आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 25, 2012

भगर

                                                                 ॐ
भगर : भगर लाचं वऱ्याचे तांदूळ म्हणतात.उपवास करतांना भगर शिजवून उपवास करतात.
आपल्याला हवी तेवढी भगर घ्यावयाची घेणे. प्रथम भगर धुवून घ्यावी घेणे.पातेले पेटविल्या ग्यास वर ठेवणे
ठेवून पातेल्यात तूप टाकणे मी तूप टाकले त्यात जिरे टाकले टाकणे.धुतलेली भगर तूप जिरे फोडणीत टाकली टाकणे.
अंदाजाने पाणी टाकले टाकणे तूप जिरे भगर पाणी ह्यात मीठ लाल तिखट टाकले.कोणी हिरवी मिरची टाकतात.लाल
तिखट चव व रंग चांगला येतो.झाकण ठेवून शिजविणे उतू जाणार नाही याची काळजी घेणे. तूप जिरे भर मीठ लाल तिखट
सर्व छान शिजते.शेंगदाने भाजलेले साल काढलेले थोडे घेतले घेणे मिस्कर मध्ये शेंगदाने मीठ लाल तिखट चिंच चं चिंचेचे कोवळे कोवळं
पाणी सर्व एकत्र करून मिस्कर मध्ये गाळ होतो करणे.परत दुसऱ्या पातेल्यात तूप जिरे ह्याची फोडणी केली करणे मिस्कर मधील
शेंगदाने मीठ लाल तिखट पाणी चिंच सर्व एकत्र केलेले तूप जिरे फोडणीत टाकले टाकणे.शेंगदाने आमटी ला उकळी दिली.गरम छान झाली.
भगर व शेंगदाने आमटी तयार केली झाली.घरोघरी भगर शेंगदाने आमटी तयार करतात.

                                            DSCF2318

%d bloggers like this: