी काढली फोटो काढला.
ब्लॉग केला सर्व करण्यात एक १ तास सहज गेला
तास भर रांगोळी लिखाण मध्ये गुंगले एक चित्त मन शरीर झाल.
कोणते हि विचार आले नाहीत. महत्व पूर्वक आहे !

बाकि छान ठिक
                                          वसुधालय

                                      ॐ                        कोल्हापुर
                                                         30. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                                    मंगळवार
                                                               धंयवाद

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

दिनांक तारिख Date ३०. १२ ( डिसेंबर ) २०१४
वर्ष संपत आलं त्यासाठी मी ब्लॉग वाचक याचे आभार मानते
धन्यवाद !कारण मी केले लिखाण फोटो पाकृती कागद याचे कलाकृती
वाढ दिवस कार्लसन बुद्धिबळ जगज्जेता संसदे मधील
सोनिया गांधी जेष्ठ अडवाणी याचे बोलणे फोटो
माझे फोटो धने याचे रांगोळी थंडी सर्व लिखाण वाचल्या बद्दल

धंयवाद ! धन्यवाद !आभारी आहे

आणि हो सर्व माझ्याकडून लिखाण करून घेतले ती शक्ती व देव
जेष्ठ लोक याचे मी आभारी आहे
रांगोळी काढणे बसणे बोट मध्ये रांगोळी चिमुट भर धरून लांब
अथवा अक्षर येणे माझ्या ७२ वर्ष याला जमते माझ्या आई वडील
यांनी छान शरीर दिल मी ते आरोग्य काम करून खाउन निट ठेवलं आहे
महत्व पूर्वक आहे ७२ वर्ष ला मी पद्मासन वज्रासन चालणे संगणक
मध्ये लिखाण करणे सर्व करते साठी मी मलाच धन्यवाद धंयवाद देते

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

                             ॐ                कोल्हापुर
                                               29 . 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                                     सोमवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ला फ्लेंश- पश्चिम फ्रान्समधील ला फ्लेंश येथील प्राणी

संग्रहलयात दिलेले खाद्य घेऊन चाललेल्या

पांढरा वाघाची टिपलेली एक रुबाबदार छबी.

फोटो गॅलरी >>

बाकि ठिक छान
                            वसुधालय

 

 

  img_394112 img_40561

                 ॐ       कोल्हापुर
                           29. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ॐ गं गणपतये नम :||

ॐ लिहून मध्ये गणपति काढले आहेत.  बाजूने रांगोळी काढली आहे.
कसा छान वेळ घालविला आहे देव रूप पण केले आहे.
गं वर अर्ध गोल होत नाही. मी रांगोळी ने काढले आहे.
बाकि छान ठिक
                                 वसुधालय

 

 

                    ॐ                     कोल्हापुर
                                      29. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                                सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

बेसन पिठी साखर  पोळी

सादुक तुप मध्ये हरबरा डाळ याचे पीठ भाजले.  तांबुस केले.
गार करून पिठी साखर घातली लाडू केले दोन.

तेल मीठ गव्हाच पीठ कणिक तिंबलि भिजविली.
दोन लाट्या केल्या.
बेसन लाडू चे सारण घातले साटोरी सारखे जाड सर लाटले.
पेटलेल्या ग्यास वर तवा ठेवला
मस्त तूप लावून लोखंडी तवा वर भाजले
छान बेसन लाडू साटोरी तयार केली
बाकि छान ठिक
                                          वसुधालय     

 

      

                           ॐ                    कोल्हापुर
                                                 29. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                                    सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पोस्ट दोन हजार , दोनशे बावन्न वां .

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट  2,252 ,२,२५२

 

भेटी 232, 032 / २३२, ०३२
दोन लाख बत्तीस हजार , शून्य बत्तीस.

आपण ब्लॉग वाचन करता मी आभारी आहे. भेटी भरपूर आहे.
तरी अजून वाचक व्हावयाला हवेत जेवढे वाचतील तेवढे नां
अभिनंदन ! अभिनन्दन ! शुभेच्छा माझ्या ब्लॉग मध्ये
माझे वयमाझे  फोटो पाककृती रोड फुल रांगोळी साधी  आहे.
जनरल माहिती पण आहे
बाकि ठिक छान
                                      वसुधालय

                                ॐ                          कोल्हापुर
                                                           29.12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                                 सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष
स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र रेवती योग परिघ करण बालव
चंद्र राशिप्रवेश नं मेष दुर्गा अष्टमी पूर्वा षाढा रवि १० ।५१
शाकंभरी देवी उच्छवारंभ सोमवार ८
पौष शुक्लपक्ष

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

mahur renuka deviTulajapur Bhavani

DSCF3678IMG_4445[1]

मन प्रसन्न

                     ॐ           कोल्हापुर.
                                    28. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                          रविवार
                                        भानु सप्तमी.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

दिवा ची रांगोळी मन प्रसन्न

नऊ टिपके दिले. सात दिले. पाच दिले. तीन. दिले एक दिला. एका खाली एक
असे टिपके दिले दिवा चा आकार चार केला. जुळविले.
कापूस वात तेल मातीची पणती दिवे लावले.

मस्त मन प्रसन्न फोटो काढले.

बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

                     ॐ                            कोल्हापुर
                                          28.12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                 रविवार भानुसप्तमी

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

भानु सप्तमी  पौष  शुक्लपक्ष रविवार ला येणाऱ्या भानुसप्तमी म्हणतात

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षतर पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा योग व्यतीपा वरीया
करण विष्टि चंद्र राशिप्रवेश मीन भानुसप्तमी भद्रा १२।५३ नं २४।०१प
पौष शुक्लपक्ष

बाकि ठिक छान
                                            वसुधालय

IMG_4447[1]     IMG_4448[1]                

IMG_4449[1]  img_29641

Vasudha’s year

               ॐ  कोल्हापुर
                         27. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                           शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
बाकि ठिक छान

वसुधालय

                         
              

t’s been a great year! Thanks for being a part of it.

Vasudha’s Year

ॐ  ब्लॉग शेजारी 2013 फेस बूक आहे तेथे  Vasudha ‘S Year पाहिले तरी
2014 Year दिसेल बघावा

 

Vasudha’s year

our Year In Review

Vasudha, here’s what your year looked like!

Only you can see this

See Your Year

 

                            ॐ               कोल्हापुर
                                              27. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                       रविवार

             ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
                 विनंति विशेष.
रांगोळी

तेरा १३ / 13टिपके दिले. 7/ ७ सात पर्यंत दोन हि बाजूने काढले.
षटकोन केले बाहुली काढली पाय बूट काढले. फ्रॉक काढला.
डोळे ,नाक,  तोंड काढले. सहा बाहुल्या आल्या
मस्त मोठ्ठी रांगोळी काढल्याच समाधान तृप्तता वाटली.
मन भरून गेल. एवढी मोठ्ठी रांगोळी टिपके देऊन काढता आली
आपण केल्याच स्वाभिमान वाटतो. कित्ती शब्द आले मोठ्ठे!
साधी रांगोळी पण लिहीन पण मोठ्ठ .

बाकि छान ठिक
                                    वसुधालय

                       ॐ               कोल्हापुर.
                                     27. 12 ( डिसेंबर ) 201.
                                            शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

दिवा ची रांगोळी मस्त

सहा ६ / 6 ते सहा / 6 / ६ पर्यंत टिपके दिले.
दोन तीन दोन असे जुळविले गोल गोल करून दिवा चा आकार दिला.
मध्ये स्वस्तिक काढले. दिवे ज्योत केली. मस्त मना सारखी रांगोळी आली.
मातीचे पणती कापूस वात तेल मध्ये कणिक याचा दिवा लावला.
मस्त दिवा लावलेले चे फोटो काढला ब्लॉग लिहिला फोटो घातले
सर्व करे पर्यंत अर्धा पाऊन तास लागला.
मन मस्त झालं.

बाकि छान ठिक
                                   वसुधालय

                                 ॐ                               कोल्हापुर
                                                         27. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                                    शनिवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

शंकर पाळी

साखर पाण्यात ठेवूनग्यास वर  उकळली पाणी गार त्यात
बसेल एवढा मैदा घातला तेल घातले
ग्यास वर कढई त तेल तापविले पोळपाट वर मैदा गोळा
लाटून
शंकरपाळी केली तापलेल्या तेलात तळून काढली
मस्त कुरकुरीत व गोड केली शंकर  पाळी

बाकि ठिक छान
                                           वसुधालय

img_29641 IMG_4423[1]

IMG_4424[1] IMG_4425[1]

                 ॐ            कोल्हापुर
                              26. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                     शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ॐ दिनांक 26. 12 ( डिसेंबर ) 2014. ला
सौ रंजना अशोक देशपांडे यांचा वाढ दिवस आहे
त्यांना शुभेच्छा

आठ टिपके दिले सात टिपके दिले परत आठ टिपके दिले.
परत सात टिपके दिले सहा टिपके दिले तीन टिपके दिले
सर्व रेषा जुळविल्या सरस्वती केली. आज शुक्रवार
सरस्वती काढता आली. You Tube मधून पाहून काढली आहे.
मस्त मना सारखी रांगोळी आली.  व सरस्वती ने घर भरलं !

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

                       ॐ        कोल्हापुर .
                                26. 12 2014.
                                 शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
सदाफुल यांची रांगोळी
सदाफुली पांढरी फुल असतात . बदामी फुल असतात
मी बदामी सदाफुल झाड वरची आणली. त्याची रांगोळी केली.
मस्त वाटतं फुल हातात घेतांना बोट मध्ये पकडून रांगोळी काढतांना.
नेहमी चे स्वस्तिक आहे पण फुल वेळ मन एकाग्र प्रत्येक वेळेला
वेगवेगळे असते. फुल यांचे रंग वास वेगवेगळा असतो लहान फुल
बोटात पकडतांना फुल याचा स्पर्श वेग वेगळा येतो महत्व पूर्वक आहे.

बाकि छान ठिक
                                          वसुधालय

IMG_4611[1] IMG_4613[1]

IMG_4615[2] IMG_4612[1]

                        ॐ                     कोल्हापुर.
                                                26. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                                         शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोष्ट २,२४२ / 2,242 वां
दोन हजार दोनशे बेचाळीस वां होतं आहे.
मस्त वाटत मला इतके रांगोळी काढून फोटो केलेत !
व माहिती दिली साठी !

मेरी ख्रिसमस ६ सहा ब्लॉग केलेत. सिक्सर केली
जुनी माहिती लिंक घातली.

जून ब्लॉग वाचण्यास पण छान वाटतं थोडी माहिती असल्याने
मनात भरत लिखाण !
दिवे लावून ख्रिसमस केला आहे. फुगे व चांदी च्या ताट मध्ये
काजू बदाम बिस्कीट ठेवली आहे दिवा लावला आहे
घरातील खरी घंटा दाखविली आहे.
आपणास ब्लॉग लिखाण नक्की च आवडले असणार व फोटो !

अभिनंदन ! अभिनन्दन !ब्लॉग वाचन करता साठी मी आभारी आहे.
komemt मध्ये दुरुस्ती केली आहे. स्पेलिंग चुकले होते चुकले माझे
क्षमा माफी असावी.

बाकि ठिक छान
                                        वसुधालय

                        ॐ              कोल्हापुर.
                                        26. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                              शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

बटाटा पोळी.
चार बटाटे घेतले. कुकर मध्ये पाणी घातले त्यात बटाटे घातले.
ग्यास पेटवून कुकर ठेवला झाकण शिट्टी लावली ४ /५ शिट्या दिल्या
कुकर गार करू दिला  बटाटे बाहेर काढले.  बटाटे गार केले साल काढली.
हातानेच बारीक केले तिखट मीठ घातले परत एकत्र केले. कणिक
मीठ तेल याची भिजवून ठेवलेली होती. लाटी केली त्यात बटाटा सारण घातले
बंद केले. पोळपाट लाटण यांनी पोळी केली तवा तापलेला वर भाजली तेल लावले.
मस्त बटाटा पोळी केली प्रणव ला दिली त्याना आवडली.
बाकि ठिक छान
                                              वसुधालय

IMG_4669[1]  IMG_4670[1]

IMG_4672[1] IMG_4671[1]

IMG_4674[1] IMG_2457[1]

                                                 ॐ                 कोल्हापुर
                                                               26. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                                          शुक्रवार
                                                                शुभ दिवस

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर 
विक्रम संवत् २०७० -७१ इसवी सन २०१४ -१५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र धनिष्ठा योग वज्र करण कौलव
चंद्र राशिप्रवेश कुंभ घबाड १७।१६नं . शुक्रवार ५ पंचमी
पौष शुक्लपक्ष

छान दिसण्या करता घर सुंदर राहण्या करता रांगोळी काढते व
फुल याची पण रांगोळी काढते फुल आणणे लावणे फोटो काढणे
मस्त वाटत तच घर पण वाटतं किरकोळ फुल असतात खाली
पडलेली अथवा झाड वरची घेतली तरी बिट्ट्या ची फुल खप असतात
झावरचि घेतली तरी कोणी काही म्हणत नाही
थोडी पुरतात मी आणली झाड वरची

बाकि ठिक छान                   
                                          वसुधालय

IMG_4420[1] IMG_4419[1]

IMG_4410[1] IMG_4422[1]

IMG_4421[1] IMG_3390[1]

मेरीख्रिसमस

                 ॐ                    कोल्हापुर
                              25.12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                      गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
मेरी ख्रिसमस
बाकि ठिक छान
                                वसुधालय

 

 

                                                        ॐ

             मेरी ख्रिसमस

 

     

             ॐ                कोल्हापुर.
                                 25. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                    गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

मेरी ख्रिसमस

बाकि छान ठिक
                                    वसुधालय

 

                        ॐ     कोल्हापुर
                              25. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                    गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

टिपके
अकरा टिपके ते सहा टिपके दोनही बाजूने दिले.
रांगोळी ने दिले उभे उभे टिपके आले अकरा पर्यंत मोजून
परत दहा ,नऊ ,आठ ,सात , सहा पर्यंत दोन हि बाजूने मोजताना
मजा व एकाग्र पण मन शरीर मध्ये आला आता कसे जुळवायचे
यामुळे विचार आला जुळवत गेले मस्त वाटलं जुळविता आले साठी.
छान रांगोळी काढली मन उच्छाह वाटणार झाल. आपण हातात
घेतलेली रांगोळी पूर्ण झाली.  त्यासाठी खूश झाले मी!

दिवे लावले घर भरलं ! दिवे लावणे ठेंवणे मस्त करातांना चालन झाल.

बाकि ठिक छान
          

                                    वसुधालय 

 

                    ॐ             कोल्हापुर 

                                25. 12 ( डिसेंबर ) 2014

                                        गुरुवार 

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !

विनंति विशेष 

मेरी ख्रिसमस 

धने लावून घर काठी झाड केले आहे 

बाकि ठिक छान 

                                  वसुधालय 

  ॐ      कोल्हापुर
                  25. 12 ( डिसेंबर ) 2014
                          गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

मेरी ख्रिसमस

धने लावून घर काठी झाड केले आहे
बाकि ठिक छान
                                  वसुधालय

               

 

 

IMG_4539[1] IMG_4541[1]

                                  ॐ                 कोल्हापुर
                                                  25.12 ( डिसेंबर ) 2014
                                                           गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

मेरी ख्रिसमस
येशूचा वाढदिवस असतो
झाड असते त्याला टोप्या काठी घंटा असतात खेळणी असतात
लहान मुले दिनांक २४ च्या रात्री म्हणजे २५तारीख उठतात झाड यावर
आपली आवडती खेळणी पाहून खुश होतात
येशु ने खेळणी दिली असा मन असत मुलां चं

मात्र सौ आई वडील झाड तयार करून मुलाना आवडणारी खेळणी
लाईट लावतात झाड याला प्रकाश प्रज्वलित पाहून मन भरून येते
मुल आनंद घेतात त्याचा नमस्कार करतात

येशु नां नमस्कार मी बरीच माहिती इतर ब्लॉग मध्ये लिहिलेली आहे
येशु सर्वांना कसे मदत करीत असे योहान लोक कसे त्यांच्या कडे जात आपल
दु : ख सांगत बरेच ब्लॉग आहेत माझे

https://vasudhalaya.wordpress.com/2011/12/25/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B3-2/

https://vasudhalaya.wordpress.com/2013/12/25/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B8/

https://vasudhalaya.wordpress.com/2012/12/25/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B3-%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%A0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80/

बाकि ठीक छान
                                        वसुधालय

IMG_0532[2]IMG_0533[1]

IMG_0764[3]IMG_0530[1]

                        ॐ                   कोल्हापुर
                                      24. 12 ( डिसेंबर ) 2014.
                                              बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
उत्तरायण.  हेमंतऋतु३ बुधवार पौष शुक्लपक्ष

चंद्र कोर
बाकि ठिक छान
                                 वसुधालय

IMG_4848[1] IMG_4767[1]

IMG_4780[1] IMG_4811[1]

IMG_4757[2] IMG_4658[2]

                  

                    ॐ             कोल्हापुर.
                                     24. 12 ( डिसेंबर ) 201.
                                       बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, २३२ / 2, 232 वा होत आहे.
दोन हजार दोनशे बत्तीस वा ब्लॉग पोस्ट होत आहे.

ॐ भेटी 231, 231 / २३१, २३१
दोन लाख  येकतिस एकतिस हजार , दोनशे एकतिस येकतिस.

आपण सर्वजन रांगोळी व लिखाण बघता धंयवाद ! धन्यवाद !आभारी आहे.
माझा वेळ रांगोळी काढणे फोटो काढणे. ब्लॉग लिहिणे मस्त वेळ जातो
आपणास तेच ते पाहून त्रास होतो का ? पण रांगोळ्या वेगवेगळ्या असतात.
पाहण्यास मजा वाटत असेल ! नक्कीच !

बाकि ठिक छान
                                            वसुधालय

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers

%d bloggers like this: