आपले स्वागत आहे!

                                            ॐ                 कोल्हपुर
                                                            18 . 1 ( जानेवारी ) 2015
                                                                      रविवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९३६. जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४- १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र ज्येष्ठा मूळ योग ध्रुव करण गरज
चंद्र राशिप्रवेश नं धनु प्रदोष, शिवरात्री रविवार १३
पौष कृष्णपक्ष

रांगोळी तीन ओळ सात टिपके  पर्यंत दिल्या पाच दिल्या तीन टिपके दिले
तीन टिपके दिले.

बाकि छान ठिक
                                      वसुधालय

गणपती व उंदीर रथ

                                       ॐ                      कोल्हापुर
                                                             17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                      शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

गणपती व उंदीर काढून घेतला. रथ तयार केला.
चौकोन तयार केले झेंडा केला चाक काढली मस्त रथ तयार केला आहे.

खर खर गणपती रथ मध्ये बसलेले आहेत वाटतं !छोटा उंदीर पण !
मन तृप्त याने भरले. पाहिजे तसा रथ आला रांगोळी चा काढायला व
गणपती उंदीर मस्त आले काढायला

आपणास आवडल्या प्रतिक्रिया देऊन कळवावे !
बाकि ठिक छान
                                    वसुधालय

                                  ॐ                  कोल्हापुर
                                                   17. 1 (जानेवारी ) 2015.
                                                           शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रेषा च्या रांगोळ्या
बसल्या बसल्या भरपूर रांगोळ्या काढल्या आहेत.
काढताना मन एक चित्त होत एवढ्या रांगोळ्या व मन एक चित्त करण
अवघड काम आहे एका जागी बसून रांगोळी काढते
१०वाजता दुध आणायला उन्ह मध्ये फिरून येते पाय मोकळे होतात
दुध तापविणे. पोळी भाजी खाऊन घेणे अस पण काम करते मी !
ब्लॉग लिहिणे महत्व आहे रांगोळ्या च रांगोळ्या आहेत
काही लक्षात आहेत परत काढल्या आहेत
बाकि ठिक छान

                                         वसुधालय

                                           ॐ बरोबर त्रिकोण आले

                     ॐ                कोल्हापुर
                                     17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                           शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
रथ गोल गोल केले रथ तयार केला मध्ये स्वस्तिक काढले.
सहज रांगोळी बोट याने वळते एवढ चं म्हात वेग वेगळे डिझाईन चे रथ आहेत
चार पाच सहज काढले आहेत

बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

                    ॐ                       कोल्हापुर
                                            17. 1 (जानेवारी ) 2015.
                                                    शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कर !
विनंति विशेष.

रथ

चौकोन चौकोन करून रथ तयार केला आहे त्यात
वसुधा नाव लिहिले आहे रथ मध्ये बसण्यासारखं नाव आहे
मुंबई त बग्गी असायच्या त्या बग्गीत बसलेली आहे
कोल्हापूर येथे टांगे असायचे टांगे मध्ये बसली आहे
दोन वर्ष पुरी श्री गाणगापूर येथे टांगा त बसले आहे
लिहिण्याचे कारण घोडा  असलेले रथ चं असतात

आता मी रांगोळीने रथ  काढून वसुधा नाव लिहिले आहे
रथ मध्ये बसले आहे किती सुरेख कल्पना आहे !
नाव पण वसुधा पृथ्वी त्याला लय वसुधालय
माझे आयुष्य वसुधा नाव प्रमाणे झाले आहे
मुलगे आहेत घर आहे पेन्सन आहे ब्लॉग लिखाण लिहून
ब्लॉग वाचक आहेत नाते वाईक आजूबाजूचा परिवार आहे
ब्लॉग वाल्या आजीबाई आहे वर्तमान पत्र सारखे ब्लॉग लिखाण आहे.
बाकि ठिक

                                       वसुधालय

                          ॐ               कोल्हापुर
                                            17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                              शनिवार.

ब्लॉग वाचक नमस्कार !
विनंति विशेष.
रांगोळी नऊ ते नऊ टिपके दिले. तीन तीन टिपके जुळविले.
चौकोण केले परत तीन तीन टिपके जुळविले. मस्त वाटलं रांगोळी
जुळवितांना !

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

                    ॐ                कोल्हापुर
                                   17. 1 ( जानेवारी ) 2014.
                                          शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रांगोळी !
तेरा टिपके रांगोळी चे दिले दोन हि बाजूने सात पर्यंत दिले.
सहा फुल केली मध्ये एक फुल खेळे. पाकळ्या केल्या.
मस्त फुल यांची रांगोळी केली . आधी एक रांगोळी दाखवलेली दुसरी
टिपके ची फुल यांची आहे.

बाकि ठिक छान
                                    वसुधालय

                             ॐ                 कोल्हापुर
                                               17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                        शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २,३२३ / 2, 323वां
दोन हजार तिनशे तेविस वां होत आहे.
भेटी 236, 536 / २३६, ५३६
दोन लाख छत्तीस हजार , पाचशे छत्तीस

भरा भरा ब्लॉग संख्या वाढत आहे रांगोळ्या भरपूर होत आहेत.

सूर्य रथ रांगोळी रेषा याचा हंडा रेषा चित्र भरपूर रांगोळ्या वेगवेगळ्या आहेत.
रांगोळी काढतांना मन एकाग्र होत फार छान काम आहे. वेळ पण चांगला जातो
घर भरतं !कला दाखविली जाते.

बाकि ठिक छान
                                 वसुधालय

 

 

 

                                  ॐ                          कोल्हापुर
                                                               17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                        शनिवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष.
बाजरी चे पीठ व कोथिंबीर याचे दशमी धपाटे.
धपाटे परात किंवा पोळपाट मध्ये
थापून तवावर टाकून भाजून तेल लावतात.
थालीपीठ भोक पाडतात तवा याला च तेल लावतात व तवा वर पसरवितात लावतात .
तवा ग्यास वर ठेवून भाजतात धपाट याला भोक पाडत नाहीत दशमी पण म्हणतात
मागच्या आठवडा मध्ये धपाट केलेली. आता धपाट दाखवित आहे
बाजरी चे पीठ कोथिंबीर भरपूर घातली व बाजरीचे पीठ काळसर असते साठी रंग
पण धपाटे चा काळसर आला काळात न कळत हरबरा डाळी चे पीठ घातले.
नाही घातले तरी चालते.

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

IMG_5090[1] IMG_5089[1]

IMG_5088[1] IMG_5091[1]

                 ॐ                 कोल्हापुर
                                      17. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                             शनिवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार. !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर
विक्रम संवत् २०७० -७१ इसवी सन २०१४ – १५
हेमंत ऋतु उत्तरायण नक्षत्र अनुराधा योग वृद्धि करण कौलव
चंद्र राशिप्रवेश वृश्चिक तिथिवासर १२ शनिवार
पौष कृष्णपक्ष

स्वस्तिक रांगोळी सहा ते सहा टिपके दिले कडेला दोन दोन टिपके दिले.

बाकि छान ठिक
                                        वसुधालय

                                  ॐ                    कोल्हापुर
                                                       16. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रांगोळी ! तेरा टिपके दिले अकरा टिपके दिले. नऊ टिपके दिले
सात टिपके दिले पाच टिपके दिले तीन टिपके दिले एक टिपका दिला
दोन हि बाजूने काढले चौकोन केले स्वस्तिक केले चार केले मध्ये एक
स्वस्तिक केले. पाकळ्या जुळविल्या मस्त पाच स्वस्तिक तयार केले
मन भरून रांगोळी काढली. मजा आली रांगोळी काढतांना !

बाकि छान ठिक
                                       वसुधालय

                                   ॐ             कोल्हापुर
                                                       16. 1 (जानेवारी ) 2015.
                                                                शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रांगोळी ने फुल काढली रथ सारखा आकार दिला.
चाक लावली।. मध्ये सूर्य काढला. सूर्य याचा रथ तयार केला.
रथ तयार करण्यात वेळ मस्त गेला लिहून काढले आणि व्यवस्थित
वाटले साधी रांगोळी पण खर रथ याचे स्वरूप आले मन प्रसन्न झाले.
बाकि छान ठिक
                                      वसुधालय

 

                             ॐ                  कोल्हापुर.
                                                 16. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                      शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

शेंगदाने चटणी !
पावशेर शेंगदाने आणले. ग्यास पेटवून लोखंडी कढई त भाजले.
गार केले साला सगट मिक्सर मध्ये घातले. मीठ लाल कोल्हापूर तिखट
घातले. मिक्सर चालू केला परत बंद केला परत चालू केला मस्त एक जीव
शेंगदाणे मीठ तिखट झाले काचेच्या बरणीत घातले. रांगोळी जवळ ठेवून
फोटो काढला. यम यम शेंगदाने चटणी झाली.
बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

IMG_5079[1] IMG_5081[1]

IMG_5080[1] IMG_5083[1]

IMG_5084[1] 10309645_284294505080660_4579745175565055575_n

                     ॐ                   कोल्हापुर
                                        16. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                             शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५.
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र विशाखा. योग गंड करण बव.
चंद्र राशिप्रवेश वृश्चिक षट्तिला एकादशी करिदिन.
शुक्रवार ११पौष कृष्णपक्ष.

बाकि ठिक छान
                                            वसुधालय

अभिनंदन

              ॐ              कोल्हापुर
                              15.1 ( जानेवारी ) 2015.
                                   गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
कॉ में ट नाही पण अभिनंदन केले आहे.
रोज ब्लॉग लिखाण करते साठी
धन्यवाद !

 

dcquad@gmail.com is now following वसुधालय

dcquad@gmail.com just started following you at https://vasudhalaya.wordpress.com. They will receive an email every time you publish a post. Congratulations.

Want less email? Modify your Discussion Settings.

Thanks for flying with WordPress.com

 

thanksgiving 1623596_386646154845494_7017283622890372143_n

                        ॐ              कोल्हापुर
                                      15. 1 (जानेवारी ) 2015.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
संक्रांत !

रांगोळी ने सूर्य यांचा मंत्र लिहिला आहे. मी !

सूर्य चक्र रांगोळी ने काढले आहे मी !

संक्रांत शुभेच्छा !

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

 

IMG_5041[1] IMG_5069[3]

halvyache-dagine_thumb1 1623596_386646154845494_7017283622890372143_n

                                       ॐ                         कोल्हापुर
                                                                       15. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                                  गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

फ्लावर ची भाजी !

दहा / १० रुपये ला एक गड्डा घेतला. धुतला.
सुरीने चिरला. ग्यास पेटवून पातेले ठेवले.
तेल मोहरी ची फोडणी दिली. फ्लावर घातला.
शिजेल असे पाणी घातले मी खोबर वगेरे वापरत नाही
चटण्या केलेल्या असतात त्या तोंडी लावून खातो
कोल्हापूर लाल तिखट , मीठ हळद टाकली मस्त शिजवू दिले.
थोड पाणी रस्सा ठेवला
पोळी बरोबर फ्लावर भाजी खाल्ली चविष्ट झाली.
यम यम नाही

ॐ मकर संक्रांत

 

 

        ॐ सूर्य याचा फोटो आहे.
तिळ गुळ यांचा फोटो आहे
तिळ गुळ घ्या गोड बोला

बाकि छान ठिक
                                   वसुधालय                    

 

 

IMG_5071[1]  IMG_5072[1]

IMG_5041[1] IMG_5068[1]

                                    ॐ                   कोल्हापुर
                                                             15. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                        गुरुवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, ३१३ / 2, 313 वां
दोन हजार,  तिनशे तेरा वां होत आहे.

भेटी 235, 605 / २३५, ६०५
दोन लाख पस्थीस हजार सहाशे पाच.

https://vasudhalaya.wordpress.com/2014/01/28/%E0%A4%AA%E0%A5%8C%E0%A4%B7-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B3%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0/

ब्लॉग वाल्या आजीबाई ! नुसत्या रांगोळ्या काढतात !
वाटणार ! येवढे बोट वळतात टिपके मोजता येतात
७२ वय ला मी माझे फोटो पण घालते! पांढरे स्वच्छ केस छान दिसतात !
रेषा च्या रांगोळ्या आहेत पसरविलेल्या रांगोळ्या आहेत. टिपके च्या
रांगोळ्या आहेत उमरा वरील रांगोळ्या आहेत. भरपूर मस्त वेळ जातो
व लिहून काढण्यात मजा येते.

बाकि ठिक
                                 वसुधालय

                    ॐ           कोल्हापुर
                             15. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                      गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रेषा चां हंडा चार चार रेषा केल्या खाली मोठ्या रेषा केल्या.
सर्व जुळविल्या. मध्ये रेषा केल्या. बाजूने फुल काढली
मस्त सिद्धी ने माझे फोटो काढले. काळी साडी जुनी चं पण
चां आहे.
बाकि छान ठिक
                                   वसुधालय

 

                               ॐ                  कोल्हापुर.
                                                     15. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                              गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
संक्रांत संक्रांति
तिळ गुळ घ्या गोड बोला.

ब्लॉग वाचा.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत  ऋतु नक्षत्र स्वाती योग शूल करण वानिज
चंद्र राशि प्रवेश नं. वृश्चिक मकर संक्रांति पुण्यकाल सुर्योदय ते सुर्यास्त,घबाड
०८।०९ . २९ ।२२प ; १५
पौष कृष्णपक्ष
बाकि ठिक छान
                                वसुधालय

 

1496637_237173846459393_332891551_n img_29641

IMG_4448[1]IMG_4909

IMG_5041[1] IMG_5041[1]

              ॐ           कोल्हापुर
                              15. 1. ( जानेवारी ) 2015.
                                   गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !

उमरावरील रांगोळी.

स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९३६जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४- १५.
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र स्वाती योग शूल करण वणिज १० दशमी

चंद्र राशि प्रवेश नं. वृश्चिक मकर संक्रांति पुण्यकाल सूर्योदय ते सूर्यास

पौष कृष्णपक्ष

बाकि ठिक छान
                                      वसुधालय

IMG_4830[1] IMG_4796[1]

IMG_4825[2] IMG_4824[2]

IMG_4814[1] IMG_4832[1]

अल्लाद दायक मन

                        ॐ                  कोल्हापुर
                                          14. 1 ( जानेवारी ) 2014.
                                                  बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

नऊ ९ टिपके रांगोळी चे दिले ५ पाच पर्यंत दिले.
जोडले पाकळ्या भरपूर आल्या फुल आली.
रांगोळी जोडतांना मन अल्लाद दायक झाले.
आली बा !रांगोळी मन भरलं फोटो मस्त काढला.
ब्लॉग लिहिला लिहितांना छान वाटत रांगोळी आली साठी. !
बाकि छान ठिक
                               वसुधालय

 

                      ॐ             कोल्हापुर
                                      14. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                              बुधवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

सूर्य याचा रथ काढला आहे घोडे असतात मी मात्र चाक काढली आहे
मस्त रांगोळी काढतांना मन उच्छाह ने भरले

बाकि ठिक छान
                                            वसुधालय

 

c25564aab347 IMG_5054

     

                            ॐ            कोल्हापुर.
                                                  14. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                        बुधवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
पांढरी रांगोळी ने गोल गोल केले स्केच पेन ने फुल पान केली.
मस्त उन्ह मध्ये फोटो काढला. सावलीत पण फोटो काढला संक्रांत साठी
उन्ह दाखविले आहे पांढरी स्वच्छ रांगोळी काढली आहे.
मस्त मना सारखी रांगोळी झाली मन उच्छाह देणार झाल आहे.
बाकी छान ठिक
                                           वसुधालय

 

 

                             ॐ                     कोल्हापुर
                                                    14. 1 .( जानेवारी ) 2015
                                                         बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !        
विनंति विशेष.

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७०- ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र स्वाती.  योग धृति . करण तैतिल. 
चंद्र राशिप्रवेश तुला भोगी धनुर्मास समाप्ति रवि मकर १९ । २७
नवमी ९ बुधवार 
                                     पौष कृष्णपक्ष
                  बाकि ठिक छान
                                                        वसुधालय

 

स्वामी विवेकानंद

                          ॐ                  कोल्हापुर
                                     13. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्त मागील ब्लॉग ची लिंक देत आहे
अवश्य वाचावी
स्वामी विवेकानंद यांना नमस्कार
बाकि ठिक छान
                               वसुधालय

 

 

 

https://vasudhalaya.wordpress.com/2010/12/16/%E0%A4%B2%E0%A4%82-%E0%A4%A1-%E0%A4%A8/

 

IMG_4956[3] IMG_5054

                                ॐ                  कोल्हापुर
                                                        13. 1 ( जानेवारी )
                                                        मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पांढरी रांगोळी गोल केलीचांदी चे तांब्या याने पसरविली.
छोट झाकण याने करतात. झाकण एवढे छोटे नाही साठी
छोटा तांब्या घेतला. पसरून परत गोल दिसतात तांब्या मूळे
नवीन च रांगोळी तयार झाली असे तीन चार गोल केले
करतांना हळू हळू करावे लागले अवघड रांगोळी आहे भरपूर
लागते दिसते मस्त छान
रांगोळी आवडली तर कळवावे चूक वाटत असल्यास सांगावे

बाकि छान ठिक
                                     वसुधालय

                           ॐ                    कोल्हापुर
                                                   13. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, ३०३ / 2, 303 वा. 
दोन हजार , तिनशे तिन वा होत आहे.

भेटी 235, 095 / २३५, ०३९५. दोन लाख पस्थिस हजार , शून्य तिनशे पंच्यानव्व.

भरपूर ब्लॉग होत आहेत त्या मानाने भेटी कमी आहेत.
रोज हजार भेटी व्हावयाला हवेत. मी चार वर्ष झाली लिखाण करते.
ब्लॉग सापडायला हवेत काय करावे साठी ब्लॉग भेटी वाढतील.
जे ब्लॉग वाचन करता त्यांची मी आभारी आहे. धन्यवाद ! अभिनंदन !

बाकि छान ठिक
                                    वसुधालय

1623596_386646154845494_7017283622890372143_n 10931303_390929557750487_317078576698530922_n

                                   ॐ             कोल्हापुर
                                                     13. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                            मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

तूर डाळ  अर्धी वाटी १ट म्या टो१  बटाटा घेतले
तूर धुतली बटाटा ट म्या टो चिरला. सर्व कुकर मध्ये घातले.
ग्यास पेटवून कुकर ठेवला कुकर चे झाकण लावले प्रेशर लावले.
चार पाच शिट्या दिल्या. गार कुकर केला झाकण काढले
हळद शिजवी तांना घातली लाल तिखट कोल्हापूर चे घातले.
मीठ घातले. क ढ ल मध्ये लोखंडी छोटी कढई त
तेल मोहरी ची फोडणी केलि. कुकर मध्ये घातली रवि ने सर्व
घुसळ विले उकळूदिले. मस्त तूर डाळ ट म्या टो बटाटा आमटी केली

यम यम यम यमा लागली

बाकि ठिक छान
                                          वसुधालय

IMG_5032[1] IMG_5037[1]

IMG_5035[1] IMG_5034[1]

IMG_4448[1] IMG_5031[1]

                    ॐ                कोल्हापुर.
                                        13. 1 (जानेवारी ) 2015.
                                             मंगळवार .

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रेषा यांच्या रांगोळ्या.
बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

 

                      ॐ                कोल्हापुर
                                     13. 12 ( जानेवारी ) 2014.
                                           मंगळवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

https://vasudhalaya.wordpress.com/2011/11/05/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0/

स्वस्ति श्रीमन्नृपशालिवाहन शक १०३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ -१५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र चित्रा. योग सुकर्मा . करण बालव
चंद्रराशि प्रवेश नं. तुला कालाष्टमी सिद्धेश्र्वर यात्रा ४ दिवस सोलापुर
८ मंगळवार
                    पौष कृष्णपक्ष

बाकि ठिक छान

IMG_4795[1] IMG_4797[1]

IMG_4800[1] IMG_4796[1]

ब्रेड कुस्करा= भाजी

                                          ॐ           कोल्हापुर
                                                    12. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                          सोमवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ब्रेड भाजी ब्रेड फोडणी !

२० विस रुपये चा ब्रेड आणला निम्मा घेतला लहान लहान हातानेच तुकडे केले.
एक कांदा चिरला एक ट म्या टो चिरला सर्व सुरीने चिरले.
तेल मोहरी ची फोडणी ग्यास पेटवून पातेल्यात दिली. थोडे शिजवू दिले ब्रेड घतला.
कोल्हापूर लाल तिखट घातले. मीठ घातले. वाफ आणली मस्त चविष्ट ब्रेड भाजी कुस्करा झाला .
ट म्या टो व कांदा मुले चन यम यम लागली.

बाकि ठिक छान
                                    वसुधालय

IMG_5028[1] IMG_5029[1]

IMG_5030[1] IMG_4880[1]

                                    ॐ           कोल्हापुर
                                                  12 . 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                  सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रांगोळी चार चार रेषा चार हि बाजूने रांगोळी ने केल्या
चौकोन आले ते जुळविले.

मस्त मध्ये वसुधा लिहिले छान वाटलं !नाव कोरल गेल याचे हसू आले
गम्मत आली नाव लिहिण्यात !

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

                             ॐ                     कोल्हापुर
                                                  12 . 1 . (जानेवारी ) 2015.
                                                        सोमवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रेषा याची रांगोळी सामोरा समोर दोन दोन रेषा याच्या फुल्या केल्या.
मध्ये एक फुली केली.
जुळविले
मस्त मना सारखी रांगोळी आली आनंद झाला
रांगोळी आल साठी . मन कशात तरी गुंतून ठेवण आवश्यक आहे
आंनद मजा शब्द झाले. एवढे च महत्व आहे .

बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

                     ॐ                कोल्हापुर
                                      12. 12.( डिसेंबर ) 2014.
                                          सोमवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रांगोळी सात टिपके ते पाच टिपके पर्यंत काढले
स्वस्तिक तयार केले. मस्त रांगोळी काढतांना रांगोळी सगट टिपके
व रेषा वळतात.  बोट व मी मांडी घालून बसते तो व्यायाम पण होतो.
व मन घर मध्ये मिळून जाते. एक प्रकारे समाधान वाटते. आपण
दिवस भर काहीतरी केल्याचे.

बाकि छान ठिक
                                      वसुधालय

 

कोथिंबीर कणिक पुरी

                                     ॐ                    कोल्हापुर
                                                            11. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                                  रविवार .
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

कोथिंबीर कणिक पुरी

कोथिंबीर धुतली चिरली कणिक व हरबरा डाळ याचे पीठ धातले पातेल्यात.
हळद मीठ कोल्हापूर लाल तिखट घातले. तिंबले भिजविले.
ग्यास पेटवून लोखंडी कढई त तेल तापविले . कोथिंबीर कणिक याचे लाट्या केल्या
लाटून पुऱ्या करून तळून काढल्या. मस्त कोथिंबीर ची चव आली पुरीला.
यम यम लागली कोथिंबीर पुरी

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

IMG_4997[1] IMG_5001[1]

IMG_4999[1] IMG_5000[1]

IMG_5003[1] IMG_5009[1]

                  ॐ              कोल्हापुर
                                   11. 1 ( जानेवारी ) 2015
                                          रविवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

शेवया ची खीर.

मुठ भर शेवया घेतल्या. ग्यास पेटवून पातले ठेवले. तुप घातले.
त्यात शेवया घातल्या परतविल्या. दुध घातले साखर चार चमचे घातली.
मस्त उकळू दिले चांदी च्या ताट मध्ये शेवया ची खीर घातली.
चमचा चांदी चा ठेवला. देव यांना व श्री गोंदवले कर ब्रह्मचैतन्य महाराज
यांना शेवया खीर याचा नैवेद्द दाखविला.

मी स्वत: चांदी च्या ताट मधून नुसती पोळी न घेता शेवया ची खीर खाल्ली
मस्त मजा आली चांदी च्या ताट मध्ये खीर खातांना तृप्तता वाटली
शेवयाची खीर चांदी च्या ताट मध्ये खातांना. चांदी चे ताट आणले विकत तेव्हा
घर भरल अस झालं मनाला!

बाकि छान ठिक. 
                                       वसुधालय.

 

                              ॐ                      कोल्हापुर
                                                         11.1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                             रविवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

आठ /८/ 8 टिपके ते आठ /8 / ८ टिपके दिले.
फूल पाखरू तयार केले मस्त पिवळी पांढरी रांगोळी चे
फुल पाखरू तयार रांगोळी ने केले  टिपके चे रेषा जोडतांना
मजा येते. मस्त वाटतं.

बाकि छान ठिक
                                  वसुधालय

 

 

                           ॐ                 कोल्हापुर
                                       10. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                            शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २,२९२ / 2,292 वां.
दोन हजार दोनशे ब्यानंव्व वां होत आहे

भेटी 234, 434 /२३४/ ४३४
दोन लाख चौतिस हजार , चारशे चौतिस.

आपण ब्लॉग वाचन करता मी आभारी आहे तेच ते पदार्थ असले तरी
नवीन केले जातात चव वेगळी लागते. करण्यास पण वेळ लागतो
लिखाण करणे पण नवीन असते
रोज एक नवीन रांगोळी काढली जाते. टिपके देण्यात जोडण्यात वेळ
ब्लॉग मध्ये घालण्यात वेळ मस्त जातो मजा येते.
आरे आली रांगोळी असं मन तयार होत.

वाढ दिवस ला तेच ते फोटो असतात आज पण एवढे जुने लहान पण चे फोटो आहेत
दीप चे माझे पण जुने फोटो आहेत बघण्यास मजा वाटते. मोठ्ठ कुंकू !
आता किती हसले तरी जून फोटो येतात.

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

IMG_4981 1623596_386646154845494_7017283622890372143_n

IMG_4956[3] dsc000111

dsc00026_thumb1 10309645_284294505080660_4579745175565055575_n

                          ॐ                कोल्हापुर.
                                             10. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                   शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार. !
विनंति विशेष.

बटाटा पोळी नुकतीच मागच्या आठवडा मध्ये केली आहे
परत आज शुक्रवार ला केली  ब्लॉग शनिवार केला आहे.
मोठ्ठे बटाटे दोन उकडून घेतले. गार केले साल काढली.
बटाटा मऊ केला त्यात हळदलाल कोल्हापूर  तिखट मीठ घातले
मऊ केले. कणिक तेल मीठ यांची तिंबली भिजविली.
कणिक याचा गोळा कला थोडा लाटला. त्यात बटाटा सारण घातले.

पोळी लाटली. तवा तापला त्यावर मस्त भाजली तूप लावले दोन हि
बाजूने पोळी भाजली रांगोळी पुढे ठेवली झकास फोटो काढला
मन हासर झाल. म्हणाल हसती बाई मी सर्व करून बसले मुलगे झाले
पेन्सन आहे ह्यांची काळजी नाही तब्येत पण छान आहे डोक हात पाय काही
दुखत नाही oushadha नाही मस्त तब्येत आहे
निट वाटतं मला. रांगोळ्या काढण्यात संव्य पाक करण्यात एकदा फिरून येण्यात वेळ
छान जातो.

बाकि ठिक
                                 वसुधालय

IMG_4982[2] IMG_4984[2]

                              ॐ                     कोल्हापुर
                                                10 .1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                        शनिवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
रांगोळी तिन टिपके व दोन टिपके ची रांगोळी चार काढल्या आहेत.

मस्त रेषा करण्यात वेळ बोट यांनी छान रांगोळी वळली.
मस्त वाटलं टिपके देतांना. रांगोळी काढतांना

बाकि ठिक छान.
                                        वसुधालय

 

IMG_4762[1] IMG_4761[1]

IMG_4763[1] IMG_4764[1]

खारी बिस्कीट

                                ॐ           कोल्हापुर
                                             9. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                    रविवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

खारी बिस्कीट चहा बरोबर व नुसती नाण्यास पण चांगली लागतात.
सारखी गोड बिस्कीट पेक्षा खारी बिस्कीट आणली. पोळी सारखी सारखी
खाण्या पेक्षा दोन तीन खारी बिस्कीट खाल्ली कि चव येते पोट पण भरत
खरात असतात बेतानेच खावीत मीठ प्रमाण जास्त होण्या ची शक्यता असते.

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

IMG_4995[1] IMG_4994[1]

IMG_4920[1] IMG_4862[2]

                                ॐ                   कोल्हापुर
                                                     9. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                            शुक्रवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

रांगोळी सहा टिपके दोन ओळी काढल्र. चार टिप के एक ओळ दोन हि
बाजूने दिले दोन टिपके दो न हि बाजूने दिले.
फुल्या केल्या जुळविल्या. मस्त चौकोन रांगोळी केली लाल पिवळा रंग भरला
झकास फोटो काढला मन तृप्त झाल मस्त रांगोळी आली साठी !

बाकि ठिक छान
                                     वसुधालय

 

 

                         ॐ                  कोल्हापुर
                                        9. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                              शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

तूर डाळ  व गहू चा रवा याचा उपमा

पालक बटाटा ट म्या टो तूर डाळ याची आमटी केलेली.
त्यात थोडा राव भाजून घातला तूप घातले. मस्त
तूर डाळ याची चव आली पालक भाजी नि पण चव आली.
पोळी च्या ऐवजी उपमा मस्त लागला.

बाकि ठिक छान
                                   वसुधालय

 

IMG_4971[2] IMG_4974[1]

IMG_4976[1] IMG_4973[1]

 IMG_4970[1] IMG_4905[3]

                  ॐ                     कोल्हापुर
                                    9.1. ( जानेवारी ) 2015
                                      शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

नऊ ते एक पर्यंत टिपके दिले रांगोळी काढताना उच्छाह वाटला आल.
आरे छान रांगोळी आली साठी मस्त टिपके जुळविता आले
मन उच्छाह याने भरले

बाकी ठिक छान
                                      वसुधालय

 

सांजा

                            ॐ                  कोल्हापुर
                                             8. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                  गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

जाड गहू रवा चा सांजा. हळद टाकली लाल तिखट टाकले.
मीठ टाकले आधी रवा भाजून घेतला. तेल मोहरी ची फोडणी दिली.
त्यात एक बटाटा साल सागत चिरलेला घातला एक ट म्या टो चिरलेला घातला.
पाणी मध्ये शिजवू दिले. आणि पाणी घातले .उकळू दिले मी सर्व अंदाजे करते सवय
झाली सर्व करण्याची पाणी माप असे काही नाही. झाकण ठेवले. वाफ आणली.
तूप घालून खाल्ला मस्त चव आली पोट भरले
यमा  !यमा ! झाला सांजा उपमा काही म्हणा .

बाकि ठिक छान .
                                       वसुधालय

 

IMG_4942[1] IMG_4943[1]

IMG_4946[1] IMG_4947[1]

IMG_4924[2] IMG_4939[1]

                   ॐ               कोल्हापुर
                                     8. 1 ( जानेवारी ) 2015
                                            गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
स्वस्ति श्रीमन्नृप शालिवाहन शक १९३६ जयनाम संवत्सर.
विक्रम संवत् २०७० – ७१ इसवी सन २०१४ – १५
उत्तरायण हेमंत ऋतु नक्षत्र आश्लेषा योग प्रीति करण बव
चंद्र राशिप्रवेश नं. सिंह संकष्ट चतुर्थी ३ गुरुवार
पौष कृष्णपक्ष

बाकि ठिक छान
                                       वसुधालय

 

 

                                            ॐ            कोल्हापुर
                                                     7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                            बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

     श्रीमंत   छत्रपति शाहू महाराज यांचा वाढ दिवस आहे . कोल्हापुर !
शुभेच्छा

बाकि ठिक
                              वसुधालय

 

                              ॐ                  कोल्हापुर
                                          भेटी 2      7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                      कोल्हापुर

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २, २८२ / 2, 282 वा
दोन हजार , दोनशे ब्यांशी वा होत आहे .

भेटी 233, 983 / २३३, ९८३

दोन लाख तेहत्तीस हजार , नऊशे त्र्यांशी

मस्त भेटी आहेत अजून पाहिजे तितके ब्लॉग वाचन होत नाही.
रोज एक हजार ब्लॉग वाचक व्हावयाला पाहिजे मराठी कमी वाचतात
किंवा माझ्या लिखाण मध्ये बदल करायला पाहिजे
भरपूर माहिती वर्तमान पत्र सारखी देते मी !
आपण ब्लॉग वाचन करता त्या बद्दल मी आभारी आहे . धन्यवाद !
रांगोळ्या च जास्त असतात साठी वाचत नसतील माझा वेळ व मन शांत असते
महत्व पूर्वक आहे नेहमी चे ब्लॉग वाचक प्रतिक्रिया देत नाहीत. खंत वाटते .

बाकि ठिक छान

                                    वसुधालय

IMG_4868 thanksgiving

img_29283 10636083_358060941037349_5991513421121179098_n

                            ॐ               कोल्हापुर .
                                              7. 1 ( जानेवारी ) 2015.
                                                            बुधवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पालक ट म्या टो भाजी !
पालक पाच रुपये ला पेंडी जुडी मिळाली.
पालक चिरून घेतला धुतला ट म्या टो आधी धुतला सुरीने चिरला.
लोखंडी कढई त तेल मोहरी ची फोडणी ग्यास पेटवून केली. भाजी
ट म्या टो घातला हरबरा डाळीचे पीठ लावले पाणी घातले शिजवू दिले
लाल तिखट मीठ हळद घातली अंदाजाने सर्व मी करते. चमचा माप असे नाही
हाताला बोट यांना सवय झाली आहे
मस्त परत उकळू दिली भाजी मस्त शिजली ह्या वय ला पण मी
भाजी आणण्या पासून चिरून शिजवून करू शकते महत्व पूर्वक आहे
दोन पोळ्या बरोबर भाजी खाल्ली यम यम लागली खातांना !

बाकि ठिक छान
                                  वसुधालय

IMG_4949[1] IMG_4951[1]

IMG_4928[2] IMG_4862[2]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers

%d bloggers like this: