आपले स्वागत आहे!

Posts tagged ‘ma’

Image

आ ऊ आणि म अशे तीन आवाज एकत्र होऊन  ॐ बनतो.  ही माहिती आमच्या सौ. सून बाईंनी दिली आहे.

फोटो इंटर नेट वरून मिळाला आहे.

%d bloggers like this: