आपले स्वागत आहे!

धान्य पूजा


तारिख २६ जुलै २०१७
श्रावण महिना
बुधवार

बुध ब्रहस्पति

धान्य यांची
पूजा

नमस्कार

See More

IMG_7112
IMG_7113
IMG_7109


तारिख २६ जुलै २०१७
श्रावण महिना
बुधवार

बुध ब्रहस्पति

धान्य यांची
पूजा

नमस्कार

See More

IMG_7110
IMG_7111
IMG_7109

मंगळागौर

तारिख २५ जुलै २०१७

श्रावण महिना

मंगळवार

मंगळागौर

 

 

IMG_30331.jpg

भुई मुग शेंग


तारिख २४ जुलै २०१७
श्रावण महिना
सोमवार

भुई मुग शेंग

मस्त लोखंडी तवा मध्ये भाजली
गोड व गरम दाणा मस्त लागला
थोडी चं पण चव बस होतं
भाजलेलं पण चव आली
मिठ घालून उकडून पण करतात

IMG_7108


तारिख २४ जुलै २०१७
श्रावण महिना
सोमवार

आषाढ दिप पूजा
साठी मी रांगोळी काढली
दिप लावला

काही ठिकाणी मी दिप पूजा
घरी केलेली
दाखविली

तर समजलं
ध्यानलिंग आहे

मी नेहमी काढते
दिवाळी त पण काढलेलं आहे
पणत्या ठेवल्या आहेत
सहज काढल जात
पण कसं छान
ध्यानलिंग काढल गेल नां

माझ्या सौ सासूबाई व आई (वहिनी )
काढत असतं
त्याच्या जवळ शिकले
रूढी कशा चालू राहतात बघां

See More

IMG_7095
img_60491
img_36031
img_36072
IMG_36011_thumb.jpg

 


तारिख २७ जुलै २०१७
श्रावण महिना
पहिला सोमवार
तांदुळ शिवामूठ

मी नां पूर्वी
महादेव देऊळ मध्ये जी
शिवामूठ असेल ति गुरुजी नां
देत असे ईकडे तिकडे वाहून
जाऊ नाही साठी

आज मी
तांदूळ शिवामूठ पूजा
घरी केली

नमस्कार

See More

IMG_7105.JPG
IMG_7103


तारिख २४ जुलै २०१७
श्रावण महिना
सोमवार

मुंबई येथे पार्ले

डॉ शरद देशपांडे राहतात
त्यांच्या भागात त्यांनी
कैलासपति झाडं लावलेले आहे
खूप फुल येतात
कोणी पण घेऊन  जातात

मी त्यांच्या कडे गेलेली असतांना
कैकासपति फुल याचा हार केला
व पार्लेश्र्वर देऊळ येथे महादेव
यांना दिला

आज पण त्याची आठवण आहे

जून  मध्ये २०१४ साल ची गोष्ट

img_23551

img_23311

शुभम् करोति


तारिख २३ जुलै २०१७
आषाढ महिना

आषाढ अमावस्या
दिवा अमावस्या

शुभम् करोति कल्याणम्|
आरोग्यम् घनसंपदा ||
दृष्ट बुध्दि बुद्धी विनाशाय|
दीप्त ज्योति नमोस्तुते||

दिव्या दिव्या दिप्तकार |
कानिकुण्डल मोतिहार ||
दिवा लवला देवा पाशी |
माज्हा माझां नमस्कार||
सर्वदेवा पाशी ||

गोड नैवेद्द मानून घ्या देवांनो
नमस्कार

IMG_7100


तारिख २३ जुलै २०१७
आषाढ महिना
दिवा चि अमावस्या
आषाढ अमावस्या


मि
शाळा मध्ये  असतांना औरंगाबाद ला
खाराकुआ येथे राहत होतो
तेंव्हा रोज कंदिल चिमण्या
काच असलेले राख लावून पुसत व
कपडे याने स्वच्छ करत
रॉकेल घालणे वात
मध्यम आणून ठेवणे
काडा पेटी सापडेल अशा ठिकाणी ठेवणे
लोखंडी शेगडी त सकाळ साठी
कोळशे भरून ठेवणे
सर्व मी हौस व माझं चं काम आहे
असं वेळेत करत असे

लहान पण शिस्त व
काम यांची आवड
जडून घ्यावयाची असते

ति आवड मोठ्ठे पण ला
पण
राहाते

आज दिवा अमावास्या साठी
आठवण आली

See More

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n


तारिख २३ जुलै २०१७
आषाढ महिना
आषाढ अमावस्या
दिवा अमावस्या

दिवा !

कणिक तेल हळद साखर

घालून दिवा केलेला

 

रांगोळी आहे चं

सर्व शुभ शुभेच्छा

See More

IMG_7094
IMG_7095
IMG_7096

तारिख २२ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शनिवार

स्वच्छता

आत्ता श्रावण महिना सुरु होईल
स्वंयपाक करायचा ओटा व त्यातील
खिडकी कित्ति स्वच्छ केली
बरं वाटतं

असं काम करतांना
दिवे तर स्वच्छ करतात चं
पण आजु बाजु चं भाग पण
स्वच्छ बरा वाटत असतो
काम करायला

 

IMG_7093

तारिख २२ जुलै २०१७

आषाढ महिना

शनिवार

कोल्हापुर येथोल

प्रसिध्द प्रसिद्ध भाजी

१ हिरवी वांगी

२ पोकळा पालेभाजी

३ पावटा ऊसळ

IMG_7085

IMG_7090

10885179_383779325132177_3199643232075502976_n

15781738_711918048984968_1277557382639094945_n

img_63691

dscf2476

dscf2482

 

 

 


तारिख २२ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शनिवार
कोल्हापुर

हिरवी वांगी

चि भाजी
मस्त मोठ्ठी मोठ्ठी हिरवी
वांगी आणली
बारीक चकत्या केल्या
लोखंडी कढई त
तेल मोहरी ची फोडणी केली
वांगी घातली पाणी याचा शिपका दिला
शिजविली
भाजलेले शेंगदाणे कुट घातला
कुट चं चव चांगली वाटते
लाल तिखट मिठ हळद घातली
हालविले वाफं आणली

मस्त हिरवी वांगी भाजी केली

थोडी भाजी पोळी मारुती ला देईन

See More

IMG_7090
IMG_7087
IMG_7085

राधानगरी धरण

तारिख २१ जुलै २०१७

आषाढ महिना

शुक्रवार

पुढारी बातमी

राधानगरी धरण ८८ टक्के भरले

शाहु राजे यांनी

कित्ति छान काम केल यं नां

img_059511.jpg

 


तारिख २१ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शुक्रवार

श्री गोंदवलेकर महाराज
जयाच्या  जनि जन्म नामात झाला |
जयाने सदा वास नामात केला ||
जयाच्या मुखी सर्वदा नामकिर्ति |
नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ||

samadhi

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n


तारिख २० जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार
गुरुं देव दत्त

नर्सोबा वाडी
आत्ता बातमी पाहिली
नर्सोबा वाडी येथे
पाऊस व देऊळ येथील पाणी
कृष्णा नदी

नदी व नर्सोबा वाडी व गुरुं देव दत्त
नमस्कार

 

IMG_7078

IMG_7079

IMG_7080


तारिख २० जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार

काहि फेस बूक मध्ये
लिहिले कि
आ्ता चं साल व आपलं चालु वय
वजा केले तर जन्म साल येते
बरोबर दर साल ला असं होणार
नविन काय टिका त्यांच्या
फेस बूक मध्ये आलेलि

मि करून पाहिले
माज्ह माझं चालू वय
७५ व सालं २०१७

२०१७ वजा ७५ बरोबर १९४२
२०१६ वजा ७४ बरोबर १९४२

जन्म साल बरोबर येत
गणित

See More

माझं वय ७५ चालू आहे
माझं राहत गाव मध्ये
माझां ७५ वय ला कसा
सत्कार झाला बघां
मी रांगोळी काढली
img_63391


तारिख २० जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार

श्री गुरुदेव दत्त
गाणगापुर

 

dscf2828

dscf28831

 


तारिख १९ जुलै २०१७
आषाढ महिना
बुधवार

सांगणं

पदार्थ व चवं व सांगणं

हे असतांना कोणी पाहुणे
अथवा नात असणारे
जेवायला असत
कधि कोणाला आमटी आवडे
कधी कोणाला हिरवी मिरची
वाटलेली आवडे
कोणाला गुळ पोळी सारण आवडे
पाहुणे कौतूक याने छान आहे
अजून पदार्थ मागवून घेत

पण हे काय म्हणत कोणी जेवायला
आलं नां की स्वंयपाक चागला करते

रोज जेवण तिच ति
चव काय गोडी असणार
व घराच्या बाई ची असं असतं

See More

IMG_6250
16729010_742168545959918_4796430453935572098_n


तारिख १९ जुलै २०१७
आषाढ महिना
बुधवार

पुढारी बातमी

कोल्हापुर येथील
पाऊस छान आहे

राधानगरी धरण
७० टक्के
पाऊस पाणी याने भरले

मला छान वाटत आहे

img_200611


तारिख १९ जुलै २०१७
आषाढ महिना
बुधवार

ब्लॉग भेटी


वसुधालय ब्लॉग भेटी
३५०,५१३
350, 513
3 लाख पन्नास हजार , पाचशे तेरा
मस्त भेटी आहेत

कित्ती वाचक ब्लॉग वाचन
करतात बघां
मी रोज लिखाण व फोटो
घालत असते
क्यामेरा खूप छान ऊपयोगी आहे
पूर्वी माझां १०० . 100 शंभर
वां ब्लॉग तयार झाला
तेंव्हा मला खूप आंनद व
आरे बाप रे ऊ च्छा ह ने झाले

माझ्या ब्लॉग मध्ये
खेळ पाककृती स्वत : बद्दल माहिती
काही व्यक्ती चिं माहिती
सण रांगोळी असे क्षेत्र
असं बरीच माहिती आहे
मला आज एवढा भेटी झाल्या बद्दल
खूप छान वाटत आहे
आपलं लिखाण वाचतात
व प्रतिक्रया पण देतात

सर्वांना धन्यवाद ! अभिनंदन ! शुभेच्छा

See More

img_60481
dscf3247

तारिख १९ जुलै २०१७

आषाढ महिना

कृष्ण पक्ष वद्यपक्ष

एकादशी

बुधवार

 

IMG_6917[1]

आम्ही मास्टर दीपक गोयल यांच्या कडे

क्यालिफोर्निया येथे आलो आहोत .
त्यांच्या कार मधून क्यालिफोर्निया बघत आहोत.

तसेच दीपक गोयल यांनी आम्हाला Google Tube दाखविले आहे

असेच तेथे मी व मास्टर दीपक गोयल उभे आहोत !

11707505_474785052698270_4059158981985321061_n


तारिख १८ जुलै २०१७
आषाढ महिना
मंगळवार

सवय

 

Vasudha Chivate
आपलं आपल राहण्याची ईतकी सवय
झालेली असते की कोठे हि
ति जात नाही
चप्पल
ची सवय आंगठा धरून
चालणे बरे वाटते
बूट जड पण होतात
व पाय मोकळा वाटतो
व पायाला हवा बरी
वाटते चप्पल मुळे

बांगड्या घालायची सवय
ठराविक केसा ची बांधायची पद्दत
साडी उंच नेसायची पद्दत
कॉटन कपडे घालायची आवड

काही पुरुष लांब हात याचे चं शर्ट घालतात
चप्पल चं घालतात
माझे भाऊजी दिल्ली तं पण चप्पल चं
घालून आलेले
माझी सौ जाऊ नीता
एक वेणी की एक वेणी ची
सवय ची राहते

बसतांना खाली बसले आपण एका मांडी वर
दुसरी मांडी घालून बसण्याची सवय
हल्ली सोफा असतो

मी खाली बसते असं चं बसते

See More

IMG_6818[1]
                                                      सवय व कॉटन साडी

कणीस


तारिख १७ जुलै २०१७
आषाढ महिना
सोमवार

आत्ता चं प्रणव यांनी मस्त
कणस आणली
एक चं भाजल साठी
एक चं सोलल

See More

IMG_7070
IMG_7072

तारिख १७ जुलै २०१७

आषाढ महिना

सोमवार

शनिवारी नारळ घरी चं देवा पुढे ठेवला

त्याचे रविवारी साखर दुध घालून सारन केले

घरी ब्रेड आणलेला त्या ब्रेड ला थोड

सारण लावले

सारख तिखट तिखट पेक्षा

असं खाण पण

चांगल असतं

घर व आपण

शान्त असतो

IMG_7069

 

मस्ती करू नका


तारिख १६ जुलै २०१७
आषाढ महिना
रविवार

मस्ति
माणसानिं अभिमान ठेवावा
पण मस्ती ठेवू नाही
वक्त वेळ कशी येते
समजत नाही

आमचं घर आहे आमचा पैसा आहे
माझी तब्येत छान आहे
नाट लागू देऊ नाही
एवढ सर्व मिळवाव याला
वर्ष वर्ष जातात
अन्न पाणी खाऊन
सर्वां ची मदत नक्की चं

आपण लहान असतांना
मोठ्ठे लोक कसं करत असतील व
आपल्याला कसं मोठ्ठ केल
असेल यांची जाण ठेवा

मज्जा केली पोर काढली
संस्कार करता आले नाही तं
असं भाषा तर एकदम
वाईट

मुल काढतांना कळ येते

लोकसंख्या वाढ नाही

गुरुं ची देवा ची सर्व घराण
यांची साथ असते
साठी आपण आज उभे आहोत

पाच पंच महाभूते
कधी संतापतील
सांगता येत नाही
घर चं बसवून टाकत असतात

रोज आपण जे अन्न पाणी वस्र
घर निवारा हवा
यांना नमस्कार
करायला का सांगतात
आपण व आपल्या कडे
जे आहे ते नीट राहू दे रक्षण कर
दुष्काळ पण वाईट असतो
अति पाणी पण वाईट असते
पाणी याची पूजा करां
घराण देव गुरुं
पृथ्वी आकाश वारा जमीन अग्नी
सर्वांना
नमस्कार

आषाढ महिना
खूप पाऊस चा असतो
सांभाळा

See More

IMG_6807[1]
img_61691


तारिख १६ जुलै २०१७
आषाढ महिना
रविवार

पिवळे मुग आमटी

मुग डाळ अंदाजाने घेतली
कुकर मध्ये घातली
धुतली
पाणी पण अंदाजाने घातले
कुकर लावून तिन शिट्टी दिल्या
कुकर गार केला
लोखंडी कढई त तेल मोहरी फोडणी केली
लसून चार पाकळ्या ठेचून घातल्या
फोडणी खमंग केली
मुग डाळ शिजलेली घातली
लाल तिखट मिठ हळद घातली
लसून मुळे हिंग नाही घातला
उकळी आली
मस्त फोटो काढला क्यामेरा मध्ये
मी

पाऊस व दमट हवा त मुग डाळ
पोट व चव भारी असते

See More

19990193_841190509391054_4299686717186546476_n
19989499_841190692724369_6204711215347152682_n
Vasudha Chivate सईची आई सर्व भारत मधील महिना ऋतू प्रमाणे आहेत व खाण पण पाऊस श्रावण महिना त खूप असतो पोट याला आराम साठी मांस खाण बंद करतात व ऊपवास करतात
LikeShow more reactions

· Reply · 7 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate आषाढ महिना त नां पूर्वी पेरण्या होत हवा पाऊस मुळे दमट असते साठी फिरायला बाहेर पडत विठ्ठल देव साठी वारी त सर्व जमवून फिरत तिच प्रथा पद्दत आज पण चालू आहे व आषाढ एकादशी साठी वारी करतात शुद्ध हवा साठी तुळस ऑक्सिजन सोडते साठी तुळस बरोबर घेतात
LikeShow more reactions

· Reply · 6 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate भाद्रपद पेरण्या पूर्ण झालेल्या असतात पिक छान आलेली असतात पाऊस पण भरपूर झालेला असतो देवाची पूजा साठी गणपति गौरी आणतात पाणी यांची पूजा करतात गोड साठी मोदक पुरण पोळी करतात हलक व चविष्ट खाण
LikeShow more reactions

· Reply · 6 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate आश्र्विन हस्त चा पाऊस असतो साठी सकाळी चं देव दर्शन काकड आरती करतात देव चे नवरात्र करतात नविन कपडे घालतात सोळ साठी दसरा सण करताट सोन लुटतात आपटे याची पान व साडे तिन मुहूर्त साठी खर सोन विकत घेतात गाई ची पूजा लक्ष्मी पूजन
LikeShow more reactions

· Reply · 6 hrs · Edited

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate कार्तिक थोडी दिवाळी कार्तिक स्वामी गुरुं नानक जयंती
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate मार्गशीर्ष चंपाषष्ठी दत्त जयन्ति
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate पौंष संक्रांत क्रीक्रांत पतंग
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs · Edited

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate माघ शिवरात्र
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate फाल्गुन होळी पौर्णिमा
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate चैत्र गुढी पाडवा तिन मुहूर्त पैकी सोन खरेदी
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate वैशाख वाळवण
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivateजेष्ठ वट पौर्णिमा सावित्री यमं ब्रह्म
LikeShow more reactions

· Reply · 4 hrs

dscf1827
·

 


तारिख १५ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शनिवार

आषाढ महिना चं
महत्व
कालिदास महिमा श्रुष्टी सौंदर्य
हवामान
विठ्ठल ची तुळस व
दिवा ची अमावास्या

Vasudha Chivate सईची आई

सर्व भारत मधील महिना ऋतू प्रमाणे आहेत

व खाण पण पाऊस श्रावण महिना त

खूप असतो

पोट याला आराम साठी

मांस खाण बंद करतात

व ऊपवास करतात

dscf1827

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n

IMG_6776[1]

हाक


तारिख १४ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शुक्रवार

Vasudha Chivate
आम्ही आमच्या आई ला वहिनी
चं म्हणायचो
काका काकू नां आम्ही काका काकू
म्हणत तर त्यांची मुल पण
काका काकू म्हणत
आमचा मोठ्ठा भाऊ यांना
आमची आज्जी बाळ म्हणत
आम्ही अजून आमच्या मोठ्ठ्या
भावाला बाळ चं महतो
त्यांना
नातवंड आहेत
आमच्या घरी आमच्या
आत्या नां वन्स काकु आई
मि पण माझ्या मोठ्या नणंद यांना
किती तरी दिवस वन्स म्हणत
नंतर सांगितलं ताई म्हणा ताई म्हणू लागले
माझे दीर यांना भाऊ म्हणतात
मी भाऊजी म्हणू लागले
त्यांना नातवंड आहेत तरी ते
भाउजी चं आहेत

तरी असं खूप खर लिखाण
आपण लिहील मजा आली वाचून

dscf3247

तारिख १४ जुलै २०१७

आषाढ महिना

शुक्रवार

srichakra3jpg1

img_61481

आमचं घरं

 


तारिख १३ जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार

Vasudha Chivate आमच्या घरी
लेखण कला अभ्यास याला
कधी नाही म्हटले नाही
व कुचेष्टा पण केली नाही

dscf3247

”पासवर्ड सुंदर अक्षराचा” या पुस्तकाचे प्रकाशन 10 जानेवारी 2017 ला सुप्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट यांच्या हस्ते झाले…
या पुस्तकाचे प्रकाशक Vibhakar Kurambhatti
असून कृपा प्रकाशन, जळगाव.
पुस्तकाची किंमत 25₹ आहे.
मुखपृष्ठ Shirish Chavan यांचे आहे…
**************
लेखकाचा परिचय
——————————-
किशोर कुलकर्णी हे जळगाव येथील बहुराष्ट्रीय कंपनी Jain Irrigation मध्ये प्रसिद्धी विभागात कार्यरत आहेत. त्यांचे एकूण 5 पुस्तके प्रसिद्ध झाले आहेत. 2007 मध्ये Vicco चे चेअरमन गजाननराव पेंढरकर, जैन इरिगेशन चे संस्थापक भवरलालजी जैन या मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित झाले.. अर्धशतकी लग्नगाठ हे पुस्तक आता out of print झाले. घडवा सुंदर अक्षर, ब्लॉगवाल्या आजीबाई, ज्ञानवाणी, ही पुस्तके प्रकाशीत झाले… याबाबत दैनिक, दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीवर प्रसरीत बातम्यांमध्ये त्याची दखल घेतलीय…
संपर्क –
किशोर कुलकर्णी
९४२२७७६७५९
येथे संपर्क साधावा…

See More

 19905028_1395209393849525_7701699285376702023_n
19884195_1395209803849484_4576377340411099861_n


दगडी पाटी
मी कोठे तरी नुकतेच वाचले आमच्या वेळेला स्लेट ची पाटी होती व युनिफॉर्म नव्हते
स्लेट पाटी म्हणजे दगडी पाटी माझ्या लक्षात आले
आरे च्या आपल्या घरी दगडी पाटी आहे चाळीस ४० / 40 वर्ष झाली आहेत
तेंव्हा खर तर दोन डबल पाटी घेतलेली होति आता एकच पाटी आहे
हे ऑफीस मधून आल्या नंतर संध्याकाळी सात वाजता रिक्षा करून पाटी आणली आहे
त्या दिवस पाऊस पण होता पण मुला ला आज च पाटी पाहिजे होती व माई साहेब
बावडेकर यांची शिस्त पाहून मी त्या रिक्षात जाऊन पाटी आणली आहे मुलाने सर्व आठवण
सांगितली व मी लिहित आहे वाचन असले तरी प्रत्यक्ष आपल्या घरी पाटी आहे याचा मला खूप
आल्हाद दारक वाटत आहे
धन्य लिखाण व धन्य जपणूक
गुरुं पौर्णिमा आहे निमित्त निमीत्त साधून मी
स्वत : सर्व कपाट आवरून दगडी पाटी बाहेर काढली खडू ने लिहिले आहे

Vasudha Chivate आत्ता पुष्कर ची पाटी पुष्कर कडे दिली
LikeShow more reactions

· Reply ·

11

· 3 hrs

Manage

Vasudha Chivate
Vasudha Chivate Sheetal Jathar Shinde हो नां मी कित्ती दिवस त्याची पाटी सांभाळ णार मस्त काम केल मी त्याला त्याची पाटी देऊन
LikeShow more reactions

· Reply · 6 mins

Manage

Sheetal Jathar Shinde
Sheetal Jathar Shinde आपल्या मुलांच्या आठवणी जपून ठेवणं किती छान वाटते.
LikeShow more reactions

· Reply · Just now

 

10547670_303336176509826_6599398734246168225_n

 

 

 

 

 


तारिख १२ जुलै २०१७
आषाढ महिना
बुधवार
संकष्ट चतुर्थी

ऊपवास नाहि पण
नैवेद्द व चव साठी
साबुदाणा खिचडी केली

सकाळी सर्व आवरून
चहा बरोबर खावयाला
खमंग
साबुदाणा खिचडी केली

IMG_7060

img_61481

Andy Murray


तारिख ११ जुलै २०१७
आषाढ महिना

 विंबल्डन टेनीस स्पर्धा


साल २०१३ व २०१६
मध्ये ईग्लंड चे

Andy Murray
दोन वेळा जिंकले

ते इंग्लड चे आहेत

सध्या

 विंबल्डन टेनीस स्पर्धा

म्याच चालू आहेत
यंदा पण कप मिळाला तर
उत्तम
शुभेच्छा

tumblr_inline_osptyapDj51v1jfma_1280

IMG_6841[2]

 


तारिख ११ जुलै २०१७
आषाढ महिना


शुभम् करोति कल्याणम्
आरोग्यम् घनसंपदा …
शत्रबुद्धी विनाशाय
दिपत् ज्योति नमोस्तुते

दिव्या दिव्या  दिपत् कार
काणीकुण्डल मोतिहार
दिवा लावला देवापषि
मज्हा माझा नमस्कार
सर्व देवापाषि

img_59671

panati.jpg

 


तारिख ११ जुलै २०१७
आषाढ महिना

शान्ति: शान्ति: शान्ति :

ॐ भद्रं कर्णेभि: शृणुयाम देवा: |
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: ||
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभि: |
व्यशेम देवहितं यदायु: || १ ||
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृध्दश्रवा: |
स्वस्ति न: पूषा विश्र्ववेदा: ||
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि: |
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु || २ ||
ॐ शान्ति : | शान्ति : | शान्ति : ||

अर्थ :
हे देवांनो ! आम्ही कानांनी शुभ ऐकावे. आम्ही डोळ्यांनी
पवित्र-मंगल पाहावे.स्थिर – उत्तम अवयवांनी व सुदृढ
शरीरांनी युक्त होऊन आम्ही तुमची उपासना व स्तुती करतच
तुम्ही – देवांनी दिलेले हे आयुष्य व्यतीत करावे. ( अशी आमची प्रार्थना आहे.) [ १ ]
तो महाकीर्तिमान इंद्र आमचे कल्याण करो. ज्ञानसंपन्न आणि
वैभवसंपन्न ‘पूषा ‘ देव आमचे कल्याण करो. ज्याच्या गतीला अडथळा नाही
असा तो आकाशात संचार करणारा देव आमचे कल्याण करो आणि तो
तो वाणीला अधिपती देवगुरु आम्हांला श्रेयस् प्राप्त करून देवो. [ २ ]

व्यक्तींमध्ये शांतता नांदो.
समाजात शांतता नांदो.
जगात सर्वत्र शांतता नांदो.

See More

img_60481
untitled

सोमवार

तारिख १० जुलै २०१७

आषाढ महिना

सोमवार

 

download-4.jpg

 

 


तारिख १० जुलै २०१७
आषाढ महिना
सोमवार

काल सहज शेंगदाणे भाजले
साल काढली
जिरे मिठ लाल तिखट घालून
शेंगदाणे चटणी केली

तसेच तीळ भाजले
जिरे मिठ लाल तिखट घालून
चटणी केली

कच्च तेल घालून तोंडी लाव याला
मस्त लागते चटणी भाजल्या मुळे
खमंग चव भारी लागते

IMG_7059

औपचारिकता


तारिख ९ जुलै २०१७
आषाढ महिना
आषाढ पौर्णिमा

गुरुं पौर्णिमा
व्यास पौर्णिमा

शिक्षण
म्हणजे
स्वत: तिल मनातील विचार मांडणे
प्रगट करणे जास्त शिक्षण याला महत्व आहे
काय लिहायचं कशा करता लिहायचं
असं नसतं
आपला अभ्यास कला शिकलेले ज्ञान
कोणी शिकविले
त्यांना कृतज्ञता दाखविणे चांगल
काम आहे हेच शिक्षण आहे

Vasudha Chivate

एक प्रकारे औपचारिकतां असते

वंदन करण नमस्कार करणं

.Vasudha Chivate

आपलं पोर जरा इकड तिकड गेल की

कासावीस होऊन विचार पूस करतो

तसं गुरुं गुरुं मन होत व ते लिहील जात

See More

19665453_834730230037082_3301272310717881489_n


तारिख ९ जुलै २०१७
आषाढ महिना
आषाढ पौर्णिमा

गुरुं पौर्णिमा
व्यास पौर्णिमा

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुदेर्वो महेश्र्वर: |
गुरु: साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ||

See More

untitled


तारिख ९ जुलै २०१७
आषाढ महिना

आषाढ पौर्णिमा
गुरुं पौर्णिमा
व्यास पौर्णिमा

गुरुं चां महिमा

Vasudha Chivate
मी संगणक चालू करते
इंटरनेट चालू करते पण
काही वेळेला संगणक चं लाईट बटन
चालू करायला विसरते
पण ब्याटरी मुळे संगणक
काम चालू राहते नंतर वाटत
आरे च्या अशां कोणी तरी साथी ला
असतो व आपलं काम चालू राहतं

आपण काम केल्याची

खात्री आपल्या चं असते

.

Vasudha Chivate

See More

dscf0774


तारिख ९ जुलै २०१७
आषाढ महिना

आषाढ पौर्णिमा

गुरुं पौर्णिमा


व्यास पौर्णिमा


नमस्कार

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n

 

कवी बोरकर


तारिख ८ जुलै २०१७
आषाढ महिना

कवि बाभ बोरकर
यांची कविता

तुझी माया

भूमीपरी तुझी माया मुकी साठूनियां पोटी
वृक्षापरी आणी माझ्या फुलें बोलकीं हीं ओठीं

हवेपरी तुझी माया वेढुनीहि निराकार
माझ्या श्र्वासाउच्छुवासांत एक तिचा आविष्कार

नभापरी तुझी माया नित्य आणि नरंजन
घाली सौंदर्याचें निळें माझ्या डोळ्यांत अंजन<

ऐसी गडे तुझी माया नये पहाया मापाया
जग विसरून देवा लागे भक्ताच्याच पायां

पुणें, ३१- ८ – ५०
बोरकरांची कविता

See More

19665453_834730230037082_3301272310717881489_n


तारिख ८ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शनिवार

आलु भुजा
पांदीलोन मिठ
लाल मिठ
यांची चव
मस्त लागते

प्रत्येक वेळेला घरी
तयार करायच
व ति च ति चव येते
कधि कधि
आलु भुजा सारखे
छोटे छोटे आणायला
मज्जा वाटते
व आराम मध्ये आयत
बसून चव येवार खावयाला
पण छान वाटतं
छोट पाकीट असल्या मुळे
सर्व फोडून खराब होत नाही
व मऊ पण होत नाहीत

See More

IMG_7057


तारिख ७ जुलै २०१७
आषाढ महिना
शुक्रवार

पूर्वी विणलेली

पिषवि व षिंकाळ

See More

veenkam2
veenkam1


तारिख ६ जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार

मेथि पाला व हरबरा डाळ भाजी

मेथी चा पाला चिरून घेतला
हरबरा डाळ घेतली सर्व धुतले
कुकर मध्ये घातले थोड पाणी घातले
चार शिष्टी दिल्या
गार कुकर केला
लोखंडी कढई त तेल मोहरी
ची फोडणी केली
लाकडी रवी ने हटविलेले
डाळ भाजी घातली
मिठ हळद हिंग लाल तिखट घातले
मस्त उकळू दिले
नेहमी हरबरा डाळ याचे
पीठ अथवा तूर डाळ
अथवा कांदा परतून भाजी केली जाते
आज हरबरा डाळ शिजवून मस्त
डाळ मेथी भाजी केली

See More

IMG_7055


तारिख ६ जुलै २०१७
आषाढ महिना
गुरुवार

आम्ही हैदराबाद हैद्राबाद
येथे मि लहान असतांना
राहत होतो
आमच्या गंगा काकु
कडक  रविवार करत
पाणि पण पित नसत
संध्याकाळ झाली कि
दिवा लावून
खडी साखर जाड खडे
याचा नैवद्द दाखवित व
आम्हाला खडी साखर देत असे

ति खडी साखर कधि मिळेल
याची मि व आम्ही वाट पाहात असु
कित्ति साधि खडी साखर
पण त्या वेळेला खुप वाटत असे

आत्ता आत्ता मला
शुगर मुळे
गोड खाण चं कमि झाले
पण ति खडी साखर
आज पण आठवते

साधि साखर दाखविते
नारळ सारण दाखविते

See More

Vasudha Chivate Jyotsna Deshpande Kherde

पूर्वी नां काका काकू सर्व चुलत भावंड एकत्र राहत

जिव्हाळा राहत असे मुल पण भरपूर असत

तुला मला असलं तरी एकेका साठी घास ठेवत

असे हल्ली मुल कमी व एकत्र राहाण पण कमी

19665453_834730230037082_3301272310717881489_n
%d bloggers like this: