आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 17, 2015

मनापासून काम करावे

                        ॐ                   अमेरिका
                                    17. 4 ( एप्रिल ) 2015
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश

हुषार मुले

भरपूर अभ्यास केला प्रयत्न केले कि खर अभ्यास च चिज होत.
मनापासून वाचन बुद्धी चा उपयोग केला कि कोणी काही करूशकत नाही.
घरात देश जग याचा फायदा होतो.
आपल्याला त्रास देतील अशा प्रकारे भीती बाळगू नाही
मना पासून प्रयत्न केले कि यश आपोआप मिळते
कोणी तरी त्याची दखल घेतात
मी वेळ जाण्या साठी संगणक काम्पुटर शिकले
ब्लॉग वाचक ब्लॉग वाचून वर्तमान पत्र मध्ये ब्लॉग वाल्या आजीबाई
लिहून काढले मला कल्पना पण नव्हती कोणी ब्लॉग बद्दल लिहितील
आता त्याचे पुस्तक झाले आहे थोडे दिवसात हातात मिळेल
मी फार अभ्यासू नाही पण रोजचे जेवण सणा वार माहिती
रांगोळी स्वत : काढलेली आहेत कामाचे यश मिळाले मिळते
मनापासून कोणतेही काम केले कि त्याचा उपयोग लोकांना पण होतो
व त्यांच्या बद्दल काहीतरी लिहावे वाटते
मुख्य आपण जे काम करतो ते मनापासून समजून करावे
बाकि ठिक
वसुधालय

 

 

 

img_29283

श्रावण घेवडा भाजी

                                      ॐ                    अमेरिका
                                                                 17. 4 ( एप्रिल ) 2014.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
श्रावण घेवडा ची भाजी
अमेरिका येथे पण छान श्रावण घेवडा मिळतो.
प्रथम धुवून घेतला कोवळा होता शिरा निघाल्या नाहीत .
सुरीने बारीक बारीक चिरला. हिरवी मिरची बारीक चिरली.
येथील लायटर बंदुकी सारखं आहे त्याने ग्यास पेटविला.
स्टील चे पातेले ठेवले तेल इकडे कमी खातात थोड तेल जिरे ची
फोडणी केली. पाणी घातले झाकण ठेवून शिजवू दिले. हिरवी मिरची
शिजवित असतांना घातली थोड लाल तिखट घातले . मीठ घातले
मस्त भाजी शिजली साली सगट शेंगदाणा कूट घातला. वाफ आणली
मस्त फुलके बरोबर सर्वांनी खाल्ली
मी क्यामेरा आणला आहे पण फोटो घेतले नाहीत
छान श्रावण घेवडा ची भाजी तयार केली
बाकि ठिक छान
वसुधालय

%d bloggers like this: